insan kaynakları

Ücret ve Ödüllendirme

"Eşit işe eşit ücret" prensibini benimseyen grubumuzda ücret politikası; ücret kademelerine, güncel piyasa eğilimlerine ve performans değerlendirmelerimize bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir. Ücretler brüt ücret bazında ve aylık olarak ödenir.


Çalışanlarımız; üstün başarı elde ettikleri, kuruma belirgin bir katkı sağladıkları, örnek tutum ve davranış sergiledikleri durumların fark ve takdir edilmesi ile en kısa sürede ödüllendirilmektedirler. Ayrıca fark yaratan kişiler periyodik olarak yapılan toplantılar ile diğer çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.

Çalışma Koşulları ve Sosyal Haklar