Mahremiyet Hakkı

Hastalarımız, ziyaretçiler dahil olmak üzere hastanemiz ile resmi bağlantısı olmayan ya da hastanemiz ile resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, gerek duydukları takdirde hastanemiz tarafından sağlanmakta olan güvenlik dışında, bedelini ödemek koşuluyla ek koruma isteme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, hekimleriyle görüşme ve muayene aşamalarında yeterli görsel ve işitsel sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

Hastanemize başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, hayatını kaybetmesi halinde bile gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ancak ilgili mercilere açıklanır.

Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez