Omuz Hastalıkları ve Tedavileri

Omuz Anatomisi Nedir?

Omuz eklemi; üst kol kemiği (humerus), kürek kemiği (skapula) ve köprücük kemiği (klavikula) tarafından oluşturulan bir eklemdir. Bu kemik yapıların haricinde omuz eklemini stabilize etmeye yardımcı olan kas, ligament, tendon ve kıkırdak dokular mevcuttur. Omuz çevresinin en önemli ve yaralanma ihtimali en sık olan bu kasların bazılarına rotator manşet ya da rotator kaf denir.Rotator manşet, humerus kemiği başının etrafında bir manşet dokusu oluşturmak için tendon olarak bir araya gelen dört kastan oluşur. Omuza destek olan ve yaralanma ihtimali yine çok fazla olan diğer önemli bir kas-tendon yapısı ise biseps olarak adlandırdığımız kas tendon kompleksidir. Anatomik olarak 2 başa (uzun baş ve kısa baş) sahip olan bu biseps kasının daha fazla önem arz eden bölümü uzun başıdır ve üst kol kemiğinin (humerus) başının kürek kemiğine oturduğu soketin (glenoid bölgesi) üst kısmına bağlanır. Omuz ekleminin hareketlerimiz sırasında yerinde durmasını destekleyen bir başka önemli yapı ise Labrum dediğimiz omuz eklemi çevresini neredeyse 360 derece dairesel bir şekilde çepeçevre saran ve adeta bir takoz etkisi gösteren yumuşak kıkırdak yapısıdır. Omuz eklemi çevresi bu önemli dokular haricinde üst sırt kasları (trapezius, levator skapula, rhomboids ve serratus anterior) olarak adlandırılan ve eklem bütünlüğünde önemli rol oynayan ve kürek kemiğinin desteklenmesine yardımcı yapıları barındırır. Yukarıdaki dokulardan herhangi birinde aşırı zorlama, gerilme, aşınma, yırtık - kopma vb. durumlar omuz ağrısına neden olabilen en sık sebeplerdir.
 

Omuz Yaralanmaları Neden Olur?

Omuz eklemi vücudumuzdaki en hareketli eklemdir. Bu durum eklemi birtakım yaralanmalara da yatkın hale getirmektedir. Özellikle yukarıdan aşağıya doğru yapılan atma ve fırlatma hareketi, başüstü hareketlerin tekrarlayan ve sıklıkla yapıldığı ev işleri ve profesyonel işler, omuza ağır yüklerin binmesi (ağır taşıma) omuzda, özellikle az önce de bahsettiğimiz omuzun çevresinde yeralan ve omuzu destekleyen mekanizmada aşırı gerilmelerin oluşmasına neden olur. Bu yaralanmalar büyük enerjili travmalar (trafik kazaları, yüksekten düşmeler,spor yaralanmaları vb.) ile olabileceği gibi tekrarlayan küçük enerjili travma ya da tekrarlayan aşırı hareketler veya hatalı hareketler sonrası oluşabilmektedir. Dolayısıyla omuz yaralanmaları günlük hayatta genç, yaşlı, çalışan ve çalışmayanlarda sıklıkla olabileceği gibi sporcularda da sıklıkla rastlanmakta olup özellikle basketbol, voleybol, tenis, hentbol, beyzbol, Amerikan futbolu, bazı pist ve saha etkinlikleri gibi omzu zorlayabilecek hareketler gerektiren sporlara katılan herhangi bir sporcuda da görülebilir.


Omuz Cerrahisi Nedir?

Omuz, ellerimizi çevrede istediğimiz gibi kullanmamız için konumlandıran önemli bir eklemdir. Ağrı, güçsüzlük, kolay çıkabilme gibi nedenlerle omuz hareketlerinin kısıtlandığı durumlarda, vücudumuzun, hayatımıza yetemediğini hissedebiliriz. Omuz cerrahisi bölümünün hedefi,  bu yetmezlik durumunu, nedenleriyle ele alıp düzeltmektir. 
 

Omuz Aşınması Nedir?

Omuz bölgesi, 3 temel kemikten oluşur. Bağlar, kaslar ve tendonlar kemiklerin birbirlerine bağlanmasını ve hareketliliğini sağlar. Tekrarlayıcı zorlamalı aktiviteler, kazalar, teknik hatalar içeren sportif girişimler eklemi oluşturan bu yapılarda aşınma süreçlerini başlatır. Aşınma; erken dönemde ağrı, aktivite kısıtlılığı, uzun dönemde kireçlenme ile sonuçlanabilir.
 

Omuz Tedavi Edilebilir mi?

Tedavi metodu, altta yatan sorunun tipi ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Konservatif tedavinin (ağrı kontrolü, aktivite düzenlenmesi, fizyoterapi, injeksiyonlar) yeterli olmaması halinde, uygun hallerde cerrahi metodlar kullanılır.
 

Omuz Artroskopisi Nedir?

Artroskopik cerrahi, bağ ve tendonların mekanik sorunlarında uygun çözüm olabilmektedir. Kemik girişimler, protez uygulamaları, tendon transferleri ve kırık tedavileri için açık cerrahi gerekmektedir.
 

Omuz Hastalıkları Nelerdir?

Omuz hastalıkları aşağıdaki gibidir;
  • Rotator manşet yırtıkları-sıkışma sendromu
  • Omuz çıkığı
  • Akromioklavikuler eklem hastalıkları
  • Biseps tendon problemleri/instabilitesi
  • Frozen shoulder (Donuk omuz)
  • Kalsifiye tendinit
  • Omuz çevresi kırıkları
  • Omuz eklemi kireçlenmesi

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde