Doç. Dr.

Senem Karabulut

Tıbbi Onkoloji

İlgi Alanları

  • Akciğer kanseri
  • Meme kanseri
  • Gastrointestinal tümörler
     

Eğitim:
Lisans: Tıp Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 1996-2003
Tıpta Uzmanlık:  İç Hastalıkları  Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul  2004-2010 
Yandal Tıpta Uzmanlık: Tıbbi Onkoloji   İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2011-2015
Doktora: Moleküler Onkoloji   Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu 2018-Halen

Deneyim:
İç Hastalıkları Uzmanı, mecburi hizmet, Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, 2010-2011. 
Tıbbi Onkoloji Uzmanı, mecburi hizmet, Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, 2015
Tıbbi Onkoloji Uzmanı, mecburi hizmet, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Bakırköy, İstanbul, 2015-2018
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çapa, İstanbul, 2018- Halen
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji, Doçent Doktor
Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu, Tıbbi Onkoloji, Asil Üye (Görevlendirme)
Liv Hospital, Ulus, Medikal Onkoloji, Park-time 

 
Türk toplumunda organik ve fonksiyonel dispepsili hastalarda etyolojiye yönelik analiz.  İstanbul, Türkiye. 2010. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sema Basat  (İç Hastalıkları Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye).
Meme kanserli kadınlarda hücresel adhezyon moleküllerinin prognostik ve prediktif değerinin araştırılması, İstanbul, Türkiye. 2015. Tez Danışmanı Prof. Dr. Sezai Vatansever (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye).
 
•    American Society of Clinical Oncology (ASCO), Üye, 2012-2020
•    European Society for Medical Oncology (ESMO), Üye, 2012-2020
•    Türk Onkoloji Derneği, Üye, 2011-2020
•    Türk Akciğer Kanseri Derneği, Üye, 2012-2020
•    Türk Tabipler Birliği, Üye, 2018-Hale
 

A two-cohort, open-label, multicenter, study of trastuzumab emtansine (T-DM-1) in HER2 positive locally advanced or metastatic breast cancer patients who have recevied prior anti-HER2 and chemotherapy-based treatment (MO28231) – Yardımcı Araştırmacı. 
Mide kanserli hastaların doku ve vücut sıvılarında fourier transform infrared (FTIR) spektroskopi tekniğiyle biyobelirteç tayini,  1001 proje başvurusu-2018- proje yürütücüsü 
 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde