Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Kuruluşumuza başvuran her birey; fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tüm tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. Hasta, doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

Hasta, kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde tanı ya da tedavi sürecindeyken başka bir kuruluşta işlemlerinin devam etmesini talep edebilir.

Hasta, talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerinin devam edeceği yeni kuruma, Başhekimlik onayı ile en kısa zamanda gönderilir. Hastanemiz ve anlaşmalı olduğu kurumlardaki görevlileri, hastaya tıbbi uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

Organ nakli gibi tedavi olanağı sağlanan kaynakların olduğu durumlarda, hasta seçimi tıbbi ölçülere ve Bilimsel Etik Kurul kararlarına uygun olarak, işlemi gerçekleştirecek kurul tarafından yapılır.