Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Hastane kuralları çerçevesinde hastalarımızın dini hizmetlerden faydalanma hakları vardır.

Temin edebildiği ölçüde hastanın kendi isteği ile veya terminal dönemdeki hasta için hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.