Hasta Şikayetleri

Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırması ile sonuçtan haberdar edilmesine hakkı vardır.

Hasta, ilgili idari yetkililer tarafından ya da etik kurullarda çözüm bulunmaması ya da şikayeti ile ilgili olarak çözümü kabullenmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hasta, hukuki hakları için de yargıya başvurma hakkına sahiptir.