Doç. Dr.

Çiğdem Dilek Şahbaz

Psikiyatri

İlgi Alanları

 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Stres ve ilişkili bedensel ve ruhsal sorunlar
 • Psikosomatik hastalıklar (Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi)
 • Sosyal Fobi
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Psikotik Bozukluklar
 • Bipolar Bozukluk
 • Uyku ve Sirkadyen Ritim
 • Erişkin Nörogenez (Yeni sinir hücrelerinin yapımı)
 • Kişilerarası İlişki problemleri
 • Sorun çözme becerileri

5
h-index
30
uluslararası makale
Eğitim:
 • Tıp Fakültesi- İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1999-2005
 • Tıpta Uzmanlık- Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Psikiyatri Kliniği, 2005-2011
 • Nörobilim Doktora- Maastricht University, Medical Center, Psychiatry and Neuropsychology, Netherlands, Tez aşamasında

Deneyim:
 • Liv Hospital Ulus
 • Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020-2021
 • Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 2016-2020
 • Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College of London, UK, 2017-2018
 • Yeditepe Üniversitesi, Biyomühendislik ve Genetik Bölümü,2016
 • İstinye Devlet Hastanesi, 2014-2016
 • Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005-2012
•    “Melatoninin perinatal stres sırasındaki hipokampal nörogenez üzerine rolünün araştırılması”, Yürütücü, 2017 - 2018
•    “Strese bağlı hipokampal nörogenezde antidepresanların ve Omega 3 yağ asitlerinin rolü”, Yürütücü, 2018-2019 
•    Bipolar bozuklukta hastalık şiddeti ve tedaviye cevabın biyolojik saate ait gen ifadeleri ile ilişkisinin ve olası biyobelirteç adaylarının araştırılması, Yürütücü, 2016
•    Obsesif kompulsif bozuklukta inflamatuar süreçlerin klinik ve biyokimyasal yönleriyle değerlendirilmesi ve tedaviye yanıtın araştırılması, Yürütücü , 2018
•    İrritabl bağırsak sendromunun (İBS) biyolojik saat ile ilişkisinin gen düzeyinde araştırılması, Yürütücü, 2019 
•    Alzheimer ve Parkinson sıçan hayvan modelinde odaklanmış ultrason tedavi yönteminin fonksiyonel olarak iyileştirici etkisinin incelenmesi, Araştırmacı,2017
•    Şizofreni hastalarında optik koherans tomografi bulgularının bilişsel işlevler, psikotik belirtiler ve inflamatuar biyobelirteçler ile ilişkisi, Araştırmacı ,2017
•    Bipolar bozuklukta optik koherens tomografi ve difüzyon tensor görüntüleme bulgularının ilişkisinin araştırılması, Araştırmacı, 2017
•    Kronik restraint stresin hipokampüste muhtemel ölüm mekanizmaları üzerine etkileri, Araştırmacı, 2017
 • Turkish Medical Association
 • Society of Biological Psychiatry
 • Society for Light Treatment and Biological Rhythms
 • Turkish Association for Psychopharmacology
Ödüller:
 • British Council Newton-Katip Çelebi Fonu Kurumsal Bağlantılar Hibe Programı-Araştırmacı Bağlantıları Hibe 2017
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uluslararası 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2017-2018
 • Travel Grant 27th European Congress of Psychiatry, 6-9 April 2019, Warsaw, Poland

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde


KVKK Aydınlatma Metni ni okudum; randevu hatırlatma ve hizmet sunumu için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.