liv haberler
Etkinlik

Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu

29.04.2023
Liv Hospital Vadİstanbul; Türk Cerrahi Derneği, Endokrin Cerrahisi Derneği iş birliği ile düzenlenen ‘Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu’na ev sahipliği yaptı. Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cem Dural ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Uludağ’ın başkanlığını yaptığı kursta; Reküren Laringeal Sinir (RLS) ve Aralıklı İntraoperaif Sinir Monitörizasyonu (İOSM), diğer İOSM teknikleri, İOSM’de  temel tanımlar ve sinyal kaybı, RLS yaralanmaları ve tiroidektomide malpraktis, olgularla İOSM konuları alanında uzman doktorlar tarafından ele alındı.