Doç. Dr.

Akçay Övünç Özön

Nöroloji

İlgi Alanları

 • Epileptik bozukluklar, uyku bozuklukları ve baş ağrılarıdır.
 • Kronik migren tedavisinde botoks ve sinir blokajı uygulamaları
 • Nörofizyolojik testler olarak EEG ,EMG ve uyku laboratuarını yönetimek

Deneyim
 • Arş.Gör. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000-2005
 • Uz.Dr. Özel Mesa Hastanesi,Ankara 2005-2010
 • Uz.Dr. Özel TOBB ETÜ Hastanesi ,Ankara 2010-2013
 • Uz.Dr. Medicana International Ankara Hastanesi 2013-2014
 • Uz.Dr. Özel Liv Hospital,Ankara 2014-
 • Yrd.Doç.Dr. Kemerburgaz Tıp Fakültesi ,Nöroloji Bölümü 2016-2017
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan  makaleler
A1 .B.Nazlıel ,G.Yavaş ,Z.Arikan ,O Ozon,O.Aksoy Ozmenek ,C.Irkeç '' Event related potentials in childeren of alcoholics '' Electromyogr. Clin .Neurophysiol.,2007 ,47 ,315-318
A2.  Sumer M , Ozon A.O ,Bakar B , Cila A, Ruacan S. ''Intravascular Lymphoma masquerading as multiembolic stroke developing after coronary artery by-pass surgery''
The Neurologist 2009;15:98-101
A3.  Erbas T ,Ertas M,Yucel A,Keskinaslan A, Senocak M . ''Prevalance of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients '' ,Scientific Worker
A4. Omer Karadas , Volkan Yılmaz , Akcay Ovunc Ozon “Depression managemant during in the presence of pain: An overview” Annals of Depression and Anxiety 2015
A5.  A.O.Ozon , O.Karadaş ,A. Ozge “ Efficacy of  Diet restriction on Migraines “ Arch Neuropsychiatr 2016 ;53
A6.  O.Karadaş , A.O .Ozon , F.Özçelik ,A.Özge  “ Greater occipital nerve block in the treatment of triptan overuse headache : A randomized comparative study” Acta Neurol Scand 2016;1-8
A7.  H.L.Gul , A.O. Ozon, O .Karadas , G. Koç, L.E.Inan “   The efficacy of greater occipital nerve blockade in chronic migraine: A placebo- controlled study”
Acta Neurol Scand. 2016 Dec 2.
A8. O.Karadas ,G. Koç, A.O.Ozon , B.Ozturk , D.Konukoglu “  Biomarkers of Alzheimer’s Disease and Vascular Dementia Sımultaneously Sampled from Serum and Cerebrospinal Fluid” Turkish Journal of Geriatrics 2017 ; 20(1):1-7
A9.M.Murat Sümer ,A.Ö.Özön   “ Progression  in acute schemic stroke: Is widespread atherosclerotic background a risk factor?” Turk J Phys med Rehab 2018; 64(1): 46-51

B.:Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
B1 . Ö. Özön , H .Bolay '' Primer Baş Ağrılarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları ''
Türk Nöroloşirürji Dergisi 13:97-112 ,2003
B2.  M.Sumer , AÖ. Özön '' Elektrokortikografi ve Fonksiyonel Haritalama''
Türkiye klinikleri J Surg Med Sci 2007, 3 (16):16-21
B3.  AÖ. Özön , Ö. Özeke  '' Kalp ve Nörolojik Hastalıklar'' Türkiye Klinikleri J Int med Sci 2007,3(33):26-33
B4.  M. Sumer ,  AÖ. Özön , A.Cila ''Paraneoplastik İskemik inme:Olgu sunumu ve    Derleme'' Türk Nöroloji Dergisi 2008; Cilt :14 Sayı:5 Sayfa :338-343
B5.  AÖ .Özön , M. Sumer  '' Bir Hemiplejik Migren Olgusu'' Türk Nöroloji Dergisi 2009;15:199-203
B6. A.Ö. Özön, E. Bilir  “ ILAE 1981, Lüders ,ILAE 2001 Epilepsi Sınıflandırma Sistemleri ile Epileptik Nöbetlerin Monitorizasyon Öncesi ve Sonrası Sınıflandırılması ve Uyum Oranlarının Karşılaştırılması “ Epilepsi 2015;21(3):119-127
B7  . A.Ö.Özön, E.Bilir “ Fokal ve Jeneralize İnteriktal Epileptik Patolojiler “Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2017;10(2):150

C.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Ö.Özön ,İ.Yıldırım, Ö.Aksoy ,E.Bilir''İnteriktal EEG’si normal olan epilepsi hastaları”,40.Ulusal Nöroloji kongre kitabı,Antalya,2004
C2. İ.Yıldırım,.Ö.Özön,Ö.Aksoy,E.Bilir ''Dirençli Epilepsi vakalarında   anterior temporal lobektomi sonrası nokturnal nöbetler'' 40.Ulusal Nöroloji kongre kitabı,Antalya 2004
C3. İ.Yıldırım , Ö.Aksoy ,Ö.Özön ,R.Kuruoğlu ''Brakiyal amyotrofik dipleji '' 22.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi,epilepsi günleri kitabı ,İzmir,2005
C4. Ö.Aksoy ,Ö.Özön ,B.Küçük ,AZ.Yeğin ,R.Kuruoğlu ''Paraneoplastik Miller Fisher Sendromu''22.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongre kitabı ,İzmir,2005
C5. Ö .Özön ,E. Küpeli ,M.Sumer ''Uykuda yeme bozukluğu : Bir olgu sunumu”   7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi  25-29 Ekim 2006  Bodrum
C6. E. Küpeli ,Ö.Özön ,M.Sumer ,A.K.Perçin,A.Köybaşıoğlu ''Uyku laboratuarımızda incelenen hastaların demografik özellikleri ''7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi  25-29 Ekim 2006  Bodrum
C7. Ö.Özön , M.Sumer ''Geçici iskemik atakla prezante olan dural arteriovenöz fistül olgusu'' 46.Ulusal Nöroloji Kongre kitabı,Antalya ,2010

D.Skills 
D1 . Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi İleri Yaşam Desteği Kursu ,Ankara,2005
D2. Türk Uyku Araştırmaları Derneği 6.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kursu,Ankara ,2006
D3. Mezuniyet Sonrası Epilepsi İnteraktif Eğitim Programı,Ankara ,2006
D3.  Türk Uyku Tıbbı Derneği İleri Uyku Kursu ,Ankara ,2008
D4. I.Ulusal Baş ağrısı Sempozyumu,2009,İstanbul
D5. 9.Baş ağrısı Kış Okulu ,2013, Antalya  
D6. 11.Baş ağrısı Kış Okulu, 2015,İstanbul
D7. Pratikte EEG Yorumlama Kursu  ,2015, Ankara  
D8. 13.Baş ağrısı Kış Okulu, 2017 ,İstanbul     
D9. 14.Baş ağrısı Kış Okulu ,2018, İstanbul
D10. 11.Ulusal  Epilepsi Kongresi ,2018 ,Dalaman
D11. 19.Ulusal  Uyku Tıbbı Kongresi, 2018 ,İstanbul
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde