Baş ve Boyun Tümörleri

“Baş boyun” insan vücudunda omuzların üzerinde bulunan ancak beyin ve omuriliği kapsamayan birbirinden farklı birçok organı ifade eder. Baş boyun bölgesindeki kanserlerin her biri kendisine özgü özellikler taşır, aynı zamanda her biri diğerlerinden çok farklı özellikler gösterir. Örneğin dudak kanseri, dil ya da gırtlak kanserinden çok farklı özellikler taşır. Dudak kanserinin hücreleri mikroskopik inceleme altında bademcik kanserinin hücrelerinden çok farklı özellikler gösterir. Evreleme kriterleri bir gırtlak kanseri için ya da yanak kanseri için çok farklı olabilir. Baş boyun bölgesindeki kanserlerin tedavileri benzer olabilir ya da birbirlerinden çok farklı olabilir.Görüntü olarak dikkat çeker

Baş boyun kanserleri insan vücudunun en dikkat çeken bölgesinde ortaya çıkan kanserlerdir. Hasta ve toplum açısından neden olduğu sıkıntılar bu kanserlerin önemini ortaya koyar. Bu sıkıntıların en önemli nedeni baş boyun bölgesinin insan vücudunun en gizlenemez bölgesi olmasından kaynaklanır. 


Gelişmiş teknoloji ve tecrübeli hekimler

Liv Hospital Ulus Kulak Burun Boğaz & Baş Boyun Cerrahisi Kliniği’nde baş ve boyun bölgesinde meydana gelen her türlü kanserin cerrahi tedavisi gerçekleştiriliyor. Liv Hospital Ulus Kulak Burun Boğaz & Baş Boyun Cerrahisi Kliniği’nde operasyonun ardından ortaya çıkabilecek problemlerin, ileri rekonstrüksiyon yöntemleri ile ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Günümüz teknolojik gelişimlerine paralel bir şekilde gelişmiş olan ve tecrübeli hekimlerden oluşan Liv Hospital Ulus Kulak Burun Boğaz & Baş Boyun Cerrahisi Kliniği’nde rasyonel bir tedavi ile baş boyun kanserinin hastayı üzmeden tedavi edilebilmesine olanak sağlanıyor. Örnek olarak gırtlak kanseri hastalarının hangi evrede olursa olsun yüzde 83’lük bir bölümünün boyunda kalıcı delik (trakeostoma) olmadan bu hastalıktan kurtulmaları sağlanabilir. Aynı şekilde bacaktan kemik nakli yapılarak ağız içi kanseri nedeniyle alt çenesinin tamamına yakınını kaybeden bir hastaya yeni bir çene kemiği yapmak ya da dil kanseri nedeniyle dilinin tamamına yakınını kaybeden bir hastaya ön kol cildini kullanarak yeni bir dil yapabilmek mümkündür.  


“Baş boyun” adı altında farklı kanserler bulunur

Baş boyun kanserlerinden bazıları dudak kanseri, dil kanseri ya da paranasal sinüs kanseri gibi kaynaklandıkları organa göre isimlendirilirler. Baş boyundaki bazı kanserler ise farenks, nasofarenks, hipofarenks ya da orofarenks gibi kaynaklandıkları bölgeye göre isimlendirilirler; 
  • Gırtlak Kanseri
  • Ağız İçi Kanserleri
  • Tükrük Bezi Kanserleri
  • Paranazal Sinüs Kanserleri
  • Doğumsal Baş ve Boyun Kitleleri
  • Parafarengeal Bölge Tümörleri
  • Rekonstrüksiyon

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde