MD

Hatice Yelda Yıldız

Neurology

Interests

•    Vascular Disease of Brain 
•    Epilepsy
•    Electrophysiology (EEG-EMG-Evoked potentials)
•    Sleep disorders and polysomnograhy
•    Headache 
•    Movement Disorder -Parkinson Disease
•    Demantia 
 

Education 
•    Düzce High School
•    School of Medicine, Uludağ University

Residency
•    Residency, Department of Neurology, Kocaeli University

Previous Employments  
•    General Practitioner, Ataevler Health Care Center
•    Neurology Clinic, Kocaeli University 
•    Neurology Clinic , Iğdır Goverment Hospital 
•    Neurology Clinic , Ayten Bozkaya Hospital Cerebral Palsy and Rehabilitation Hospital 
•    Neurology Clinic, Gemlik Goverment Hospital 
1)Cardiac resynchronization therapy in a case of myotonic dystrophy (Steinert's disease) and dilated cardiomyopathy.
Kilic T1, Vural A, Ural D, Sahin T, Agacdiken A, Ertas G, Yildiz Y, Komsuoglu B.
2)“Sneddon Sendromlu Bir Hastada ... Türkiye Klinikleri Nöroloji Parkinson Hastalığı Özel Sayısı
Efendi, H., P. İşeri, T. Tokay, Y. Yıldız, R. Apaydın ve C. Erçin,
3)Süt Çocuğu Ve Çocuklarda Nörolojik Değerlendirme  ; çocuklarda gelişimsel basamaklar (Bölüm Yazarlığı)
4)Nöroradyoloji Rehberi Metodlar,Ana Hatlar Ve Görüntüleme Temelleri
5)Epilepsi El Kitabı  
 

Ask Liv Expert