Doç. Dr.

Cem Arıtürk

Kalp ve Damar Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Periferik Arter Hastalıkları: Medikal tedaviler, diagnostik anjiografi, perkutan periferik arteryel işlemler (dizaltı-dizüstü balon/stent anjioplasti, aterektomi), periferik arter cerrahisi, hibrit tedavi yöntemleri
 • Venöz Hastalıklar: Girişimsel endovenöz tedaviler (radyofrekans, yapıştırıcı ve farmakomekanik  ablasyon),  varis cerrahisi, perforan venöz cerrahi, estetik varis  tedavisi (skleroterapi, transkutan lazer/radyofrekans), medikal ve girişimsel DVT ve pulmoner emboli tedavisi, kronik DVT de hibrit cerrahi girişimler, venöz stent implantasyonu 
 • Karotis Arter Cerrahisi
 • Abdominal ve Torakal Aort Hastalıklarının Perkutan (EVAR-TEVAR) ve Cerrahi Tedavisi
 • Açık Kalp Cerrahisi : Erişkinde kalp cerrahisi gerektiren hastalıklar 
 • Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Cerrahisi

Eğitim
 • MEB Kalamış Kemal Berktan İlkokulu
 • MEB Burak Bora Anadolu Lisesi
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Deneyim
 • Dr. Siyami Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2003-2010
 • Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği / 2010-2012
 • Acibadem Sağlık Grubu, Kadıköy Hastanesi / 2012-2017
 • Acibadem Sağlık Grubu, Altunizade Hastanesi / 2017-2018
 • Acibadem Sağlık Grubu, Fulya Hastanesi / 2018-2020
 • Sancaktepe Prof Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2020-2022
Araştırma
 • Acıbadem Üniversitesi Etik Kurulu'nun 07.08.2012 tarihli 60. toplantısında kabul edilmiş,  ATADEK 2012-370 kodlu, “Açık Kalp Cerrahisinde Topikal Rifamisin Kullanımının Cerrahi Alan Enfeksiyonlarına Etkisi“ başlıklı  devam etmekte olan projede proje yöneticisi
 • Acıbadem Üniversitesi Etik Kurulu'nun 18.12.2012 tarihli 68. toplantısında kabul edilmiş,  ATADEK 2012-418 kodlu, “Kardiyovasküler cerrahi hasta popülasyonunda CoaguChek XS ile INR Takibi Ne Kadar Güvenilir?” başlıklı  devam etmekte olan projede proje yöneticisi
 • Acıbadem Üniversitesi Etik Kurulu'nun 05 Kasım 2013 tarihli 87. toplantısında kabul edilmiş,  ATADEK 2013-540 kodlu, “Non-pulsatil akımın mikrosirkülasyon üzerine olan etkisinin el-tipi mikroskop (IDF-CytoCam Braedius Medical, Naarden the Netherlands) ile  sublingual alandan değerlendirilmesi” başlıklı  devam etmekte olan projede yardımcı araştırmacı
 • Acıbadem Üniversitesi Etik Kurulu'nun 28 Ocak 2014 tarihli92. toplantısında kabul edilmiş,  ATADEK 2013-568 kodlu, “Safen Ven Grefti Hazırlanmasında Kullanılan Açık, Köprüleme ve Endoskopik Tekniklerin Safen Ven Üzerindeki Etkilerinin Işık ve Elektron Mikroskopisi ile Karşılaştırılması ” başlıklı  devam etmekte olan projede yardımcı araştırmacı
 • Acıbadem Üniversitesi Etik Kurulu'nun 11 Şubat 2014 tarihli 93. toplantısında kabul edilmiş,  ATADEK 2014-588 kodlu, “Açık Kalp Cerrahisinde Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Serum Fizyolojik Solüsyonların Cerrahi Alana Alımı Sırasındaki Tekniklerin Kontaminasyon ve Buna Bağlı Enfeksiyon Gelişimi Açısından Karşılaştırılması” başlıklı devam etmekte olan projede yardımcı araştırmacı 
Yayınlar
7.1.  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.1.1. Kurc E, Aydemir NA, Sargin M, Ariturk C. Traumatic Aneurysm in Persistent Sciatic Artery. Innovations : Technology and Techniques in Cardiothoracic and Vascular Surgery. 2010-5(2):131-3
7.1.2. Iyigun T, Ciloglu U, Ariturk C, Civelek A,  Tosun R. Recurrent Cardiac Metastasis of Primary Femoral Osteosarcoma: A Case Report. Heart Surg Forum 2010;13(5):144-49
7.1.3. Iyigun T, Ariturk C,  Ciloglu U,  Dagsali S. An unusual presentation of a usual cardiac mass: neo-vascularised left-atrial myxoma: European Journal of Cardio-thoracic Surgery. 2011;40(4):e162
7.1.4. Arıtürk C, Ökten M, Dağdelen S, Toraman F, Karabulut H. A Hybrid Therapy As  Third Approach For Type 1 Proximal Endoleak of Thoracic Endovascular  Aortic Replacement : Caroticocarotid Bypass and Re-Redo Endovascular Therapy. J Saudi Heart Assoc 2013;25(4):273–76
7.1.5. Çetin M, Aksu E, Atik C, Arıtürk C, Karabörk O.  Konjestif Kalp Yetersizliğinin Eşlik Ettiği Bir Hastada Pulmoner Arterden Kaynaklanan Anomalili Sol Koroner Arter .Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(3):786-88
7.1.6. Atik C, Arıtürk C, Karabörk O, Arıkan A, Çetin M, Kütük G. Nadir Bir koroner arter anomalisinin koroner arter baypas greft cerrahisi ile tedavisi: Olgu Sunumu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2013;21(4):1071-73. 
7.1.7. Alhan C, Arıtürk C, Toraman F, Senay S, Okten M, Gullu AU, Kilic L, Karabulut H, Toraman F. Use of bone wax is related to increased postoperative sternal dehiscence. Kardiochirurgia I Torakochirurgia Polska. 2014; 11(4):385-90.  
7.1.8. Gullu AU, Burnaz TD, Okten EM, Senay S, Ariturk C, Toraman F, Kocyigit M, Yaylancı S, Karabulut EH, Alhan C. Emergent endovascular repair of ruptured abdominal and thoracic aortic aneurysms in a single center: Midterm outcomes. Chirurgia. 2014; 109:753-57
7.1.9. Arıtürk C, Karabulut H, Toraman F. Kardiyopulmoner Baypasın Neden Olduğu Böbrek Hasarı ve Akut Böbrek Yetmezliğini Değerlendirirken Hangi Parametreler Önemlidir?  Turk Gogus Kalp Dama. 2014;22(2):474-76. 
7.1.10. Ariturk C, Toraman F. Erken Ameliyat Sonrası Hemodinamik İnstabilitenin Değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.  2014;22(3):702-4
7.1.11. Arıtürk C, Ustalar Ozgen ZS, Toraman F,  Okten M, Gullu U, Erkek E, Uysal P, Senay S, Karabulut H, Alhan C. Efficacy of Near-Infrared Spectrometry for Monitoring the Cerebral Effescts of Severe Dilutional Anemia.  Heart Surg Forum. 2014;17(3):E154-9
7.1.12. Arıtürk C,   Okten M, Ustalar Ozgen ZS, Erkek E, Uysal P, Gullu U, Senay S, Karabulut H, Alhan C, Toraman F. Utility of Cerebral Oxymetry for Assessing Cerebra Arteriolar Carbon Dioxide Reactivity During Cardiopulmonary Bypass.  Heart Surg Forum. 2014;17(3):E169-72 
7.1.13. Buturak A, Tekturk BM, Degirmencioglu A, Ulus S, Surgit O, Ariturk C, Zencirci E, Gorgulu S. Transradial catheterization may decrease the radial artery luminal diameter and impair the vasodilatation response in the access site at late term: an observational study. Heart and Vessels. Epub
7.1.14. Ariturk C, Okten M, Gullu U, Senay S, Buturak A, Gormez S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Mitral valve repair for ischemic mitral insufficiency: an increased early postoperative risk for elderly. Turk Gogus Kalp Dama. 2015; 23(2):239-244
7.1.15. Toraman F, Ariturk C. Ischemic modified albumin for detecting perioperative cardiac ischemia. Turk Gogus Kalp Dama. 2015; 23(3):608-9
7.1.16. Ariturk C, Ozgen SU, Okten M, Danisan B, Karabulut H, Toraman F. Oxygen fraction adjustment according to body surface area during extracorporeal circulation. The Heart Surg Forum. 2015;18(3),098-102    
7.1.17. Ariturk C, Ozgen ZS, Kilercik M, Ulugol H, Okten EM, Aksu U, Karabulut H, Toraman F. Comparative effects of hemodilutional anemia and transfusion during cardiopulmonary bypass on acute kidney ınjury: A prospective randomized study. Heart Surg Forum. 2015;18(4);E154-60
7.1.18. Kart JS, Ulugol H, Ariturk C, Aksu U, Okten M, Karabulut H, Toraman F. Evaluation of microcirculation with tissue oxygen saturation monitoring in open heart surgery.   Turk Gogus Kalp Dama. 2015;23(4), 651-7
7.1.19. Ariturk C, Acil M, Ulugol H, Ozgen ZS, Okten M, Dagdelen S, Karabulut H, Alhan C, Toraman F. Is Nexfin finger cuff method for cardiac output measurement reliable during CABG? A prospective comparison with echocardiography and Flo/Trac Vigileo methods. Trukish Journal of Med Sciences.; 2016;  46: 291-95K
7.1.20. Ariturk C, Ahmet Umit Gullu AU, Senay S, Okten EM, Toraman F, Karabulut EH,  Melengic L , Alhan C.Mirror image Gerbode or Partial AV Canal Defect? . Korean Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery ; 2015;48:404-406
7.1.21. Ökten M, Ulugöl H, Arıtürk C, Tosun M, Aksu U, Karabulut H, Toraman F 
Koroner arter baypas greftleme sonrası doku perfüzyonunun değerlendirilmesinde arteriyel laktat ile miks venöz oksijen satürasyonu ölçümlerinin karşılaştırılması Turk Gogus Kalp Dama 2016.;  24(4), 645-50 
7.1.22. Aykut G, Kilercik M, Arıtürk C, Ulugöl H, Aksu U, Kudsioğlu T, Atalan N, Yapıcı N, Karabulut H, Toraman F. Correction of dilutional anemia induces renal dysfunction in diabetic patients undergoing coronary artery bypass grafting : a consequence of microcirculatory alterations?. Journal of Nephrology 2017 Mar Epub
7.1.23. Arıtürk C, Bayrak F, Ökten EM, Erdemli Ö, Karabulut H. Hybrid Synchronous Treatment of Two Separate Cardiovascular Pathologies: Coronary Artery Bypass Grafting and Endovascular Aortic Replacement.  Turk Gogus Kalp Dama 2018;  26(2), 288-91 
7.1.24. Arıtürk C, Baran R, Kara S.A Complex Aortic Arch Anomaly: A Rarely Seen Image. Turk Gogus Kalp Dama 2019; 27(3), 414-15
7.1.25. Topçu AC,  Arıtürk C, Yılmaz E. Acute Limb Ischemia in a COVID-19 Patient. Thrombosis Update 2021

7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
7.2.1. Arıtürk C, Çiloğlu U, Kömürcü G, Depboylu B, Erzurum H, Dağsalı S. Extracardiac intrapericardial hydatid cyst acting like constructive pericarditis. Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler II Kongresi – e-poster sunumu, 20-24 Eylül 2006.  Heart Surg Forum 2006:9Suppl.(1);69
7.2.2. Ciloğlu U, Arıtürk C, Kömürcü G, Depboylu B, Erzurum H, Dağsalı S. Recurrent left atrial myxoma.;Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler II Kongresi – e-poster sunumu, 20-24 Eylül 2006. Heart Surg Forum 2006:9Suppl.(1);68
7.2.3. Ciloğlu U, Arıtürk C, Sahin S,  Kömürcü G, Depboylu B,  Bilgin Ş, Erzurum H, Dağsalı S. Mid-term results of coronary endarterectomy and saphenous vein graft patch plasty combined with coronary artery by-pass grafting. Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler II Kongresi – oral presentasyon, 20-24 Eylül 2006. Heart Surg Forum 2006:9Suppl.(1);29
7.2.4. Dağsali S., Baysal A., Ciloğlu U., Ariturk C., Erzurum H. Rheumatic mitral valve replacement and giant left atrial thrombus removal with left atrial reconstruction and tricuspid annuloplasty : A case report. Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler II Kongresi – oral presentasyon, 20-24 Eylül 2006. Heart Surg Forum 2006:9Suppl.(1);81
7.2.5. Baysal A, Dağsalı S., Erzurum H., Ariturk C., Ciloğlu U. Comparison of surgical outcome and perioperative complications of hypotiroid patients undergoing open heart surgery. Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler II Kongresi – oral presentasyon, 20-24 Eylül 2006. Heart Surg Forum 2006:9Suppl.(1);95
7.2.6. Depboylu B., Çiloğlu U., İyigün T., Ariturk C., Erzurum H., Dağsalı S. Effects of hemofiltration during cardiopulmonary bypass on pulmonary functions, hemodynamics, morbidity and mortality in adult patients with mitral valve disease. Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler III Kongresi – oral presentasyon, 28 Kasım-2 Aralık 2007. Heart Surg Forum 2007:10Suppl.(1);35
7.2.7. Ariturk C, Ciloglu U, Iyigun T, Komurcu G, Depboylu B, Erzurum H, Dagsali S. Acinetobacter endocarditis on a prosthetic aortic valve in a patient with aortic and mitral valve replacement Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler III Kongresi – e poster, 28 Kasım-2 Aralık 2007. Heart Surg Forum 2007:9Suppl.(1);95
7.2.8. Biçer Y, Ay S, Hakko E, Ariturk C, Aslan A, Çiçek S. Does Hemoglobin A1C Level Which Indicates Long Term Diabetic Control Effect Surgical Outcomes After Coronary Artery Bypass Graft Surgery? 23rd ESICM Annual Congress, Barcelona, 9-13 Ekim 2013, OP 0348 
7.2.9.  Arıtürk C, Ökten M,  Demirci Y, Dağdelen S, Toraman F, Karabulut H. Identification of True Lumen with TEE in Type B Aortic Dissection During TEVAR Procedure. 14th Congress of Asian Society for Vascular Diseases – poster, 26-29 October 2013, İstanbul. Annals of Vascular Diseases Vol. 6 Supp. 2013
7.2.10. Güllü AU, Şenay Ş, Toraman F, Karabulut H, Koçyiğit M, Ökten M, Ariturk C, Değirmencioğlu A, Çelik SE, Dağdelen S, Alhan C. Preoperative Prophylactic use of Levosimendan in Patients with Severely Depressed Left Ventricle. 29. Ulusal Türk Kardiyoloji Derneği Kongresi, PP 044, 26-29 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.
7.2.11. Şenay Ş, Güllü AU Değirmencioğlu A, Koçyiğit M, Ökten M, Ariturk C, Karakuş G, zencirci E, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Long term results of valve sparing aortic root replacement; a single center experience. 29. Ulusal Türk Kardiyoloji Derneği Kongresi, PP 044, 26-29 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.
7.2.12. Okten M, Ariturk C, Gullu U, Kocyigit M, Senay S, Buturak A, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Valve Sparing Aortic Root Replacement Is Safe and Durable In Mid-Term. 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery – oral presentation,  03-06 April 2014, İstanbul
7.3.13. Gullu U., Okten M., Ariturk C., Senay S., Toraman F. Karabulut H., Alhan C. Current Smoking Is Associated with Decreased Risk of Atrial Fibrillation After Coronary Bypass Surgery. 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery – oral presentation, 03-06 April 2014, İstanbul
7.2.14. Ariturk C, Acil M, Aksu U, Ustalar Ozgen S, Sayin Kart J, Okten M, Karabulut H, Alhan C, Toraman F. Impact of Dilutional Anemia and Transfusion on Renal Functions. 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery – oral presentation, 03-06 April 2014, İstanbul
7.2.15. Ariturk. C., Senay S., Belhan Iltas Z., Gullu U., Okten M., Toraman F., Karabulut H., Alhan C. It is Safe to Self Adjust Warfarin Dosage with Coaguchek After  Valve Surgery. 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery – poster presentation, 03-06 April 2014, İstanbul
7.2.16. Senay S, Gullu U, Okten M, Ariturk C, Kocyigit M, Degirmenci A, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Risk Factors for Mortality after Combined Corobary Bypass and Mıtral Reduction Annuloplasty for Treatment of Ischemic Mıtral Regurgitation. 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery – poster presentation, 03-06 April 2014, İstanbul
7.2.17. Ariturk C, Kilic L, Senay S, Okten M, Gullu U, Adiguzel Akbaba M, Karabulut H, Alhan C. Endoscopic Saphenous Vein Harvesting : First Experiences in Turkey. 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery – poster presentation, 03-06 April 2014, İstanbul 
7.2.18. Ariturk C, Kilic L, Gullu U, Okten M, Senay S, Adiguzel Akbaba M, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Experience of The Harvester Improves Result of Endoscopic Vein Harvesting. 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery – poster presentation, 03-06 April 2014, İstanbul
7.2.19. Kocyiğit M, Senay S, Gullu AU, Okten Em, Arıtürk C, Toraman F, Karabulut H, Evrenkaya TR, Alhan C. Do we need a different transfusion strategy in patients with chronic kidney disease undergoing CABG? Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia31 (2017) S10, OP15 

7.4.  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
7.4.1. Keser S, Teskin  Ö, İyigün T,Çiloğlu U, Özay B, Kömürcü G, Arıtürk C, Sabri Dağsalı. Preoperatif Yüksek C-Reaktif Protein Seviyesi Kardiyak Cerrahi Sonrası Enfeksiyonu Yansıtır mı? Cerrahpaşa Tıp Derg 2008;39:144-9 
7.4.2. Toraman F, Özgen SU, Arıtürk C, Kart JS, Erkek E, Güçlü P, Ökten M, Güllü Ü, Şenay Ş, Tektürk MB, Karabulut H, Alhan C. Erişkin Kalp Cerrahisinde Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında NIRS Yöntemi ile Hepatik ve Renal (somatik) Oksijen Saturasyonu Takibi Anlamlı mı? Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012; 3(3):164-9
7.4.3. Toraman F, Erkek E, Güçlü P,  Kart JS,  Arıtürk C, Ökten M, Şenay Ş,  Karabulut H, Alhan C. Near İnfra Red Spektroskopisi (NIRS)Gerçekten Doku Saturasyonunu Ölçüyor mu? Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;4(3):115-117
7.4.4.  Toraman F, Özgen SU, Kart JS, Arıtürk C,  Erkek E, Güçlü P,  Bulcak V,  Ökten M,  Karabulut H. Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Fentanil ve Midazolamın Kontrollu İnfüzyon (HKİ) Şeklinde Kullanımının Anestezi Düzeyi ve İlaç Tüketimi Üzerine Etkileri. Göğüs Kalp Damar Anestezi Dergisi 2013;19(3):113-7
7.4.5. Arıtürk C, Akay MH, Şenay Ş, Gullu AÜ, Karabulut H, Alhan C. Successful Management of Mediastinitis After Bentall Procedure. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;5(3):243-5
7.4.6. Arıtürk C, Ökten M, Güllü U ,  Şenay S , Kılıç L, Adıgüzel M , Toraman F , Karabulut H, Alhan C. Endoskopik Safen Ven Hazırlanması, Türkiye’deki İlk Deneyimler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;5(4):260-4
7.4.7. Ariturk C, Atik C, Kuserli Y. Derin ven trombozuna neden olan derin femoral arter psödoanevrizması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;6(2):119-20
7.4.8. Ariturk C, Okten M, Gullu U, Senay S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Cerrah Deneyimi Endoskopik Safen Ven Grefti Hazırlanmasında Komplikasyon Oranını Azaltıyor. GKDA Derg, 2015;21(3),147-51
7.4.9. Ariturk C, Demirci Y, Ökten M, Dağdelen S,Toraman F, Karabulut H. Transeusophageal Echocardiography May Verify True Lumen of Dissected Aorta. Cardiovascular Surgery and Interventions.
7.4.10. Belhan Z, Karabulut H, Arıtürk C, Okten EM, Toraman F, Gormez S, Orhan P. Koroner Arter  Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Kullanılan Drenaj Tüpü Tiplerinin ve Uygulama Yerlerinin Ameliyat Sonrası Dönemde Ağrı ve Effüzyon Üzerine Etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi; 2015; 11:154-58
7.4.11. Okten M, Arıtürk C, Güllü Ü, Şenay Ş.  Endoskopik Greft Hazırlama Teknikleri. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics; 2015;7(2):54-58

7.5.  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
7.5.1. Iyigun T, Komurcu G, Ariturk C,  Ciloglu U,  Depboylu B,  Erzurum H, .Dagsali S. Ventriküler Taşikardiye Neden Olan Posterobazal Ventrikül Gerçek Anevrizması. Ulusal 9. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi – poster sunumu, 1-5 Kasım 2006. Türkiye Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2006:14Supp(2);199
7.5.2. Çiloğlu U, İyigün T, Arıtürk C, Erzurum H, Civelek A, Dağsalı S. Büyük Bir Neovaskülarizasyon İçeren Sol Atrial Miksoma Olgusu Ulusal 10. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi – e-poster , 17-21 Ekim 2008. Türkiye Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2008:16Supp(4);304
7.5.3. Kurç E, Sargın M, Arıtürk C, Erdoğan SB, Özgen A, Şahin S, Aka SA. Aneurysm In A Persistant Cyatic Artery. Ulusal 10. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi – e-poster, 17-21 Ekim 2008; Türkiye Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2008:16Supp(4);393.
7.5.4. Atik C, Arıtürk C, Kütük G. Klasik Varis Cerrahisinde Hangi Yöntemi Seçelim. Ulusal 15. Damar Cerrahisi Kongresi – poster, 27-30 Ekim 2010, Damar Cerrahisi Dergisi. 2011:20Supp.(2);56
7.5.5. Arıtürk C, Atik C, Arıkan A. Derin Ven Trombozuna Neden Olan Derin Femoral Arter Psödoanevrizması.  Ulusal 15. Damar Cerrahisi Kongresi – tartışmalı poster, 27-30 Ekim 2010 Damar Cerrahisi Dergisi. 2011:20Supp.(2);59
7.5.6. Arıtürk C, Atik C, Kütük G. Endovenöz Lazer Ablasyon Cerrahisindeki İlk 100 Vakalık Deneyimimiz Ulusal 15. Damar Cerrahisi Kongresi – tartışmalı poster, 27-30 Ekim 2010 Damar Cerrahisi Dergisi. 2011:20Supp.(2);30
7.5.7. Arıtürk C, Atik C, Arıkan A, Karabörk O, Özsin K, Gültekin Y, Meşe B. Torakal ve Abdominal Aort Cerrahisinde 3,5 Yıllık Deneyimimiz. Ulusal 15. Damar Cerrahisi Kongresi – tartışmalı poster, 27-30 Ekim 2010 Damar Cerrahisi Dergisi. 2011:20Supp.(2);38
7.5.8. Güllü AU, Ökten M, Arıtürk C, Koçyiğit M, Şenay Ş, Toraman F, Akpek E, Karabulut H, Alhan C. Aortik anevrizma rüptürlerinde acil endovasküler tedavi; erken ve orta dönem sonuçlar. Ulusal 12. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi – poster sunumu, 8-11 Kasım 2012; Türkiye Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supp. S:136
7.5.9. Güllü AU, Ökten M, Arıtürk C, Koçyiğit M, Şenay Ş, Toraman F, Akpek E, Karabulut H, Alhan C. Çıkan aort replasmanlarında cerrahi sonuçlar; 322 olgunun analizi.Ulusal 12. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi – poster sunumu, 8-11 Kasım 2012; Türkiye Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supp. S:272
7.5.10. Güllü AU, Ökten M, Arıtürk C, Koçyiğit M, Şenay Ş, Toraman F,  Değirmencioğlu A, Karabulut H, Alhan C. Biyoprostetik aortik kapak replasmanında kullanılan farklı protezlerin postoperatif trombosit düzeylerine etkisi. Ulusal 12. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi – poster sunumu, 8-11 Kasım 2012; Türkiye Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supp. S:705
7.5.11. Şenay Ş, Güllü AU, Değirmencioğlu A, Ökten M, Arıtürk C, Koçyiğit M,  Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Preservation of continuity between papillary muscle and annulus with artificial chordae in mitral valve replacement.Ulusal 12. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi – poster sunumu, 8-11 Kasım 2012; Türkiye Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supp. S:712
7.5.12. Şenay Ş, Güllü AU, Koçyiğit M, Ökten M, Arıtürk C, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. The effect of lowest hematocrit and transfusion on risk of renal injury during coronary bypass surgery. Ulusal 12. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi – poster sunumu, 8-11 Kasım 2012; Türkiye Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supp. S:944
7.5.13. Akbaba MA, Meral S, Demirci HK, Ökten M, Arıtürk C, Aydınoğlu B, Şenay Ş, Toraman F, Karabulut H. Kalp cerrahisinde kullanılan steril eldivenlerin mikroperforasyonunun insidansı. Ulusal 12. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi – sözel bildiri, 8-11 Kasım 2012; Türkiye Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supp. S:1131
7.5.14. Belhan Zİ, Arıtürk C, Ökten M, Şahin N, Tekin P, Mete G, Gargılı G, Şener U, Olgun N. Kalp cerrahisinde standart ve L dren kullanımının karşılaştırılması. Ulusal 12. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi – sözel bildiri, 8-11 Kasım 2012; Türkiye Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supp. S:1154
7.5.15. Özgen SU, Erkek E, Güçlü P, Kart JS, Arıtürk C, Ökten M, Karabulut H, Alhan C, Toraman F. Açık Kalp Cerrahisinde Fentanil ve Midazolamın Hedef Kontrollü İnfüzyon (TCI) Şeklinde Kullanımının Anestezi Düzeyine ve Maliyete Etkileri. Göğüs, Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, 16-19 Mayıs 2013, Trabzon; SS-08, S:55
7.5.16. Toraman F, Özgen SU, Güçlü P, Erkek E, Kart JS, Aksu U, Arıtürk C, Mete G, Ökten M, Şenay Ş, Karabulut H, Alhan C. Erişkin Kalp Cerrahisinde Standart Monitörizasyonla Mikrosirkülasyon Değerlendirilebilir mi?  Göğüs, Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, 16-19 Mayıs 2013, Trabzon; SSY-06, S:70
7.5.17. Toraman F, Özgen SU, Kilercik M, Aksu U, , Arıtürk C, Kart JS,Okten M,Erkek E, Güçlü P, Karabulut H, Alhan C. Dilüsyonel Aneminin ve Transfüzyonun Böbrek Fonksiyonarı Üzerine Olan Etkisi  Göğüs, Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, 16-19 Mayıs 2013, Trabzon; SSY-08, S:73
7.5.18. Kart JS, Arıtürk C, Özgen SU, Ökten M, Toraman F, Karabulut H, Alhan C. Warfarin Tedavisinin Antikoagulan Etkisinin Acil Cerrahi Öncesi Protrombin Kompleks Konsantresi (PCC) İle Düzeltilmesi  Göğüs, Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, 16-19 Mayıs 2013, Trabzon; SSY-08, S:73
7.5.19. Ulugöl H, Aykut G, Kilercik M, Kutsioğlu T, Atalan N, Aksu U, Arıtürk C, Toraman F. Kardiyopulmoner Baypas Geçiren Diyabetik Hastalarda Anemi veya Transfüzyonun Böbrekler ve Diğer Organlar Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması.  Göğüs, Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20. Ulusal Kongresi, 17-20 Nisan2014, Marmaris;Y-6,S:16-17                                     
7.5.20.  Aydın S, Arıtürk C, Temur B, Karabulut H, Erek E. Kronik yüzeyel femoral arter hastalıklarında endovasküler girişim tecrübelerimiz.. 18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi; 9-12 Kasım 2017, Girne; PB 146, S:60      
7.5.21. Aydın S, Arıtürk C, Temur B, Karabulut H, Erek E. Ana iliak  arter total oklüzyonlarının endovasküler tedavisinde brakiaş arter yolu ile antegrad girişim. 18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi; 9-12 Kasım 2017, Girne; PB 195, S:66        
7.5.22. Uğur M, Arıtürk C, Recep E, Özen Y, Coşkun N, Akbal Kahraman H. Pulmonary Embolism Response Team Improves Early and Effective Treatment of Pulmonary Embolism     

7.6. Yazılan Kitap ve Kitap Bölümleri
7.6.1. “Venöz Tromboembolide Güncelleme”  H. Tankut Akay    İstanbul Tıp 

7.7.  Diğer Yayınlar
7.7.1. “RxFacts - Vaccines & İmmunologic Drugs ”  John D.    Grabenstein, RPh, PhD, FASHP, FRSH &  Laurie A. Grabenstein, RN, BSN ; 2001( Aşılar ve İmmünolojik Ajanlar, Çeviren : Cem ARITÜRK, Çeviri Editörü : Prof.Dr. Selim BADUR, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002)
 • İstanbul Tabip Odası (İTO)
 • Türk Kalp, Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD)
 • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği (UVECD)
 • Fleboloji Derneği 
 • Türk Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Cerrahisi Derneği (Türk MIRC)
 • European Association of Cardiothoracic Surgeons (EACTS)
 • The Cardiothoracic Surgery Network (CTSNet)
 • European Society of Vascular Surgeons (ESVS)
Ödüller
 • Toraman F,  Özgen ZSU, Güçlü P, Erkek E,  Kart JS, Aksu U, Arıtürk C, Mete G, Ökten M, Şenay S, Karabulut EH, Alhan C. Erişkin Kalp Cerrahisinde Standart Monitörizasyonla Mikrosirkülasyon Değerlendirilebilir mi?  Göğüs, Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği19. Ulusal Kongresi, 16-19 Mayıs 2013, Trabzon; Sözlü Sunu Yarışması 1.lik Ödülü
 • Toraman F, Özgen ZSU, Kilercik M, Aksu U, Arıtürk C, Kart JS, Ökten M,  Erkek E, Güçlü P, Şenay S, Karabulut EH, Alhan C. Dilüsyonel Aneminin ve Transfüzyonun Böbrek Fonksiyonarı Üzerine Olan Etkisi  Göğüs, Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği19. Ulusal Kongresi, 16-19 Mayıs 2013, Trabzon; Sözlü Sunu Yarışması 3.lük Ödülü
 • Ulugöl H, Aykut G, Kilercik M, Kutsioğlu T, Atalan N, Aksu U, Arıtürk C, Toraman F. Kardiyopulmoner Baypas Geçiren Diyabetik Hastalarda Anemi ve Transfüzyonun Böbrekler ve Diğer Organlar Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması. Göğüs, Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20. Ulusal Kongresi, 17-20 Nisan 2014, Marmaris; Sözlü Sunu Yarışması 1.lik Ödülü
 • Ulugöl H, Kilercik M, Ökten M, Erkek E, Güçlü P, Aksu U, Tosun M, Arıtürk C, Karabulut H, Toraman F. Açık Kalp Cerrahisinde Kardiyopleji Tipinin Endoteliyal Glikokaliks Bütünlüğü Üzerine Etkisi. Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20. Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Marmaris; Sözlü Sunu Yarışması 1.lik Ödülü
 • Uğur M, Arıtürk C, Recep E, Özen Y, Coşkun N, Akbal Kahraman H. Pulmonary Embolism Response Team Improves Early and Effective Treatment of Pulmonary Embolism, 20 Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2021 Antalya, Sözlü Sunu Yarışması 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde