Liv Hospital Vadistanbul

Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Nedir?

Liv Hospital Vadistanbul Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yenidoğan yoğun bakım alanında en üst düzey teknoloji ile donatılmış her bebeğin ayrı odada yattığı 6 oda ve 1 izolasyon odası olmak üzere toplam 7 yataktan oluşmaktadır.
Güncel bilimsel veriler ışığında deneyimli yenidoğan yoğun bakım doktoru ve hemşireleri tarafından prematüre (zamanından önce doğmuş bebekler) ve term (zamanında doğmuş) tüm yenidoğanlarda görülebilen solunumsal, kardiyovasküler, nörolojik, gastroenterolojik, endokrinolojik, hematolojik, nefrolojik sistemlerle ilgili dahili ve cerrahi tüm sorunlarla, pediatri yandal uzmanlıkları ve cerrahi bölümlerle multidisipliner işbirliği içinde tedavi olanağı sağlanır.
Ünitemizde yüksek frekanslı ossilatuar ventilasyon (HFO), inhale nitrik oksit uygulamaları, volüm garantili mekanik ventilasyon gibi ileri mekanik ventilasyon uygulamalarının yanında noninvazif ve invazif mekanik ventilasyon uygulamaları da yapılır.
Ayrıca konjenital kalp cerrahisi vakalarında ECMO uygulamaları, Hipoksik iskemik ensefalopatili bebeklerde tüm vücut soğutma (Aktif Hipotermi) ve Amplitüd EEG uygulamaları yapılır. Hasta başı ultrasonografi ve ekokardiyografi tetkikleri uygulanır. Böbrek yetmezliği olan yenidoğanlara periton diyalizi ve hemodiyaliz yapılabilmektedir. Hastalarımıza ihtiyaç halinde yatak başında periferik yollu santral kateter (PICC) yerleştirilmesi ve Santral Venöz Kateter (CVK) uygulanabilmektedir. 

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde Tedavi Edilen Hastalıklar Nedir?

 • Respiratuvar Distress Sendromu (RDS)
 • Prematürite ve Sorunları (nekrotizan enterokolit, prematüre retinopatisi, intraventriküler kanama, prematüre apnesi, prematüre beslenme sorunları, bronkopulmoner displazi)
 • Yenidoğanın Geçici Takipnesi (TTN)
 • Konjenital Pnömoni
 • Yenidoğan Sepsisi
 • Konjenital Kalp Hastalıkları (Aort Koarktasyonu, Büyük Arter Transpoziyonu, Hipoplastik Sol Kalp Sendromu, Arkus Aorta Hipoplazisi, Truncus Arteriosus, Ventriküler Septal Defekt, Patent Ductus Arteriosus, Total Anormal Venöz Dönüş Anomalisi, vb)
 • Neonatal Akut Böbrek Yetmezliği
 • Yenidoğanın Dirençli Hipoglisemisi
 • Yenidoğanın Dirençli Hipokalsemisi
 • Yenidoğanın Gastrointestinal Anomalileri ( özofagus atrezisi, duodenal atrezi, ileal atrezi, anal atrezi)
 • Konjenital Diyafragma Hernisi
 • Yenidoğanın Beslenme Problemleri
 • Yenidoğan Sarılığı
 • Yenidoğanın Nörolojik Sistem Anomalileri (Hidrosefali, Meningosel, Meningomiyelosel, vb)
 • Yenidoğanın kan hastalıkları (Hemofili, anemi, trombositopeni, vb)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde