Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Kardiyopulmoner rehabilitasyon kalp ve solunum yolu hastalıklarında uygulanan bir rehabilitasyon yöntemidir. Kardiyak rehabilitasyon ve pulmoner rehabilitasyon olarak ikiye ayrılır. Liv Hospital Ulus Fizik Tedavi Kliniği’nde uygulanan Kardiyopulmaner Rehabilitasyon’la amaç hastanın yaşam kalitesinin ve süresinin uzatılması, hastalık risklerinin en aza indirilmesi, komplikasyonların önlenmesi ve azaltılmasıdır.


Kardiyak Rehabilitasyon

Kardiyak Rehabilitasyon, kalp hastalığı olan bir kişinin fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki açıdan optimal fonksiyon düzeyine ulaşması için yapılan rehabilitasyon çalışmalarının tümüdür. Liv Hospital Ulus Fizik Tedavi Kliniği’nde miyokard infartüsü ve koroner arter hastalıkları (KAH), koroner anjioplasti, koroner arter bypass greftleme (KABG), kalp kapağı replasmanı, kalp transplantasyonu, kronik konjestif kalp yetmezliği, kardiyomyopati gibi hastalıklarda uygulanır. 


Kardiyak rehabilitasyon nasıl kimler tarafından yapılır?

Liv Hospital Ulus’ta Kardiyak Rehabilitasyon fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, kardiyoloji uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire ve  psikoloğun yer aldığı bir ekip tarafından yapılır. Kardiyak Rehabilitasyon programı hastanın değerlendirilmesi, beslenme önerileri, lipid tedavisi, hipertansiyon tedavisi, sigara bıraktırma önerileri, kilo kontrolü, diyabet tedavisi, psikososyal değerlendirme ve tedavi, fiziksel aktivite danışmanlığı ve egzersiz eğitimini kapsar. Program planlanırken hasta öncelikle hastalığı ile ilgili bilgilendirilir, ayrıntılı olarak değerlendirilir, kalp rahatsızlığı ile ilgili risk faktörleri saptanır, kas iskelet sistemi muayenesi yapılır, egzersiz kapasitesinin belirlenmesi amacıyla egzersiz testi yapılır. Amaç hastaya özel, uygun, etkili ve güvenli bir egzersiz programı oluşturmak ve yürütmektir. Vital bulguları (nabız, kan basıncı, oksijen saturasyonu, EKG),nefes ve yorgunluk durumu kontrol edilerek bisiklette  veya yürüme bandı (treadmillde) egzersiz programına alınır. Kardiyak rehabilitasyon üzerine eğitimli sağlık personeli gözleminde program yürütülür. 6-8 hafta süren rehabilitasyon haftada 3-5 kez egzersiz programı olarak devam eder. 


Kardiyak rehabilitasyonun faydaları nelerdir?

•    Kardiyak rehabilitasyon programı ile kalp krizi ve ani ölüm riski azaltılır. 
•    Kalp ve damar fonksiyonlarını ve kapasitesini maksimuma çıkartılır. 
•    Damar tıkanıklığı önlenir. 
•    Bireyin dayanıklılığı artar, akciğer kapasitesi artar, yorgunluğu azalır, nefesi daha iyi duruma gelir, daha uzun mesafede yürüyebilir, merdivenleri daha rahat çıkabilir duruma gelir. 
•    Yaşam kalitesi artar, kaygısı azalır, uykusu düzene girer ve mesleğine geri dönebilir. 
•    Kalp üzerinde direkt olumlu etkiler olur (Endotelin düzelmesi, plakların stabilizasyonu). Kan basıncı (tansiyon) düzenlenmiş olur. 


Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmoner rehabilitasyon kronik solunum hastalığı olup semptomatik ve sıklıkla günlük yaşam aktiviteleri azalmış olgularda kanıta dayalı, multidisipliner, kişiye özel tedavi yaklaşımıdır. Pulmoner hastalıklar dünyada ölümlere ve özürlülüğe yol açan önemli hastalıkların başında gelmektedir. Kronik pulmoner hastalıklar içinde en sık görüleni, Kronik Obsriktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olup, akciğer hastalığına bağlı ölüm ve sakatlığa yol açan en önemli faktördür. KOAH başta olmak üzere kronik pulmoner hastalıkların tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmasına rağmen bu girişimlerin çoğunun küratif olmadığı, destekleyici rehabilitasyon programlarına gereksinimin arttığı çalışmalarla ortaya konmuştur. 


Pulmoner rehabilitasyonun amacı nedir?

•    Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi
•    Medikal tedavilerle uyumun arttırılması
•    Acil servise başvuruların ve hastaneye yatışların azaltılması
•    Hastanın hastalığa karşı durabilmesi dayanabilmesi için eğitilmesi
•    Hastanın rehabilitasyon programında sorumluluk alabilmesi ve sağlıklı kalabilmek için hazırlanması ve psikososyal fonksiyonlarının, başa çıkma mekanizmalarının optimize edilmesi ve hastanın daha aktif, üretken, emosyonel olarak tatmin edici bir yaşama döndürülmesi 


Kimlere uygulanabiliyor?

Liv Hospital Ulus’ta Pulmoner rehabilitasyon KOAH, kistik fibrozis ve bronşiektazi, kronik solunum yetmezliği bulanan hastalarda gelişen akut solunum yetmezliği, nöromüsküler ve göğüs duvarı hastalıkları, intersitisyel akciğer hastalıkları, cerrahi öncesi ve sonrasında, uyku solunum bozuklukları, akciğer transplantasyonu, trakeostomili hastalar uygulanabiliyor. 


Pulmoner rehabilitasyon nasıl ve kimler tarafından yapılır?

Pulmoner rehabilitasyonda ilk aşama hastanın değerlendirilmesi ile başlar. Hastanın hikayesi ve fizik muayene, akciğer ve solunum yollarını değerlendirmek için laboratuvar testleri, solunum fonksiyon testleri, egzersiz kapasitesini değerlendirmek için çeşitli testler yapılır.  Sonuçların değerlendirilmesi ile kişiye özel pulmoner rehabilitasyon programı belirlenir. Program hastanın eğitimi, sigara bıraktırma, beslenmenin düzenlenmesi, psikososyal eğitim verildikten sonra kontrollü solunum egzersizleri, bronşiyal hijyen teknikleri, solunum kasları egzersizleri, üst ekstremite ve omuz kuşağı kaslarına yönelik egzersizler, kuvvetlendirme ve aerobik egzersizler ile devam edilir. Program süresi 6-8 hafta, haftada en az 3 gün olacak şekilde yapılır. Sonrasında mutlaka egzersizlere devam edilmelidir. 
 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde