Kadınlarda İdrar Kaçırma

İnkontinans yani idrar kaçırma; kişinin isteği dışında, istemsiz olarak idrarın kaçırılması durumudur. Burada, mesanedeki idrarı atma gücü, dış idrar kanalından kaynaklanan idrarı tutma gücünü aştığında idrar kaçar. Yaygın görülen bir durumdur. Her 100 kadından 35’inde bu durum sorun yaratacak, yani yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecek düzeye ulaşmaktadır. 

Kadınlarda İdrar Kaçırma Tipleri Nedir?

Kadınlarda genel olarak 3 tip idrar kaçırmadan söz edilebilir. İlki sıkışmaya bağlı idrar kaçırmadır. Burada mesane, idrarı yeterince depolayamamakta, istenilen miktara ulaşmadan kaçırmaktadır. Her 100 idrar kaçırmadan 22’si bu şeklidedir. Diğeri stres tipi idrar kaçırma; Öksürüp-aksırma, gülme, fiziksel aktivite gibi durumlarda kendini gösterir. Bu tip bozukluk da her 100 idrar kaçıran hastanın 50’sinde yani her ikisinden birinde ortaya çıkan durumdur. Son olarak da her iki tip kaçırmanın bir arada olup durumdur ki bu da her 100 kaçırmanın yaklaşık 30’undan sorumludur. Genç ve orta yaş kadınlarda fiziksel aktiviteye bağlı idrar kaçırma daha sık görülürken, daha ileri yaşlarda sıkışmaya bağlı idrar kaçırma ve her ikisinin bir arada olduğu sıkışma daha sık görülmektedir.
 

Kadınlarda İdrar Kaçırma Nedenleri

 • Ailevi yatkınlık. Anne/kız kardeşlerde varsa risk 3 kat artar.
 • Yaşın ilerlemesi.
 • Gebelik, doğum yapma, zor veya müdahaleli
 • Geçirilmiş bazı kadın-doğum ameliyatları
 • Kanser nedeniyle ışın tedavisi alınması
 • Sık idrar yolu enfeksiyonu, sistit geçirilmesi
 • Fazla alkol tüketilmesi.
 • Mesanenin sinirlerini etkileyen bel fıtığı, demans, multiple skleroz
 • Menopoza girmek
 • Kronik kabızlık
 • Şeker, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı
 • Fazla kilolu ya da obez olmak.
 • Hareketsizlik, sedanter yaşam tarzı
 

Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıldır?


Konservatif Tedaviler

Fazla kilolu hastalarda kilo verdirme, durağan hayatı olanlarda düzenli fiziksel aktivite ya da egzersiz yapmasını sağlama, sigara içen hastalarda sigarayı bırakmaya teşvik etme, idrar kaçırmaya yol açan bazı ilaçların değiştirilmesi, sıvı alımının düzenlenmesi, kahve-çay-kola tüketiminin sınırlandırılması, kabızlığın giderilmesi, idrar tutmaya yardımcı olabilecek bazı pozisyonların öğretilmesi, işeme eğitimi gibi uygulamalar bazı hastalarda sorunu tamamen ortadan kaldırabilmekte ya da hafifletebilmektedir.
 

İlaç Tedavileri

İdrar kaçırma bozukluğunun tipine bağlı olarak ilaç tedavilerinden hastalar yarar görebilmektedir. Özellikle sıkışmaya bağlı idrar kaçırmada ilaç tedavileri etkili seçeneklerden birisidir. Bu tip ilaçların bazı yan etkileri olabileceği ve başka amaçla kullanılan bazı ilaçlarla olumsuz şekilde etkileşebileceği için mutlaka bir ürolog tarafından kullanımı önerilmelidir.
 

Cerrahi Tedavi

Yaşam şeklinde değişiklik yapılamayan, şikayetleri daha ciddi olan, ilaç tedavilerine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi tedaviler söz konusu olabilir. Bazen de hastalar yaşam kalitelerinde ciddi bozulma nedeniyle sosyal durumları olumsuz etkilenebildiği için ameliyatla tedaviyi tercih edebilmektedir.
 

Kadınlarda İdrar Kaçırma Ameliyatı Nasıldır?

Uygun hastalarda genellikle vajinadan, kapalı yöntemlerle tedavi tercih edilir. Burada amaç; idrar kaçırmayı engelleyecek desteği sağlamaktır. İdrar kesesinde belirgin sarkma olmayan hastalarda genellikle 15-20 dakikalık bir ameliyatla sorun kalıcı olarak çözülmektedir. Uygun hastalarda bu ameliyatları lokal anesteziyle ve günübirlik yatışlarla gerçekleştirebilmektedir. Hasta genellikle aynı gün taburcu edilmekte ve ameliyatın etkisi hemen ertesi gün hissedilebilmektedir. Hafif-orta derecede yakınması olan hastalarda % 90’lara varan oranlarla ve ciddi yan etkiler olmaksızın sorun tamamen çözülmektedir.
 

İdrar Kesesi Sarkması Nasıl Düzeltilir?

İdrar kesesinde ve pelvik organlarda belirgin sarkıklığı olan hastalarda da yine vajinadan uygulanabilen kapalı yöntemlerle idrar kaçırma sorunu giderilebilmektedir. Sarkan ameliyatlar kaldırılarak, tekrar sarkmalarını önlemek için ya dikişlerle ya da özel tasarlanmış maddelerle destek sağlanmaktadır. Bunlarda ameliyat sırasında sarkıklık da düzeltildiği için ameliyat süresi 1 saati bulmakta, hastalar ya belden veya genel anesteziyle uyuşturulmakta ve genellikle 1 günlük yatış planlanmaktadır.
 

Robotik Cerrahi ile İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırmayla birlikte belirgin pelvik organ sarkması olan hastalarda, robotik cerrahiyle idrar kesesindeki ciddi sarkmalar düzeltilebilmektedir. Bu yöntemde, karından birkaç adet 1 cm’lik delikten girilerek sarkan organ yerine yerleştirilebilmektedir. Genellikle 1 günlük yatışla bu girişim uygulanabilmektedir. Sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür.
 

Kadınlarda İdrar Kaçırma Ameliyatı Sonrası Nasıldır?

Ameliyat sonrasında idrar kaçırmanın tekrar etme olasılığı % 10-20 gibidir. Bu hastalarda ameliyatı; kapalı, vajinadan yapılan yöntemlerle tekrar etmek mümkün.
Bazen bu hastalar ameliyattan sonra gebe kalabiliyorlar. Bunlarda genellikle sezeryanla çocuk doğurma önerilir. Buna rağmen normal yolla doğuran hastalar da oluyor. Bunlarda ameliyatın yararı ortadan kalkabiliyor. Bu durumda, ameliyatı yinelemek mümkündür.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde