Doç. Dr.

Aslı Tatlıparmak

Dermatoloji

İlgi Alanları

  • Dermatolojik Cerrahi
  • Allerji ve İmmünoloji
  • Pediatrik Dermaotloji

Eğitimi
  • Eşrefpaşa Anadolu Lisesi/İZMİR
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi
  • Ege Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıkalr AD
Çalıştığı Kurumlar
  • Artvin Devlet Hastanesi (mecburi hizmet)
  • Fatih Medical Park Hastanesi
  • Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkalr AD (2016- halen)
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
A1. Aksoy B, Tatlıparmak A, Tamer F, Ergin C, Koç E. The Incidence of Precancerous and Cancerous Skin Lesions: A Retrospective Multicenter Study. South. Clin. Ist. Euras. 2017;28(3):199-203.
A2. Aksoy B, Karadayı N, Derin O, Tatlıparmak A, Koç E. Granulomatous Rosacea That is Histopathologically Confused with Papulonecrotic Tuberculid: A Case Report. Madridge Journal of Dermatology & Research 2017;2(1):26-28. Published: November 15, 2017
A3. Ozturk Z, Tatliparmak A. Leprosy treatment during pregnancy and breastfeeding: A case report and brief review of literature. Dermatol Ther. 2017 Jan;30(1).
A4. Ceylan C, Kantar M, Ertam I, Aksoylar S, Günaydın A, Çetingül N. Cutaneous Side Effects of Chemotherapy in Peidatric Oncology Patients. Cutis 2015;95(1):11-6.
A5. Günaydin A, Aytimur D. Tinea Korporis: Beş Yıllık Retrospektif  Değerlendirme.  Türkderm 2014;48:71-73.
A6. Günaydin A, Aytimur D, Ozdemir F. Psoriasis ve Metabolik Sendrom. Türkderm 2014;48:95-99.
A7. Günaydin A, Turk BG, Kandiloglu G, Dereli T.  Vulvar Sikatrisyel Pemfigoid: Bir Çocuk Olgu .Türkderm 2014;48:51-53.
A8. Turk BG, Günaydin A, Ertam I, Ozturk G. Adverse Cutaneous Drug Reactions Among Hospitalized Patients: Five Year Surveillance. Cutan Ocul Toxicol 2013;32 (1):41-45.
A9. Günaydin A, Dereli T. Lazer Komplikasyonları. Türkderm; 2012;46 özel sayı:109-112.
A10. Turk BG, Ertam I, Ürkmez A, Kazandi A,Kandiloglu G, Ozdemir F. Development of Squamous Cell Carcinoma on a Inflammatory Linear Verrucous Epidermal Nevus in the genital area. Cutis 2012;89 (6):273-275.
A11. Bildik T, Ozbaran B, Kose S, Koturoglu G, Gokce B, Ürkmez A, Altıntas I. Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia: A Multidisciplinary Approach. Int J Psychiatry Med 2012;44(3):225-240.
A12. Turk BG, Ürkmez A, Karaarslan IK, Ertam I, Kandiloglu G, Dereli T. Unilateral Generalized Morphea : Could Vibration Be A Stimulating Factor? Clin Exp Dermatol 2010;35(4):165-166.
A13.  Ertam I, Turk BG, Ürkmez A, Kazandi A,  Ozdemir F. Linear and Whorled Nevoid Hypermelanosis: Dermatoscopic Features. J Am Acad Dermatol 2009;60(2):328-331.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
B1. Tatlıparmak A, Işık M, Rastgar L, Aksoy B, Kaur A. Nevoid Hyperkeratosis of the Nipple and Areola. OP-52, 3rd INDERCOS Congress, 14-17 Mart 2018, İstanbul. (Sözlü Bildiri).
B2 Aksoy B, Rastgar L, Işık M, Tatlıparmak A, Karadayı N. Unilateral Nevoid Telangiectasia.OP-54, 3rd INDERCOS Congress, 14-17 Mart 2018, İstanbul. (Sözlü Bildiri)..
B3. Tatlıparmak A, Aksoy B, Karadağ AS. Which Quality of Life Questionnaire Should We Use in Acne Vulgaris Patients? CADI or DLQI? : Prospective Study. 26th EADV Congress, p2344, Cenevre, İsviçre, 2017. (Poster Sunum).
B4. Tatlıparmak A, Bilgiç R. Amicrobial pustulosis symmetrically located on knees in a patient  with type 1 diabetes mellitus:Is it a new variant of amicrobial pustulosis associated with autoimmune diseases? (16-20 March 2016,Istanbul, Turkey, OP-027, sözlü sunum).

C. Uluslararası Kitap Bölümü Yazarlığı
C1.  Koç E, Aksoy B, Tatlıparmak A.Urticarial Vasculitis. (May 31st 2017). Urticarial Vasculitis, Urticaria and Angioedema Selda Pelin Kartal, IntechOpen, DOI: 10.5772/68109.
C2. Koç E, Tatlıparmak A. Treatment of Acneiform Eruptions, Acne and Acne Scars with Surgery, Lasers and Light-Based Devices. (March 15th 2017). Treatment of Acneiform Eruptions, Acne and Acne Scars with Surgery, Lasers and Light-Based Devices, Acne and Acneiform Eruptions Selda Pelin Kartal, IntechOpen, DOI: 10.5772/66923.

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E, Shıshehgarkhaneh LR, Işık M. Melasma or acne: Which one affects life quality of adult patients the more? Gülhane Med J 2017;59:57-59.
D2. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E, Karadayı AN.  Urticarial dermatitis: Case series of six patients. Gülhane Med J 2017;59:39-43.
D3. Aksoylar S, Ceylan C, Günaydın A, Ertam İ, Kantar M , Tuna A,  Çetingül N, Kansoy S. Kemik iliği transplantasyonu yapılan pediyatrik olgularda mukokutanöz bulgular. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereolgy 2017;51:7-11.
D4. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E.  5-fluorouracil in the treatment of actinic keratosis and photoaging: A case with severe local irritant reaction during treatment. DOD Clinical Case Report 2017; 1(1): 8-13.
D5. Tatlıparmak A, Aksoy B, Koç E.  A case of bullous acral erythema due to bleomycin.  DOD Clinical Case Report 2017; 1(1): 32-35.
D6.  İnci A, Günaydın A. Kronik Ürtikerli Olgularda Hepatit B ve Hepatit C  Sıklığının Değerlendirilmesi. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 2015;7 (1): 13-16. 
D7. Gunaydın A, Karaarslan IK, Ertam I, Karadadas H, Turk BG, Kandiloglu G, Unal I. Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları. Turk J Dermatol 2012;6:102-105.
D8. Ürkmez A, Karaarslan IK, Ertam I, Kandiloglu G, Ceylan C. Silika ve Vibrasyon Maruziyeti Sonrası Gelişen Bir Sistemik Skleroz Olgusu. Turk J Dermatol 2012;6:45-47.
 D9. Ürkmez A, Dereli T. Hiperhidroz Tedavisinde Botulinum Toksin Kullanımı. Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2011;4(3):37-41.
 D10. Ürkmez A, Ertam I, Karaarslan IK, Kazandi A, Ceylan C. Leiyomyomatozis Kutis. Turk J Dermatol 2011;5:101-103.
 D11. Turk BG, Ürkmez A, Sezgin AO, Kandiloglu G, Ceylan C. Oral Ülserasyonu Olan Wegener Granülomatozu Olgusu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2010;20(1):51-54.
 D12. Karaarslan IK, Türkmen M, Ürkmez A, Karaca N, Akalin T, Ozdemir F. Spitzoid Melanom.: On aşında Erkek Olgu. Güncel Pediatri;2008;6:127-129.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.Tatlıparmak A. Dermatologların Estetik ve Kozmetik Dermatolojiye Bakış Açısı -Serbest Kürsü- Lazer ve Lazer Dışı Cihaz Uygulamaları-1 Sempozyumu, 25 Mart 2018, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.(Davetli Konuşmacı).
E2. Tatlıparmak A, Aksoy B, Karadayı N, Koç E. Zofenoprile Bağlı Psödolenfoma Olgusu. 12. Ege Dermatoloji Günleri, EP-42, Bodrum, 2017 (Poster Sunum).
E3. Tatlıparmak A, Aksoy B, Karadayı N, Koç E. Lenfositik Vaskülitin Eşlik Ettiği Sjögren Sendromu Olgusu. 12. Ege Dermatoloji Günleri, EP-41, Bodrum, 2017 (Poster Sunum).
E4. Tatlıparmak A, Aksoy B, Karadağ AS. Akne Vulgaris Hastalarında Hangi Yaşam Kalite Ölçeğini Kullanalım? CADI mı? DYKİ mi?: Prospektif Çalışma. 12. Ege Dermatoloji Günleri, SS-03, Bodrum, 2017 (Sözlü Sunum).
E5. . Aksoy B, Karadayı N, Derin O, Tatlıparmak A, Koç E. Histopatolojik Olarak Papülonekrotik Tüberkülid ile Karışan Granülomatöz Rozase Olgusu. 12. Ege Dermatoloji Günleri, EP-35, Bodrum, 2017 (Poster Sunum).
E6. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E. Klinik Olarak PLEVA’ya Benzeyen Diklofenak ile Oluşmuş Fiks İlaç Erüpsiyonu. 12. Ege Dermatoloji Günleri, EP-33, Bodrum, 2017 (Poster Sunum).
 E7. Aksoy B, Karadayı N, Tatlıparmak A, Koç E. Ürtikeryal Dermatit: Altı Olgu İçeren Vaka Serisi. 12. Ege Dermatoloji Günleri, SS-12, Bodrum, 2017 (Sözlü Sunum).(Bakınız 7.5.34).
E8. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E. Topikal Pimekrolimus ve Oral Doksisiklin Tedavisi ile Remisyona Giren Dirençli Hailey Hailey Olgusu. 12. Ege Dermatoloji Günleri, EP-32, Bodrum, 2017 (Poster Sunum).
E9. Aksoy B, Tatlıparmak A, Tamer F, Ergin C, Koç E. İkinci basamak sağlık kuruluşu dermatoloji polikliniğine başvuran kutanöz prekanseröz ve kanseröz lezyonlu olguların retrospektif ve çok merkezli değerlendirilmesi. V. DOD Dermatoloji Gündemi, SS-01, Kuşadası, 2017 (Sözlü Sunum).
E10. Aksoy B, Tatlıparmak A, Koç E. Aktinik keratoz ve fotoyaşlanma tedavisinde 5-fluorourasil: Tedavi sırasında şiddetli lokal reaksiyon gelişen bir olgu. V. DOD Dermatoloji Gündemi, PS-25, Kuşadası, 2017 (Poster Sunum).
E11. Tatlıparmak A, Aksoy B, Koç E. Bleomisine bağlı büllöz akral eritem olgusu. V. DOD Dermatoloji Gündemi, PS-26, Kuşadası, 2017 (Poster Sunum).
E12. Aksoy B, Tatlıparmak A, Gökdemir G, Koç E. Kronik Pruritus Hastalarında Siklosporin Tedavisi Etkili bir Seçenek mi? Sekiz Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi. 6. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu, 25, Bodrum, 2016 (Sözel Sunum).
E13. Aksoy B, Karadayı N, Işık M, Rastgar Shishehgarkhaneh L, Tatlıparmak A, Koç E. Sistemik İzotretinoin Tedavisi ile Tetiklenmiş Olabilecek Liken Striatus: Erişkin bir Olgu. XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, P-080, Ankara, 2017 (Poster Sunum).
E14. Tatlıparmak A, Aksoy B, Rastgar Shishehgarkhaneh L, Işık M, Koç E. Kutanöz Larva Migrans: Nadir Görülen Tropikal Dermatoz. XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, P-123, Ankara, 2017 (Poster Sunum).
E15. Tatlıparmak A, Aksoy B, Rastgar Shishehgarkhaneh L, Işık M, Koç E. Radyoterapi Alanını Tutmayan Rozacea Olgusu. XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, P-209, Ankara, 2017 (Poster Sunum).
 E16. Tatlıparmak A, Aksoy B, Rastgar L, Gökdemir G, Koç E. Akne Skarlarında Fraksiyonel Karbondioksit Lazer ve Fraksiyonel Mikroiğneli Radyofrekans Kombine Tedavisinin Etkinliği: Retrospektif Çalışma. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, SS-046, Antalya, 2016 (Sözel Sunum).
E17. Tatlıparmak A, Aksoy B, Öztürk Başsoy ÖB, Gökdemir G, Koç E. Jeneralize Derin Morfea Tanılı Adolesan Hasta: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS1-081, Antalya, 2016 (Poster Sunum).
E18. Aksoy B, Tatlıparmak A, Gökdemir G, Koç E. Yoğun Bakım Ünitesinde Aktinik Purpura: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS2-038, Antalya, 2016 (Poster Sunum).
E19. Çetinkal A, Tatlıparmak A, Ural İH, Akdemir İ, Kurtar AS, Çolak A, Kaur AC. Lomber Radikülopatiyi Taklit Eden Herpes Zoster Mononöropatisi: Olgu Sunum. Türk Nöroşirürji Derneği . 30. Bilimsel Kongresi, Nisan 2016,Antalya.(EPS 483).
E20.  Türk BG, Ertam İ.,Günaydın A., Kazandı A., Kandiloğlu G., Özdemir F., IV. Ege Dermatoloji Günleri (7-10 Mayıs 2008, Marmaris), konferansı dahilinde "Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Özel Bir İLVEN Olgusu: Skuamöz Hücreli Karsinom Gelişimi, Ekstremite Kısalığı ve Mutilansı", 29 pp., Marmaris, Mayıs 2008.(P-15)
E21.  Türk BG, Günaydın A, KılınçKaraarslan I.,Ertam İ., Kandiloğlu G., Dereli T., 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Ana Konular ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Mesleki vibrasyon ile ilişkili bir unilateraljeneralizemorfea olgusu.", 312 pp., Konya, Ekim 2008. (P-239)
E22. Günaydın A, KılınçKaraarslan I.,Ertam İ., Karadadaş H., Türk BG, Kandiloğlu G, Ünal İ. ), 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Ana Konular ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Sistemik lupuseritematozuslu bir olguda eritemamultiforme benzeri deri lezyonları.", 313 pp., Konya, Ekim 2008.  (P240)
E23. Türk BG, KılınçKaraarslan I, Günaydın A.,Sezgin A. Ö., Ünal İ., V. EgeDermatolojiGünlerikonferansıdahilinde "Program veÖzetKitabı" bildirikitapçığındaki "DirençliİdiopatikPiyodermaGangrenozumluBirOlgudaAdalimumabileTedavi.", 24 pp., Bodrum, Mayıs 2009. (SS-12, Sözlü sunum)
E24. Türk BG,GünaydınA, Sezgin A.Ö.,Kandiloğlu G., Ceylan C., V. EgeDermatolojiGünlerikonferansıdahilinde "Program  veÖzetKitabı" bildirikitapçığındaki "Oral Ülserasyonu Olan Wegener Granülomatozu Olgusu", 47 pp., Bodrum, Mayıs 2009. (P35)
E25.  Türk BG, Şentürk B, Günaydın A, Kaya İ., Akalın T., Ceylan C., Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi konferansı dahilinde "Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuar Bağırsak Hastalığının Eşlik Ettiği Bir PyostomatitisVejetans Olgusu.", 24 pp., Çeşme, Mayıs 2010.(PS-02)
E26. Günaydın A, Türk BG, Kandiloğlu G., Dereli T., 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Vulvar Skatrisyel Pemfigoid: Bir Çocuk Olgu", 196 pp., Antalya, Ekim 2010. (P293)
E27. Günaydın A, Türk BG, Kazandı A., Ceylan C., 6. Ege Dermatoloji Günleri konferansı dahilinde "Konuşma Özetleri & Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Multisentrik Retikülohistiyositoz :Bir Olgu Sunumu", 452-453 pp., Muğla, Mayıs 2011. (P083)
E28.  Türkmen M, Günaydın A, Türk BG, KılınçKaraarslan I., Kütükçüler N., Özkınay F., Kandiloğlu G., 6. Ege Dermatoloji Günleri konferansı dahilinde "Konuşma Özetleri & Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Pitriyazis Likenoides Kronika Saptanan Bir Nijmegen Breakage Sendromu Olgusu", 486pp., Muğla, Mayıs 2011.(P10)
Ödüller
  • Türk BG, Ertam I, Günaydın A, Kazandı A, Kandiloğlu G, Özdemir F. Özel bir İLVEN olgusu: Skuamöz hücreli karsinom gelişimi, ekstremite kısalığı ve mutilansı. IV. Ege Dermatoloji Günleri, Marmaris, 2008. En iyi yazılı bildiri ödülü.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde