Beyin Tümörlerinde Tedavi Yöntemleri

Beyin tümörlerinin hepsi tehlikeli değildirler. Bazıları çok yavaş büyüme gösterirler. Bu tip tümörler tespit edildiğinde doktorlarımız bu tümörü dönem dönem yapılan görüntülemeler ile yakın takibe alabilirler. Eğer tanı konulan beyin tümörü tedavi gerektiriyorsa şu anda dünyada kullanılan en ileri yöntemler ve güncel tedaviler merkezimizde hastalarımızın hizmetine sunulmuştur.

Beyin Tümörü Tedavi Yöntemleri

 

Cerrahi Tedavi - Ameliyat

Bazı beyin tümörlerinin tipi ve derecesi MR gibi ileri görüntüleme yöntemleri ile oldukça doğru bir şekilde tahmin edilebilir. Ancak bir beyin tümörünün doğru tedavisinin yapılabilmesi ve o tümör hakkında daha gerçekçi şeyler söylenebilmesi ancak onun cerrahi olarak çıkartılması ve histopatolojik - moleküler - genetik incelenmesi ile mümkün olabilir.
 

Mikrocerrahi ve İleri Navigasyon Sistemleri

Günümüzde kullanılan ileri mikrocerrahi ve navigasyon sistemleri sayesinde beyinde cerrahi uygulanamayacak herhangi bir tümör yoktur. Son yıllardaki patolojik incelemeler daha fazla miktarda tümör materyaline gereksinim duyduğundan stereotaksi yöntemi gibi çok az miktarda tümör dokusunun örnek olarak alınabildiği yöntemler artık çok az sayıda hastada kullanılmaktadır. Son yıllarda beyin tümörü ameliyatlarında özel boyama yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu boyama yöntemleri ameliyat öncesi hastaya verilerek tümör dokusunun beyinden daha iyi ayırt edilmesini ve daha hassas ve tamamen çıkartılmasını sağlamaktadırlar. Dünyada çok az merkezde kullanılan Na fluoroscein boyama yöntemi 3 yıldır çok sayıda hastada kullanılmış ve etkinliği merkezimiz doktorları tarafından yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır.  Ameliyathanede kullanılan son sistem özel bir mikroskop sistemi (Zeiss Pentero 900 ve Zeiss Kinevio 900) gerektiren bu yöntemde, merkezimiz ülkemizde referans merkezi durumundadır. İki kez uluslararası eğitim konferansı düzenlenmiş, canlı ameliyatlarımız yüzlerce beyin cerrahı tarafından ilgiyle izlenmiştir.

Nöro Navigasyon Sistemi

Beyin tümörü ameliyatlarını kolaylaştıran bir diğer yöntem nöro navigasyon sistemidir. Ameliyat sırasında tümörün yerini milimetrik doğrulukla saptayarak cerraha yön gösteren sistem sayesinde normal dokular zarar görmeden mini / mikro girişimlerle tümörler çıkartılabilmektedir. Ameliyathane cihaz parkımız bu sistemin en son modellerinden birisine sahiptir. Beyin tümörü ameliyatları sırasında ayrıca gelişmiş nöro ultrasonografi cihazı kullanılmaktadır (Hitachi Alpha Prosound 4). Tümörlerin tam çıkartılıp çıkartılmadığı bu yolla anlaşılabilmektedir. Gereken her olguda ameliyat sırasında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yapılabilmektedir.
 

Amaç beyin fonksiyonlarını korumak...

Beyin tümör ameliyatlarının yapılabilmesini sağlayacak her türlü makro / mikro aletler ile HD endoskopi sistemleri de kullanımdadır. Bazı beyin ameliyatlarında beyin fonksiyonlarını ameliyat anında değerlendirmemizi sağlayan nöro monitörizasyon sistemleri de özel bir ekip tarafından uygulanmaktadır. Bu yöntemle beyin fonksiyonlarına zarar verilme ihtimali minimale indirilmektedir. Konuşma ve hareket merkezlerine yakın tümörlerin ameliyatlarında bazı durumlarda ‘uyanık kranyotomi’ ameliyatı yapılarak hastalarla konuşularak tümör çıkartılmakta, fonksiyonun korunduğu anında görülmektedir.

Beyin Tümörü Ameliyatında Anestezi Ekibinin Önemi

Bir beyin tümör ameliyatı çok iyi bir anestezi ekibi ve sonrasında hastayı izleyen ve tedavi eden bir yoğun bakım ekibi olmaksızın yapılamaz. Merkezimizin anestezi ve yoğun bakım ekibi kendi alanlarında yıllarca üniversite hastanelerinde çalışmış çok deneyimli akademik bir kadrodan oluşmaktadır.

Merkezimiz beyin cerrahisi doktorları da, onlarca yıllık çalışma süreleri boyunca her yıl yüzlerce hastamızı tedavi etmekte olan deneyimli akademik bir kadroyu teşkil etmektedirler.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde