Robotik Diz Artroplastisi

Total diz artroplastisi (protezi) uygulamaları ilk olarak 1968 yılında uygulanmıştır. Günümüze kadar birçok cerrahi teknik ve implant dizaynları geliştirilmiştir. Total diz artroplastisi (protezi)  sadece kemiğe yapılan bir uygulama değildir. Aynı zamanda yumuşak doku dengesini sağlamak da çok önemlidir. Bu nedenle geleneksel yöntemlerle yapılan total diz protezi hastalarının  %20’sinde memnuniyetsizlik saptanmıştır.Memnuniyetsizlik nedenleri başlıca olarak şunlardır;
•    Yüksek hasta beklentisi
•    Ameliyat sonrası diz hareketlerinin beklenenden az olması
•    Ameliyat sonrası ağrının olması

Bu nedenle ortopedistler mühendisler ile beraber daha mükemmel sonuçları sağlayacak teknolojik sistemler geliştirmişlerdir.

Robotların avantajları:
•    Ameliyat öncesi planlamaların ameliyat sırasında kolaylıkla değiştirilebilmesi
•    Yumuşak doku dengesinin mükemmel bir şekilde sağlanması
•    Ek kemik kesilerini kolaylaştırması
•    Ameliyat öncesi hazırlığın kısa olması
•    Ameliyat sırasında ölçüm yapılabilmesi
•    Milimetrik ve mükemmel kesilerin yapılabilmesi
•    Dengeli robot kolu sayesinde cerrahın üretkenliğinin artması
•    Ameliyat esnasında daha az el aletleri kullanarak ameliyatı daha kısa sürede tamamlanması
•    Kemiğin 3 boyutlu modelinin bilgisayar programı ile yapılarak her hasta için özel total diz protez ameliyatı planlanması
•    Tüm bunların sonucu olarak protez dayanıklılığının süresinin uzaması ve hastaların uzun yıllar aktif yaşamlarını sürdürmesi sağlanır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde