Demans-(Bunama)

Demans (Bunama)

Liv Hospital Demans Kliniği alanında uzman Nöroloji uzmanları, Diyetisten ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ile demansı önlemek, kontrol altına almak ve ilerleyişi yavaşlatmak için multidispliner bir yaklaşım sunuyor. 
Eskiyi iyi hatırlayıp yeniyi karıştırıyorsanız, duygu durumunuzda sık değişiklikler oluyorsa, kişisel eşyalarınızı sık kaybediyorsanız, karar vermekte zorlanıyorsanız, eskiye oranla reflekslerinizin azaldığını hissediyorsanız unutkanlığınız önemli olabilir.


Demans Nedir?

Halk arasında bunama olarak bilinen demans, günlük hayatı belirgin şekilde olumsuz etkileyerek hafıza, düşünme ve sosyal becerilerin bozulma semptomlarının genel adıdır.
 

Demans Belirtileri Nelerdir? 

Demans tek başına bir hastalık adı değildir. Birden fazla hastalık demansa neden olabilir. 
Demans için zihinsel bir bozulmanın olması gerekir. Bu zihinsel bozulma birden fazla alanda saptanır. Bunlardan bazıları bellek, dikkat, dil, görsel ve yürütücü işlevlerdeki bozulmalardır. 
Demans tanısı için günlük yaşam aktiviteleri bozulmalıdır. Sadece hafıza kaybı yaşamanız demans olduğunuz anlamına gelmez. Alzheimer hastalığı, yaşlılarda gelişen demansın en yaygın nedeniyken, demansın çok sayıda başka nedeni vardır ve nedenine bağlı olarak, bazı demans belirtileri önlenebilir.
 

Önlenebilen Demans 

1) Metabolik ve Endokronik Anormallikler: Troid bozuklukları,B12 vitamini başta olmak üzere kanda metabolik bozuklukları ,hormon bozuklukları ve vitamin eksiklikleri hafıza sorunları yaratabilmektedir.
2) Beyin Görüntülemelerindeki Bazı Yapısal Bozukluklar: Tümör,damarsal patolojiler ve Normal Basınçlı Hidrosefali başlıca örneklerdir. 

  • Normal Basınçlı Hidrosefali: Beyindeki ventriküllerin genişlemesi sonucu ortaya çıkabilen bu durum; yürüme problemleri, idrar sorunları ve hafıza kaybına neden olabilir.
3) Bazı ilaç türleri, alkol gibi beyin için toksik olabilecek durumlar 
4) Depresyon-Anksiyete gibi bazı psikiyatrik durumlar 
 

Demans Tanısı Nasıl Konur?

Demansın teşhis edilebilmesi için, öykü, nörolojik muayene, fiziki muayene, mental-bilişsel psikolojik testler ve labaratuvar testleri gerekir.
 

Demans Tedavisi Nasıldır?

Eskiden, nöral sinir hücrelerin doğumdan sonra yenilenmediği ve azaldığı görüşü hakimken son yıllarda yapılan çalışmalar yeni beyin hücrelerinin kendini ömür boyu onarabileceği, sınırlı olsa da yeni nöron oluşumunun devam ettiği ve bunun beynin farklı bölümlerinde gerçekleştiği  kanıtlandı. 
Demansın artık genetik kader olmadığı epigenetik dediğimiz çevresel etmenlerle her yaşta yeni sinir hücrelerinin oluşturmanın mümkün olabildiği saptandı. Beyin bunu Nöroplastisite dediğimiz yeni sinir hücre oluşum ve şekillenmesi ile yapıyor.
 

Liv Hospital Demans Kliniği’nde Uygulanan Tedaviler 

1) Görüntüleme, hafıza testleri ve kan testleri ile hastanın mevcut durumu değerlendirilir.
2) Detaylı anamnezle çevresel-genetik-vücut fonksiyonel durumunu belirlenir.
3) Hastalığa yönelik demansın çeşidinin tanısına yönelik medikal tedaviye ek olarak kişinin fonksiyonuna uygun beslenme, egzersiz, uyku, stres, sosyal iletişimler ile birlikte özel beyin egzersiz programları oluşturulur.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde