Dr. Öğr. Üyesi

Ali Sağlık

Acil Tıp

İlgi Alanları

 • Acil Tıp
 • Travma
 • Klinik Toksikoloji
 • Afet Tıbbı
 • Kardiyak Aciller
 • Geriyatrik Aciller
 • Ultrasonografi 

Eğitim
 • Milas Anadolu  Lisesi
 • Muğla 75. Yıl  Fen Lisesi
 • Maltepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • SBÜ Kanuni Sultan Süleyman EAH, Acil Tıp  İhtisası

Deneyim 
 • Ardahan Devlet Hastanesi- Acil Servis
 • Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi- Acil Servis
 • SBÜ GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Acil Tıp Kliniği
 • SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Acil Tıp Kliniği
 • Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi- Acil servis
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
•    Acil Serviste Takip Edilen İntihar Girişimlerinin Maliyet Analizi.  A.Yılmaz, S. Doğan, U. Kalafat, R. Tapkan, A. Sağlık, D.  Özücelik.. Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi. (Journal Of Health Scıences And Professıonals). HSP 2018;5(2):120-128
•    Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden Periferik Arter Hastalığı Ön Tanısı ile İstenilen Periferik Arter Renkli Doppler Ultrasonografi Sonuçları ve Hastaların Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi.  A. Kalafat, T. Ocak, U. Kalafat, M. Baştürk, S. Doğan, A. Sağlık. İKSST Derg 8(2):97-101, 2016. 
•    Acil Serviste Artmış Kan Amonyak Düzeyinin Prognostik Değerliliği.  R. Tapkan,U. Kalafat,S. Doğan,A. Sağlık, A. Yılmaz,D. Özüçelik. İKSSTD 2019;11(1):43-47

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 
•    Elektrik Çarpması Sonucu Humerus Fraktürü-Vaka Sunumu. M Çalık,K. Özsivri, A. Sağlık, A. Basa, A. Girişgin. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi-2014
•    Women have headache more frequently-Poster Sunumu. Sadık a. Girişgin, E. Keçeci, K. Özsivri, B. Aydın, A. Sağlık, A. Yılmaz, H. Metin, M. Eğici. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi-2014
•    Does Allergic Reactions Are Common In Women Than Men. Poster Sunumu.  Sadık a. Girişgin, A. Basa, K. Özsivri, C. Zeren, A. Sağlık, R. Yolun, M Çalık, O. Kiraz. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi-2014
•    Demographic Review Of Cases Presenting To The ED With Overdose Of Alcohol Intake. Poster Sunumu. Sadık a. Girişgin, A. Sağlık, M. Çalık, H. Metin, A. İnce, K. Özsivri, B. Aydın, R. Yolun. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi-2014
•    A Case Of Pneumothorax Due To Injury At The Level Of Thoracic Vertebra. Poster Sunumu. A. Sağlık, A. İnce, M. Çalık, M. Keğin. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi-2014
•    Is Sharp Object Injury Really More Frequent In Men?. Poster Sunumu. Sadık a. Girişgin, R Yolun, A. Basa, E. Keçeci, A. Sağlık, A. Yılmaz, M. Çalık, A. İnce. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi-2014
•    Febrile Convulsion or Poisoning?. Poster Sunumu. S. Doğan, T. Karaboğa, A. Sağlık, K. Özsivri, T. Ocak. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi-2015.
•    Skin Lesion Developed Due To The Use Of Allium Sativum For The Palliation Of  Pain in The Degenerative Osteoarthrits. Poster Sunumu. E. Gürmen, Z. Öztürk, C. Akman, A. Sağlık, T. Ocak. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi-2015.
•    Management Of Traumatic Patient With A History  Of Heart Failure And Warfarin Usage. Poster Sunumu. E. Sert, C. Zeren, S. Doğan, A. Sağlık, T.Ocak. EACEM-2016.
•    The Arrhytmia Developed By Inorganic Flourine Intoxication- Sözel Sunum- S. Doğan, A. Yılmaz, U. Kalafat, A.Sağlık, B. Bulut, T. Ocak. EACEM-2016.,

Çeviri Kitap Bölümü
•    Cander Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı I; Willems J, Teksam O , Maconochie  I; Pediatric Life Support-Pediatrik Temel Yaşam Desteği, Çeviri: Tarık Ocak, Ali Sağlık, Alp Yılmaz; 1. Baskı,İstanbul Tıp Kitabevleri, 109-121,2016.
 • TATD- Türkiye Acil Tıp Derneği
 • ATUDER- Acil Tıp Uzmanları Derneği
 • ADEM- Afet ve Acil Tıp Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde