Sağlıkta Hizmet Kalitemiz JCI Sertifikası İle Bir Kez Daha Tescillendi

8.08.2023

Sağlıkta hizmet kalitemiz JCI sertifikası ile bir kez daha tescillendi. Sağlık alanında dünyadaki en önemli akreditasyon kuruluşu olan Joint Commission International tarafından verilen sertifikayı almaya hak kazandık. 

JCI Akreditasyonu sağlıkta üst düzey performansı simgeliyor

Liv Hospital Vadİstanbul hatasız bir şekilde, sağlıkta en önemli uluslararası kalite akreditasyon belgesi olan JCI’ı almaya kazandı. Uluslararası bir komisyon tarafından yapılan ciddi denetimlerin ardından verilen JCI Akreditasyonu Kalite Belgesi, sağlık hizmet standartlarında en üst düzey performansı simgeliyor. Liv Hospital Vadİstanbul Amerika’dan JCI denetimi için gelen komisyon üyeleri tarafından, yaklaşık bir hafta boyunca, hastaların değerlendirilmesi, bakımı, taburculuktan sonra bakımın sürekliliğinin sağlanması, anestezi ve cerrahi süreçlerin güvenliği, güvenli ilaç kullanımı, enfeksiyon kontrolü, hasta ve yakınlarının haklarına bağlılık, uluslararası kalite iyileştirme ve hasta güvenliği hedeflerine uyum, iletişim ve bilgi güvenliği, çalışanların yetkinliği ve eğitimi, bina güvenliği, yönetim ve liderlik konularında denetimden hatasız olarak geçti. 

A’dan Z’ye sıkı denetimden başarıyla geçtik   

Personel yönetimi, bina altyapısı ve teknik donanımı, sağlık ekipmanlarının yeterliliği ve kalibrasyonu, yangın güvenliği, acil durum hazırlıkları, hasta kayıtlarının tutulması ve hasta güvenliği, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi ve eğitimi, ilaç kullanımı ve reçetelerin yazılması, kişisel hak ve gizliliklerin korunması, olası risklerin önceden önlenebilmesi ve kayıt altına alınması, enfeksiyon kontrolü ve sterilizasyonun takibi, personelin işe alınma prosedürleri ve eğitimi, asayiş ve güvenliğin işleyişi ve doğal afetlerde binanın tahliyesine kadar birçok kriter denetçiler tarafından incelendi ve Amerika’daki JCI genel yönetimine sunuldu. Kurul tarafından onaylanan sertifikamız, hedeflerini sürekli yukarıda tutan kurumumuza bir kez daha değer kazandırdı.

JCI kimdir? 

1951'de kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulan Sağlık Organizasyonları Akreditasyonu Birleşik Komisyonu “Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization” (JCAHO) 57 yıldan fazla sürede 20 binin üzerinde sağlık kuruluşunun akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Sağlıkta kalite ve güvenliği üst düzeyde arttırmaya yönelik çalışmalar yapan, Joint Commission dünyanın dört bir tarafındaki sağlık kuruluşları için denetimler yapıyor. Joint Commission, A.B.D. ve dünyanın en saygın, eski ve büyük sağlık akreditör kuruluşudur..

JCI Akreditasyonu nedir?

JCI Akreditasyonu, hastanelerin gönüllü olarak başvurdukları; uluslararası birtakım sağlık ve yönetim standartlarını gerçekleştirmiş olmaları halinde kendilerine verilen ve hastanenin kalite çıtasının yüksekliğini gösteren bir uyum belgesidir. JCI tarafından gönderilen denetçiler kurulu; kurumun JCI akreditasyon standartlarına uyumunu ve amaca yönelik çalışmalarını değerlendirir. Kurumun standartlara uyumunu değerlendirirken aşağıda kriterleri göz önünde tutar;
  • Personel ve hastalarla sözlü mülakatlar yapar.
  • Hasta bakımı süreçlerini ve bakım alanını inceler.
  • Politika, prosedür ve kayıtları inceler.
  • Akreditasyonun bir süreci olarak sonuçları değerlendirir.
  • Hasta ve yakınlarının ve çalışanların bina ve tesisat içerisinde güvenliğine ilişkin alınan önlemleri inceler.
  • Saha denetimleri yaparak kaliteli bakım hizmetlerinin iyileştirme çalışmalarını inceler ve sonuçları değerlendirir.
  • Akreditasyonun bir süreci olarak sonuçları değerlendirir.