Pediatrik Nöroradyolojik Girişimler

Serebral Anjiyografi

Yeni doğmuş bebekten itibaren her yaştaki bebeğe beyin anjiyografisi yapılabilir. Liv Hospital Nöroradyoloji Kliniği’nde işlem genel anestezi altında yapılır, böylece hasta ağrı duymaz ve işlem süresince anestezist kontrolünde olur. Kasık atardamarından çok ince bir kateterle girilir ve çocuğun yaşına uygun dozda kontrast madde (tıbbi boya) ile beyin ve boyun damarları incelenir. İşlemin deneyimli ve donanımlı bir merkezde ve çocuk girişimleri alanında çalışan bir nöroradyolog tarafından yapılması çok önemlidir. Çocuklarda konjenital (doğumsal) beyin damar hastalıkları, kazalar, yaralanmalar ve beyin kanamalarında bu işlem gerekebilir.

 

Galen veni anevrizmal malformasyonunda endovasküler tedavi

Galen veni anevrizmal malformasyonu genellikle anne karnında veya hemen doğum ardından teşhis edilen bir hastalıktır. Bebeğin beyninde hayatını tehdit eden, çok hızlı akımlı bir veya daha fazla fistül (atardamarların büyük bir orta hat toplardamarına direkt bağlantısı) bulunur. Kasık atardamarından girilerek, bu kısa devreler genel anestezi altında, anjiyografik yöntemle acil koşullarda, gerekirse birkaç seans uygulanarak kapatılmalıdır. Liv Hospital Nöroradyoloji Kliniği’nde bu işlem donanımlı ve deneyimli uzman ekipler tarafından yapılır.

Pediatrik serebral anevrizma, arteriyovenöz malformasyon ve fistüllerde tedavi

Bebek ve çocukların da beyin damarlarında baloncuk, damar yumağı veya atardamar, toplardamar kısa devresi (fistül) rastlanabilir. Bunlar genellikle çocuğun yaşamını tehdit eden veya sakat bırakma potansiyeli taşıyan durumlardır. Liv Hospital Nöroradyoloji Kliniği’nde açık ameliyatlar belli durumlarda çok riskli olabildiğinden kapalı (damar içinden gidilerek tedavi) tercih edilir. İşlem, genel anestezi altında, anjiyografi ünitesinde yapılır. Kasık atardamarından beyindeki ilgili damar bölgesine gelinerek, hastalığa uygun dolgu maddesi, kurutucu ajan ile tedavi edilir. Bu tür girişimler ancak çocuk girişimleri yönünden tam donanımlı ve deneyimli merkezlerde deneyimli ekiplerce yapılabilir.
 

Retinoblastomda intraarteryel kemoterapi

Retinoblastom, bebek ve küçük çocuklarda rastlanan bir göz tümörüdür. Yakın zamana kadar bu hstalığı yaşayan çocukların hasta gözünün alınması, sistemik kemoterapi, radyoterapi ve yerel tedaviler uygulanırken; son yıllarda kemoterapi ajanının direkt olarak göz damarı içine verilmesi (intraarteryel kemoterapi) yöntemi geliştirildi. Liv Hospital Nöroradyoloji Kliniği’nde genel anestezi altında, beyin anjiyografisi yöntemiyle kasık atardamarından girilir. İnce ve özellikli kateterler önce ilgili taraftaki şahdamarına ve ardından ilgili göz damarına yerleştirilir. Buradan uygun dozdaki kemoterapi ajanı göz damarı içine injekte edilir. Daha sonra çocuk bir gün gözlem ardından evine yollanır. Bu alanda deneyimi olan ekip sayısı son derece azdır, donanım ve deneyim gerekir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde