Güncel TekniklerAssisted Hatching


Transfer edilecek embriyonun rahim iç duvarına tutunmasını kolaylaştırmak için etrafını saran zarın tıraşlanarak inceltilmesi işlemidir. İmplantasyon; yani tutunma oranını bazen artırabileceği düşünülür.
 

PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı)


Embriyoların gelişimlerinin üçüncü veya beşinci gününde yapılan embriyoya biyopsi yapılarak normal olmayan ya da hastalık taşıyan embriyoların belirlenip ,çifte normal embriyoların transfer edilmesi işlemidir. Bilinen bir genetik hastalığın taşıyıcısı olan çiftler, tekrarlayan düşükler, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, kan hastalığı olan kardeşin tedavisi için uygun doku tipinde embriyonun (HLA Tayini) belirlenmesi, ileri kadın yaşı gibi gerekçelerle uygulanır. Bu işlem sayesinde kromozom yapısı sağlıklı olan embriyolar transfer edilerek canlı doğum oranının arttırılması hedeflenir.
 

IMSI ve Çift Kırılma Yöntemi ile Sperm Seçimi


Tüp bebek işlemlerinde erkekten alınan meni örneğindeki genelde binler, milyonlarca sperm hücresinden sadece elde edilen olgun yumurta sayısı kadarı seçilip kullanılır. Bu seçim de genellikle sadece embriyoloğun deneyimine dayanır. IMSI yönteminde ise kullanılan klasik mikroskoplardan daha fazla görüntü büyütme sağlanarak sperm yapısının daha net değerlendirilmesi sağlanır. Böylece daha iyi, kaliteli sperm seçimi sağlanır. Bu yöntem şiddetli erkek kısırlığı vakalarında, açıklanamayan tüp bebek başarısızlıkları ve düşük kaliteli embriyo üretiminde daha kaliteli spermin seçimine yardımcı olabilir.
 

Histeroskopi


Rahim içerisine vajinadan ulaşılarak ışıklı bir kamera sistemiyle görüntülenmesi işlemi olan histeroskopide, rahmin yapısal kusurları (perde, çift rahim), miyomlar, polipler, yapışıklık (sineşi) gibi sorunlar tespit edilerek aynı anda tedavileri de gerçekleştirilebilir. Tüp bebek işlemi öncesi tespit edilen sorun rahim kaynaklıysa ya da tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı tanısı konmuşsa histeroskopi yapmak gebelik başarısını arttırabilir.
 

Laparoskopi


Laparoskopi, karın içerisinin ışıklı kamera sistemiyle görüntülenmesi işlemidir. Genellikle yumurtalık kaynaklı kistlerin cerrahi tedavisi, geçirilen cerrahilere bağlı yapışıklıkların açılması, rahim dışına doğru yerleşen miyomların cerrahi tedavisi ve tüplerin değerlendirilmesi bu yöntemle yapılır. Aslında artık açık olarak yapılan hemen tüm ameliyatlar laparoskopi yolu ile de yapılabiliyor. Tüp bebek başarısını olumsuz etkileyebilen ve tüplerin içinin sıvıyla dolu olduğu “hidrosalpenks” durumunda laparoskopik yöntemle tüplerin çıkarılmasının gebelik başarısını arttırabildiği biliniyor.
 

Embriyo Dondurma, Saklama ve Çözme


Embriyolar gelişimlerinin ikinci günü ve beşinci günü arasındaki herhangi bir dönemde özel yöntemlerle dondurulup, sonrasında da “-196” derece sıvı nitrojen içerisinde saklanabiliyor. Embriyo transferi sonrası artan ve kalitesi iyi olan embriyolar daha sonra kardeş isteği için veya tedavi başarısızlığı durumunda kullanılmak üzere dondurulur.
 

Modern yöntemlerle tedavi


Tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların kullanılan ilaçlara aşırı cevap vererek büyümesi ve anne adayının vücudunda sıvı toplanması durumuna “Ovarian Hipersitümülasyon” kısaca OHSS denir. Modern tüp bebek tedavilerinde bu tür riskli hastalara özel ilaç tedavi protokolleri mevcuttur. Ayrıca OHSS’nin önlenmesi amacıyla oluşan embriyoların hepsi dondurularak daha sonraki dönemde transfer edilmek üzere saklanır. Embriyoların modern yöntemlerle dondurulup çözülmesi teknikleri embriyo kalitesini etkilemeden bu problemin oluşum riskini sıfıra indirir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde