Mədə Kiçiltmə Əməliyyatı (Sleeve Qastrektomiya)

Kəskin (Morbid) Piylənmə Nədir?

Şəxsin sağlamlığını pozan dərəcədə piylənməsi halına kəskin (morbid) piylənmə deyilir. Burda morbid sözü xəstəlik mənasında istifadə olunur.

Mütəxəssinizdən soruşun / Video Görüşmələr və Sağlamlıq Xidmətləri Evinizdə