Tiroid Bezi Hastalıkları

Tiroid bezi hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Tiroid nodüllerinin çoğu herhangi bir bulgu vermez. Tiroid nodülleri sıklıkla, muayene sırasında ya da farklı sebeplerle yapılan bilgisayarlı tomografi veya boyun ultrasonografisi gibi görüntüleme testlerinde rastlantısal olarak bulunabilmektedirler. Bazen hastaların kendileri boyunlarındaki şişliği aynaya bakarken, yakalarını iliklerken ya da kolye takarken  fark edebilir.Anormal tiroid fonksiyon testleri tiroid nodülünün bulunma sebebi olabilir. Nodüller aşırı miktarda tiroid hormonu üreterek hipertiroidizme yol açabilir. Ancak çoğu tiroid nodülü, kanserli olanlar da dahil, işlevsizdir; yani TSH gibi testler normaldir. Nadiren, tiroid nodüllü hastalar boyun, çene ya da kulak ağrısından şikayetçi olabilir. Eğer bir nodül soluk borusuna ya da yemek borusuna bası yapacak kadar büyükse, nefes darlığı, yutkunma güçlüğü ya da ‘‘boyunda gıdıklanma hissi’’ne yol açabilir. Daha da nadir olarak, eğer nodül ses tellerini kontrol eden siniri istila ederse ses kısıklığına yol açabilir ancak bu genelde tiroid kanserine bağlı olarak gelişmektedir.
 

Tiroid bezi hangi hastalıkları tetikler?

Tiroid bezi herhangi bir hastalığı tetiklemez.Tiroid bezinin hastalıkları metabolizmamızı ve birtakım hastalıkları tetikler. Uzun zamandan beri kabul gören kanı, tiroid bezi, ağırlık ve vücut metabolizması arasında karmaşık bir ilişki olduğudur. Tiroid bezi hem insanlarda hem hayvanlarda metabolizmayı düzenler. Metabolizma ise vücudun belirli bir zamanda kullandığı oksijene göre yorumlanır. Eğer bu ölçüm dinlenme esnasında yapıldıysa Bazal Metabolizma adı verilir ki bu ölçüm tiroid fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan en eski testlerden biridir.

Tiroid bezi iyi çalışmayan hastaların bazal metabolizmaları düşük bulunur. Tersine yüksek aktiviteli tiroid bezi bulunan kişilerde bazal metabolizma da yüksek bulunmuştur. Daha sonra yapılan araştırmalar da bazal metabolizma ve tiroid hormonu değerlerinin birbiriyle doğru orantılı gittiğini göstermiştir. Günümüzde bazal metabolizmanın değişkeninin çok olduğu bilindiğinden, artık tiroid fonksiyonunu değerlendirme amacıyla kullanılmamaktadır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde