Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk; iki uç durumu içeren çocuk ve çoğunlukla yetişkinlerde görülebilen bir duygu durum bozukluğudur. Duygu durumları aşırı uçlarda bir dalgalanma gösteren bipolar bireyler, çökkün ve mutsuz oldukları depresyon dönemleri ile belirgin olarak her zamankinden daha neşeli, hareketli ya da öfkeli oldukları mani dönemleri yaşarlar.


 

Belirtiler nelerdir?

Tipik bir depresyon dönemi mutsuzluk, keder, bitkinlik, karamsarlık gibi depresyona özgü belirtilerle karakterizedir. Manik dönem olarak adlandırılan diğer uç ise taşkın bir duygu durumuna karşılık gelir. Manik dönemde kişi kendini daha enerjik, dinç, özgüvenli hisseder. Konuşmasında belirgin bir artış, düşüncelerinde hızlanma, çok para harcama ya da risk doğurabilecek eylemlerde düşünmeden bulunma eğilimi gösterebilir. Örneğin; düşüncesizce yapılan iş yatırımları, riskli cinsel ilişkilere girme, ani ve büyük hayati değişiklikler görülebilir. Sıklıkla uyku düzeninde meydana gelen değişim manik dönemin habercisidir.

Özgüven artar

Bu dönemde uyku ihtiyacında belirgin bir azalma, çok az uyunmasına rağmen uykusuzluk çekmeme hali görülür. Özgüvenin artmasına paralel olarak manik dönemdeki bireylerin plan, proje ve aktivitelerinde de anlamlı artışlar dikkat çeker. Bugüne kadar hiç yapmadığı işlere ilgi duyma, kitap yazma, ticari girişimler gibi örnekler bu artışlardan bazılarıdır. Bazı durumlarda manik bireylerde kendilerini özel ve diğer insanlardan üstün görmeleri anlamına gelen ‘büyüklenmeci düşünceler’ de klinik tabloya eşlik eder. Kişi kendisini bir başkan ya da kurtarıcı olarak algılayabilir.

Tedavi edilmesi gerekir

Duygu durumundaki bu yükselme manik kişilerce genellikle bir sorun olarak algılanmasa da risk almaya olan eğilim nedeni ile bu bozukluk tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen ciddi kayıplara yol açabilir. Yanı sıra diğer ruhsal bozukluklarda olduğu gibi bipolar bozukluk da kişinin çeşitli alanlarda işlevselliğini etkileyerek kayıplar yaşamasına yol açabilir.

Tedavisi nasıl yapılır?

Bazen manik dönem daha kısa süreli ve daha hafif geçebilir. Dönemlerin süresi ve sıklığı değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle bipolar bozukluğun çeşitli alt türleri vardır. Biyolojik yönü kuvvetli bir bozukluk olduğundan doğru tanı konulduktan sonra tedavinin mutlaka bir psikiyatrist tarafından düzenlenmesi gerekir. Kan değerlerinin ölçümünü de içeren tedavi protokolünün psikoterapi ile birleştirilmesi, kişilerin bipolar bozukluğu yönetebilme ve işlevselliklerini geri kazanmalarında kilit bir rol oynar. Alanında uzman klinik psikolog ve psikiyatristlerden oluşan Liv Hospital Psikiyatri Kliniği bipolar bozukluk tedavisini başarı ile uyguluyor.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde