Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

Hastanın önerilen tedaviyi reddetme hakkı vardır.

Hastanın tedaviyi reddi halinde doğacak olası sonuçlar, hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuz ile ilişiği kesilir.

Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda sitem ve imada bulunamaz.