İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir

Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi

Damar Tıkanıklığı Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım

Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi; İnme Cerrahisi, Minimal İnvaziv Damar Cerrahisi, Doğumsal Damar Anomalileri Cerrahisi, Diyabetik Ayak Cerrahisi ve Varis Tedavileri olmak üzere beş ayrı bölümden oluşmaktadır.
 

İnme Cerrahisi

Konuşa konuşa 30 dakikada şah damarı cerrahisi: Şah damarına bağlı inmelerde uygun hastalar için tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.


Minimal İnvazif Damar Cerrahi Merkezi

İleri yaşta damar cerrahisi: Her türlü damar ameliyatı, Minimal İnvazif Damar Cerrahisi Merkezi’mizde küçük kesi ve en uygun anestezi yöntemi ile yapılmaktadır. Kliniğimizde dünyada ilk defa şah damark tümörleri local anestezi ile çıkarılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.


Diyabetik Ayak Merkezi

Diyabet hastalığına bağlı uzuv kayıpları gerek açık gerek kapalı cerrahi tedavi yöntemleri ve her türlü destek tedavileri ile (ozon, hiperbarik oksijen, kök hücre, büyüme, vakum, larva tedavisi) uygulanabilmektedir.
 

Varis Tedavileri

Merkezimizde varisin tedavisine yönelik su buharı, köpüklü püskürtme ve tutkal yöntemleri başarı ile uygulanmaktadır.
 

Doğumsal Damar Anomalileri

Doğumsal Damar Anomali Merkezi’mizde, çocuklardaki Hemanjiyom, A-V Malformasyon ve Venöz Hastalıklar başarı ile tedavi edilmektedir.
 

Şah Damarı Tümörlerinde İnme Cerrahisi

Tip literatüründe, şah damarı tıkanıklığı nedeniyle felç geçirmiş hastalara 6.saatten sonra müdahale yapılmasının kayda değer yarar sağlamayacağına dair yerleşik kanı, artık değişti. Şah damarı tıkanıklığı nedeniyle felç geçirmiş hastalara uyguladığımız inme cerrahisi yöntemi ile hastalarda gerekli koşullar oluştuğunda 10. güne kadar başarı sağlayabiliyoruz.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde