Kasık ve Karın Duvarı Fıtıkları Cerrahisi

Fıtık, karın ön duvarında oluşan zayıflık nedeniyle karın içi organların dışarıya doğru yer değiştirmesidir. En sık kasık bölgesinde olmak üzere, göbek çevresinde veya daha önceki ameliyat bölgesinde kesi fıtığı olarak da görülebilir. Daha nadiren de göbek üstü düzeyindeki defektlerden veya  karın yan duvarından da fıtık gelişebilir.

Erkeklerde daha sık görülür

Tüm fıtıkların %75’i kasık bölgesindedir. 2/3’si indirekt, geri kalanı direkt kasık fıtığıdır. Karın ön duvarındaki fıtıkların %15’ini kesi fıtığı, %10’unu göbek fıtıkları, %5’ini de femoral fıtıklar oluşturmaktadır. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür.

Şişlik ve ağrı yapar

Fıtık hastası genellikle fıtık bölgesinde şişlik, ağrı, kozmetik problem nedeniyle başvurur.  Erkeklerde testise doğru da şişlik olabilir. Şişlik birkaç hafta içinde veya daha uzun sürede oluşabilir. Bazen de şişliğin ağır kaldırırken, öksürürken, ıkınma sırasında veya gülerken ortaya çıktığı görülebilir. Birden başlayan ağrı, fıtık kesesinde sertlik, bulantı-kusma, gaz çıkaramama dışkılayamama olursa, bu durum bağırsağın bir kısmının fıtık içinde sıkışmış olabileceğinin işaretidir ve acil olarak hekime başvurmak gerekir.

Neden fıtık olur?

Fıtık nedenleri arasında kronik öksürük, ağır yük kaldırma, şişmanlık, kabızlık, prostat büyümesi, gebelik, doğumsal  bağ doku bozuklukları, yaşlılık, geçirilmiş  ameliyat, sigara kullanımı sayılabilir. Fıtık; hidrosel, varikosel, spermatosel, epididim kisti, testis tümörü gibi hastalıklarla karışabilir.

Tanısıl nasıl konulur?

Tanı genellikle fizik muayene ile konur. Fizik muayenede saptanamayan  fıtıklar ultrason (USG), bilgisayarlı tomografi (BT)  ya da manyetik rezonans (MR)  görüntüleme teknikleriyle ortaya konabilir. Fıtığın  ilaçla ya da cerrahi dışı yöntemlerle tedavisi mümkün değildir. Halk arasında zaman zaman kullanılan kasık bağı gibi yöntemler tedavi etmekten uzak olup geçici rahatlama sağlarlar.

Tek tedavi cerrahi

Fıtığın tek ve seçkin tedavi yöntemi cerrahidir. Fıtık kesesi içine barsak kısımlarını girip sıkışıp boğulması durumunda acil cerrahi girişim kaçınılmazdır. Bu durum yapılacak ameliyatın boyutunu ve zamanını da etkileyecektir. O nedenle fıtık defektinin daha da büyümeden ameliyat edilmesi daha uygundur.

Tedavi yöntemleri

Cerrahi tedavide 3 ana yöntem mevcuttur: Açık,  laparoskopik  ya da robotik yöntemle ameliyat mümkündür. Açık teknikte fıtığın üzerinden yapılan kesiyle açıklık bulunur ve buradan dışarı çıkan oluşumlar karın boşluğuna geri yerleştirilir. Bu kısım onarıldıktan sonra üzeri sentetik bir materyalden yapılan mesh-greft-yama olarak adlandırılan malzemeyle sağlamlaştırılır. Fıtık defekti gerilimsiz şekilde tamir edilmiş olur.

Laparoskopik yöntem

Laparoskopik yöntemde ise kasıktaki fıtık alanına göbekten girilen kamera ve aletlerle ya karın içine girilerek (TAPP) ya da karın zarı ile kas arasındaki boşluktan ilerleyip (TEP) kasığa ulaşılır. Aynı şekilde sıkışan dokular yerine yerleştirilip, bu kısma yama konulup onarım tamamlanmış olur. Laparoskopik yöntemde daha az kesi olması nedeniyle ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı,  konfor ve işe erken dönüş oranı daha fazladır. Önemli bir avantajı da daha az kesi nedeniyle daha kozmetik oluşudur. Özellikle iki taraflı kasık fıtığı olan hastalarda ve nüks vakalarda laparoskopik yöntemin avantajları ön plana çıkmaktadır. 

Robotik yöntem

Robotik yöntemde ise yaklaşım esas olarak laparoskopik yöntemle  benzer olup özellikle geniş defektli karın ön duvar defektlerinde kullanılan sentetik materyalin daha uygun bir şekilde tatbikine olanak sağlar, açıklığın daha rahat dikilebilmesini sağlar. Ameliyat sonrası dönemde ameliyat yerinde hissizlik, kanamaya bağlı hematom, seroma, sinir yaralanmasına bağlı komplikasyonlar görülebilir. Deneyimli cerrahlarca uygulanan laparoskopik ve robotik yaklaşımla bu komplikasyonların önüne geçilebilir.

Robotun pek çok avantajı bulunuyor

Robotik ve laparoskopik fıtık ameliyatı sonrası hastalar birkaç saat sonra yürüyebilmekte aynı gün veya ertesi gün taburcu edilebilmektedir. Hastalar 2-3 gün içerisinde işi dönebilecek duruma gelir. Hafif egzersizlere 2. haftadan sonra başlanabilir. Ağır spor ve ağır egzersizler ise genellikle ilk 3 hafta önerilmez. Kasık fıtığı onarımı sonrası hastaya bağlı faktörler ve yapılan tekniğe göre hastalık tekrar ortaya çıkabilir. Nüksü kolaylaştıran faktörler; deneyimsiz cerrah, teknik yetersizlik, yara yeri enfeksiyonu, kronik öksürük, sigara içmek, diyabet ve özellikle aşırı kilolu olma durumu olarak sıralanabilir. Cerrahın tecrübesi, onarımda kullanılan yama materyali ve tercih edilen cerrahi tekniğin de tekrarlama üzerine etkisi vardır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde