Total Diz ve Total Kalça Protezinde Robotik Cerrahi

Total Diz ve Total Kalça Protezinde Robotik Cerrahi Nedir?

Total diz ve total kalça protezinde robotik cerrahi, cerrahi işlemleri planlama ve gerçekleştirme süreçlerinde robotik sistemlerin kullanıldığı bir tekniktir. Bu teknoloji, cerrahların daha hassas ve kişiselleştirilmiş müdahaleler yapmalarına olanak tanır, hastanın anatomik yapısını daha iyi değerlendirerek protez yerleştirme sürecini optimize eder. Robotik cerrahi, total diz ve total kalça protez ameliyatlarında daha doğru pozisyonlama, daha az dokuya zarar verme ve daha hızlı iyileşme gibi avantajlar sağlayarak hastaların ameliyat sonrası rahatlamasına yardımcı olabilir.


Liv Hospital Total Diz ve Total Kalça Protezinde Robotik Cerrahi

Liv Hospital diz ve kalça cerrahisinde kullanılan robotik cerrahi Makoplasty, daha kolay, daha ağrısız, daha başarılı ve daha güvenilir çözümler sunuyor. Liv Hospital kullanılan, uzay teknolojisi robotik cerrahi sayesinde dize ve kalçaya en uygun ve en anatomik protezi uygulanabiliyor. Robotik cerrahi teknolojisi ile uygulanan protezi hastaya pek çok avantaj sağlıyor. Robotik Ortopedi ile İdeal Sonuç

Bilgisayar destekli cerrahi, günümüzde kullandığımız robotik ortopedi girişimlerinin temelini oluşturuyor. Temel amaç, hastanın MR veya bilgisayarlı tomografi ile sanal 3 boyutlu modelini oluşturmak, girişimin planlamasını ve hatta sanal uygulamasını bu model üzerinden yapmaktır. Böylece girişim öncesi yapılacak ideal planlama ile hastaya ideal sonucu sunmak mümkün oluyor. 

Robotik Ortopedi ile Hasta, Günlük Yaşamına Daha Kısa Sürede Döner

Diz ve kalça artroplasti operasyonları sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerine daha hızlı ve sağlıklı olarak geri dönebilmesi, yürüme, merdiven çıkma, araba kullanma gibi fonksiyonları hızla kazanabilmesi amacıyla ameliyat sonrası rehabilitasyon tedavisi gerekir. 

Diz ve Kalça Protezinde Robotik Cerrahinin Avantajları Nedir?

Eklem protezi ameliyatları için geliştirilmiş cerrahi robot sistemidir. Bilgisayara bağlı çalışan robotik bir koldan oluşur. Robotik cerrahi, cerrahların hastalara kendi özel tanı ve anatomilerine dayanarak, kişiselleştirilmiş bir cerrahi deneyim sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

MAKOplasty Yöntemi ile Daha Yüksek Memnuniyet

MAKOplasty yöntemi, 2007 yılında kısmi diz protezi ile kullanıma başlamış, bunu 2011 yılında total kalça ve 2016 yılında da total diz protezi uygulamaları takip etmiştir. Gerek ameliyat planlamasında gerekse protez parçalarının  yerleştirilmesindeki doğruluk ve hassasiyet konularında, total diz protezinin dünyada uygulanmaya başladığı 1968 yılından beri gerçekleştirilen en büyük ilerleme olarak görülmektedir. Artroplasti ameliyatlarının başarısını belirleyen etkenler içinde en önemlilerinden ikisi kişiye özel uygun protez boyutunun belirlenmesi ve tam anatomik olarak protezin yerleştirilebilmesidir. MAKOplasty yöntemi ile cerrah, hastasına uygun ebatlardaki protezi ameliyat öncesinde seçebilir ve ameliyat sırasında bu protezi en düzgün şekilde yerleştirebilir. Uzun vadede protez sağ kalımını arttıran bu özelliklerin, ameliyat sonrası erken dönemde de hasta memnuniyetini geleneksel yönteme kıyasla yükselttiği yapılan çalışmalarla da desteklenmektedir.

Robotik Ameliyat Sırasında Robotik Kolla Ölçüm Nasıl Yapılır?

MAKOplasty yöntemi ile yapılan operasyonların çok önemli bir avantajı da, ameliyat sırasında canlı olarak alınan denge ve uzunluk verileridir. Ameliyat sırasında cerrah robotik olarak yapılan ölçümlerle, diz protezinde bağ dengesini ve kalça protezinde de bacak boyu eşitlenmesini hatasız olarak gerçekleştirebilir. 

MAKOplasty Yöntemi Öncesi Planlama 

İlk adım hastaya özel cerrahi planlamadır. Ameliyattan önce, diz veya kalça ekleminizin üç boyutlu sanal modelini geliştirmek için bilgisayarlı tomografi taraması yapılır. Doktorunuz sonuçları kemik yapınızı, hastalığın ciddiyetini, eklem hizasını ve çevresindeki kemik ve yumuşak dokuyu değerlendirmek için kullanır. MAKOplasty mühendisleri de, cerrahınızla birlikte çalışarak, tomografi kesitleri üzerinden size özel yapılan planlama ile protezinizin en uygun boyutunu, yerleşimini ve hizasını belirleyerek cerrahi planı hazırlar. Yani operasyon öncesi sanal olarak ameliyatınız tamamlanmış olur.

Robotik Diz Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Makoplasty robotunun çıkış noktası parsiyel diz protez ameliyatıdır. Bu tip protezlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmeleri için, yerleştirilecekleri alana üç boyutlu düzlemde tam olarak uyum sağlamaları gerekir. Standart uygulamada yapılan iki boyutlu kesiler ile bunun gerçekleştirilmesi imkansızdır. Protezin yerleştirileceği alanı keserek değil de hassas bir şekilde yontarak hazırlayan robotik yöntemle, protezin kemiğe tam uyumlu olarak konumlandırılması sağlanır. Geleneksel diz protezi ameliyatlarında protez parçalarının yerleştirilmesi için, standart kesi blokları rehber olarak kullanılmaktadır. Bu bloklar cerrah tarafından bazı anatomik referans noktaları gözetilerek kemiğin üzerine yerleştirilir. Bu işlem sırasında yapılacak birkaç derecelik hatalar bile, protez parçalarının yerleşiminde tam uyumun sağlanmasını engelleyebilir. Sonuç olarak amaçlanan doğal eklem hareketi sağlanamaz, ameliyat sonrası hoşnutsuzluk, erken aşınma ve gevşeme sorunları meydana gelebilir. 

MAKOplasty yönteminde, protez parçalarının yerleştirilmesi için yapılacak kesilerde, geleneksel bloklar kullanılmaz. Robotik kol, cerrahınıza bu kesileri hatasız olarak yaptırır. Diz ekleminin doğal hareketinde, bağ yapısının dengeli olmasının büyük önemi vardır. Diz protezi ameliyatında, protezin yerleşimi kadar, bağ dengesinin de tam olarak sağlanması büyük önem taşır. Robotik protez ameliyatları sırasında Mako, cerrahınıza gerçek zamanlı veriler iletir. Bu veriler yardımıyla cerrahınız, yeni ekleminizin hareketini ve gerginliğini ameliyat sırasında sürekli olarak değerlendirebilir ve isterse cerrahi planınızı ayarlayarak mükemmel sonuca ulaşmaya çalışır. Böylece ameliyat sonrası yaşanabilecek denge sorunları, gevşeklik hissi ve tıkırdama gibi şikayetler önlenmiş olur. 

Son dönemde, MAKOplasty® robot destekli total diz protezi ile geleneksel total diz protezi karşılaştırması üzerine yapılan bir bilimsel çalışmada, robotik protezlerde dört kat daha hassas ortalama kesim ve üç kat daha doğru implant yerleştirme olduğunu gösterilmiştir.

Kalça Protezi Ameliyatı

Kalça protezi; ‘Femoral stem’ denilen, uyluk kemiğinin içindeki kısım, bu bölüme adapte edilen baş kısmı, asetebular parça dediğimiz leğen kemiğinde yer alan kısım ve baş ile asetebular parça arasındaki ‘liner’ denilen ara yüzey olmak üzere dört parçadan oluşur. Dört parçalı bu sistemin sağlıklı olarak çalışabilmesi için parçaların ideal açılarda yerleştirilmesi şarttır. Ameliyat sırasında femoral kısmın konumlandırılması nispeten daha kolay yapılırken üç boyutlu bir planlamayı gerektiren asetebular bölüm cerrahları zorlar. Bu kısımda yapılacak hatalar protezin erken aşınmasına sebep olabileceği gibi kalçanın yerinden çıkmasına da neden olabilir.

Makoplasty robotu sayesinde protez parçalarını olması gereken açılarda kemiğin içine hatasız olarak yerleştirilebilir. Aynı dizde olduğu gibi ameliyat öncesi tomografi üzerinden yaptığımız planlama ile kişiye en uygun protez boyutunu saptayıp ameliyat sırasında belirlenen bu protezi kullanılır. En uygun açı ile kemiğe yerleşen protezin mükemmel uyumu çıkık sorununu da ortadan kaldırmış olur.  

Robotik Protez Ameliyatı Sonrasında Hastayı Neler Bekliyor?

Robotik protez ameliyatı sonrası ayni gün, doktorlarınız eşliğinde fizyoterapistlerimiz hastalarımızı ayağa kaldırarak ilk adımlarını attırırlar. Rutin olarak kullanılan epidural kateter yardımı ile en az ağrı ile ameliyat sonrası süreç tamamlanır. Hızlı ve etkili bir rehabilitasyon programı ile, genellikle birkaç gün hastanede kalan hastalar, evlerine çıkarlarken desteksiz olarak yataktan kalkma, tuvalete gitme ve ev içerisinde dolaşma kabiliyetine sahip olurlar.

MAKOplasty Sonrası Erken İyileşme

Minimal invasif cerrahi; ameliyatın daha küçük kesilerden yani normal dokulara daha az zarar verilerek yapılması anlamına gelir. Böylece ameliyat sonrası hastaların ağrıları daha az olur ve daha kolay hareketlenme sağlanabilir. Makoplasty yöntemi, standart cerrahilere göre daha küçük kesilerle protezlerin yerleştirilmesini sağlar. Normal dokulara daha az zarar verildiği için iyileşme süresi de daha kısa olur. Ameliyat sonrası daha az ağrı duyan hastalar doğal olarak daha az ağrı kesici ilaç kullanırlar ve böbrek ve karaciğer fonksiyonları da korunmuş olur. Hastanede kalma süreleri kısalır ve enfeksiyon gibi istenmeyen durumların oluşma riski de böylece azalmış olur. Hastalar daha kısa sürede aktif yaşantılarına dönebilirler.

MAKOplasty total diz ve kalça protezi için en iyi adaylar kimlerdir?
•    Eklem kıkırdaklarında aşınma, dizde şekil bozukluğu oluşumu, sıklıkla bacakların içe yönelerek ‘O’ şeklini alması
•    Kalça veya diz ekleminin içinde ve diz kapağının altında veya dışında özellikle aktivite ile oluşan ağrı, gece ağrısı ve uyku kalitesinde bozulma
•    Eklem hareketlerinde sertlik ve kısıtlılık, dizin tam olarak açılamaması ve kapanamaması 
•    Yürüme bozukluğu, sağlıklı ve ağrısız yürüme mesafesinin kısalması, denge kaybı
•    Şikayetlerin dinlenme, kilo kaybı, fizik tedavi ve antienflamatuar ilaçlar gibi cerrahi olmayan tedavilere cevap vermemesi

MAKOplasty Yöntemi ile Yapılan Protezlerde Kullanım Ömrü Nedir?

Protez ameliyatları sonrasında protez ömrünü belirleyen en önemli faktör aşınmadır. Zaman içerisinde oluşan aşınma parçacıklarına karşı vücudun verdiği doğal cevap, protezi çevreleyen kemikte kayıplara ve protezde gevşemeye neden olur. Oluşan partiküller ne kadar fazla ise, gevşeme riski de o kadar artar. 
Aşınmayı azaltmanın iki temel yolu, yüksek teknoloji ürünü kaliteli malzemeler kullanmak ve bu malzemeleri mükemmel uyumu yakalayacak şekilde yerleştirmektir. Doğal eklem yapısına ne kadar yakın bir protez yerleşimi sağlarsak, sürtünme de o derece azalır. Böylece aşınma süresi ve doğal olarak protez ömrü de uzamış olur.
MAKOplasty teknolojisi, hem kusursuz uyumu sağlayarak hem de protez kalitesini garanti ederek, elde edilebilecek en uzun ömürlü protezleri hastalarımıza sunmaktadır.  

MAKOplasty Yönteminin Avantajları Nelerdir? 

•    Ameliyat öncesi planlama ile en uygun protez boyutunun ve yerleşim yerlerinin tespit edilmesi
•    Ameliyat esnasında geleneksel kesi bloklarını kullanmadan kemik kesimlerinin hatasız olarak tamamlanması
•    Ameliyat sırasında canlı verilerle diz protezi ameliyatı için çok önemli olan eklem dengesinin mükemmel olarak sağlanması
•    Elde edilen kusursuz uyum sayesinde daha iyi ve daha uzun performans gösteren eklem yapısı
•    Dizdeki ve kalçadaki doğal hareket aralığının tam olarak onarılması
•    Sağlıklı kemik ve dokuların maksimum korunması
•    Ameliyat sonrası daha kısa hastanede kalma süresi ve daha hızlı rehabilitasyon
•    Daha hızlı iyileşme ve aktif hayata dönüş

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde