Beyin Tümörlerinde Tanı, Değerlendirme ve Tedavi Yöntemleri

Beyin Tümörü Belirtileri Nedir?

Beynimiz, kafatası olarak adlandırdığımız ve kalın kemikler ile beyni koruyan zarlardan oluşan bir yapı tarafından korunmaktadır. Bu yapı içine beyin dokusu dışında tümör gibi bir yapı daha ilave olduğunda kafatası genişleyemez ve basınç artar. Bu duruma KİBAS (kafa içi basınç artışı sendromu) denilir. Beyin tümörlerinde en sık belirti bu durumda olur.

Genel olarak başağrısı, bulantı, kusma ve görme problemleri ile kendini belli eder. Aynı zamanda beynin içinde sürekli üretilen, dolaşan ve dışına çıkarak emilen BOS sıvısı (beyin omurilik sıvısı) denilen bir koruyucu sıvı sistemi vardır. Bazı tümörler bu sıvı dolaşımını bozarak daha şiddetli belirtilere neden olabilirler. Hatta bu sıvının aşırı üretilmesine neden olan koroid pleksus papillomu adı verilen beyin tümörleri bile vardır. Bir çok tümör beyin dokusuna baskı yaptığında adeta bir süngere benzeyen beyinde ödem denilen bir şişmeye neden olurlar. Ödem sayesinde tümörün yaptığı baskı daha da artma gösterir.

Beyin Tümörü Tetkikleri

Beyin tümörlerinin tanısında hastanın değerlendirilmesi ve muayenesi esastır. Bu aşamadan sonra bazı özel tetkikler yapılması gerekir. Beyin tümörü olan hastalarda belirtiler tümörün yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak farklı şekillerde görülebilir. Beyin tümörü hastalarında en sık belirtiler başağrısı (genellikle sabahları daha fazladır) ve nöbet geçirme (epilepsi ‘sara’ krizi) dir. Bunların dışında kusma, bulantı, görme azalması ve çift görme, bilinç bozukluğu, konuşma ve anlama bozukluğu, unutkanlık, dengesizlik, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma gibi yakınmalardan biri ya da birkaçı görülebilir. Bu belirtilerin bir kısmı genişleyemez bir boşluk olan kafatası içerisinde tümörün büyümesi ile oluşan kafa içi basınç artışına, bir kısmı da beyinin baskı altında kalması ve/veya dokusunun tümör tarafından işgal edilmesiyle ortaya çıkarlar. Bazı tümörlerin özel belirtileri olabilir; hipofiz tümörlerinde el, ayak ve bazı organların büyümesi ve devlik, kısırlık, kortizon fazlalığına bağlı gelişen özel klinik belirtiler gibi…
 

Beyin Tümörü Tanı Yöntemleri:

  • Fizik muayene
  • Nörolojik muayene
  • Bilgisayarlı tomografi (BT)
  • MR tetkiki (MR)
  • Anjiografi
  • BOS (Beyin Omurilik Sıvısı örneklemesi
  • Biyopsi
 

Beyin Tümörlerinde Tedavi Yöntemleri

Beyin tümörlerinin hepsi tehlikeli değildirler. Bazıları çok yavaş büyüme gösterirler. Bu tip tümörler tespit edildiğinde doktorlarımız bu tümörü dönem dönem yapılan görüntülemeler ile yakın takibe alabilirler. Eğer tanı konulan beyin tümörü tedavi gerektiriyorsa şu anda dünyada kullanılan en ileri yöntemler ve güncel tedaviler merkezimizde hastalarımızın hizmetine sunulmuştur.
 

Cerrahi Tedavi - Ameliyat

Bazı beyin tümörlerinin tipi ve derecesi MR gibi ileri görüntüleme yöntemleri ile oldukça doğru bir şekilde tahmin edilebilir. Ancak bir beyin tümörünün doğru tedavisinin yapılabilmesi ve o tümör hakkında daha gerçekçi şeyler söylenebilmesi ancak onun cerrahi olarak çıkartılması ve histopatolojik - moleküler - genetik incelenmesi ile mümkün olabilir.
 

Mikrocerrahi ve İleri Navigasyon Sistemleri

Günümüzde kullanılan ileri mikrocerrahi ve navigasyon sistemleri sayesinde beyinde cerrahi uygulanamayacak herhangi bir tümör yoktur. Son yıllardaki patolojik incelemeler daha fazla miktarda tümör materyaline gereksinim duyduğundan stereotaksi yöntemi gibi çok az miktarda tümör dokusunun örnek olarak alınabildiği yöntemler artık çok az sayıda hastada kullanılmaktadır. Son yıllarda beyin tümörü ameliyatlarında özel boyama yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu boyama yöntemleri ameliyat öncesi hastaya verilerek tümör dokusunun beyinden daha iyi ayırt edilmesini ve daha hassas ve tamamen çıkartılmasını sağlamaktadırlar. Dünyada çok az merkezde kullanılan Na fluoroscein boyama yöntemi 3 yıldır çok sayıda hastada kullanılmış ve etkinliği merkezimiz doktorları tarafından yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır.  
Ameliyathanede kullanılan son sistem özel bir mikroskop sistemi (Zeiss Pentero 900 ve Zeiss Kinevio 900) gerektiren bu yöntemde, merkezimiz ülkemizde referans merkezi durumundadır. İki kez uluslararası eğitim konferansı düzenlenmiş, canlı ameliyatlarımız yüzlerce beyin cerrahı tarafından ilgiyle izlenmiştir.

Nöro Navigasyon Sistemi

Beyin tümörü ameliyatlarını kolaylaştıran bir diğer yöntem nöro navigasyon sistemidir. Ameliyat sırasında tümörün yerini milimetrik doğrulukla saptayarak cerraha yön gösteren sistem sayesinde normal dokular zarar görmeden mini / mikro girişimlerle tümörler çıkartılabilmektedir. Ameliyathane cihaz parkımız bu sistemin en son modellerinden birisine sahiptir. Beyin tümörü ameliyatları sırasında ayrıca gelişmiş nöro ultrasonografi cihazı kullanılmaktadır (Hitachi Alpha Prosound 4). Tümörlerin tam çıkartılıp çıkartılmadığı bu yolla anlaşılabilmektedir. Gereken her olguda ameliyat sırasında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yapılabilmektedir.

Amaç beyin fonksiyonlarını korumak...

Beyin tümör ameliyatlarının yapılabilmesini sağlayacak her türlü makro / mikro aletler ile HD endoskopi sistemleri de kullanımdadır. Bazı beyin ameliyatlarında beyin fonksiyonlarını ameliyat anında değerlendirmemizi sağlayan nöro monitörizasyon sistemleri de özel bir ekip tarafından uygulanmaktadır. Bu yöntemle beyin fonksiyonlarına zarar verilme ihtimali minimale indirilmektedir. Konuşma ve hareket merkezlerine yakın tümörlerin ameliyatlarında bazı durumlarda ‘uyanık kranyotomi’ ameliyatı yapılarak hastalarla konuşularak tümör çıkartılmakta, fonksiyonun korunduğu anında görülmektedir.

Beyin Tümörü Ameliyatında Anestezi Ekibinin Önemi

Bir beyin tümör ameliyatı çok iyi bir anestezi ekibi ve sonrasında hastayı izleyen ve tedavi eden bir yoğun bakım ekibi olmaksızın yapılamaz. Merkezimizin anestezi ve yoğun bakım ekibi kendi alanlarında yıllarca üniversite hastanelerinde çalışmış çok deneyimli akademik bir kadrodan oluşmaktadır.

Merkezimiz beyin cerrahisi doktorları da, onlarca yıllık çalışma süreleri boyunca her yıl yüzlerce hastamızı tedavi etmekte olan deneyimli akademik bir kadroyu teşkil etmektedirler.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde