Dr. Öğr. Üyesi

Bahar Canbay Torun

Genel Cerrahi

İlgi Alanları

 • Meme Hastalıkları
 • Mide ve İnce Bağırsak Hastalıkları 
 • Kolon ve Rektum Hastalıkları 
 • Hemoroidal Hastalık, Anal fissür
 • Kıl dönmesi
 • Safra Kesesi Hastalıkları
 • Kasık, göbek ve kesi fıtıkları
 • Onkolojik Cerrahi
 • Sitoredüktif Cerrahi ve Sıcak Kemoterapi (HIPEC)
 • Tiroid Hastalıkları
 • Hepatopankreatobilier Cerrahi Hastalıklar 
 • Travma ve Acil Cerrahi 

Eğitim:
 • Tıp Fakültesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü, 2013
 • Tıpta Uzmanlık /  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2019 
 • Doktora / İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp programı (devam etmekte)
Deneyim:
 • Liv Hospital Ulus Genel Cerrahi ve İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği / 2021 
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Uzman Doktor / 2019-2021
 • İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı / 2013-2019 
 • Japonya, Kobe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, observer / 2013  
 • İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Bölümü, bilimsel çalışmalar / 2010
 • Londra İngiltere, University College London (UCL), Centre for Cardiovascular Biology and Medicine BHF Laboratories, bilimsel çalışmalar / 2008
Yayınlar 
 • Canbay E., Kurnaz Ö., Canbay B., Buğra D., Çakmakoğlu B., Bulut T., Yamaner S., Sökücü N., Büyükuncu Y., Yılmaz Aydoğan H. ‘Ppar-Gamma Pro12ala Polymorphism And Gastric Cancer Risk In A Turkish Population’, Asian Pac J Cancer Prev., vol.13, pp.5875-8, 2012
 • Canbay E., Canbay Torun B., Torun E.S., Yonemura Y., ‘Evolution of management in peritoneal surface malignancies’ Ulusal Cerrahi Derg 2016;32:203-207.
 • Canbay E., Torun E.S., Canbay Torun B., Wakama S., Yonemura Y. ‘Photodynamic Therapy with Aminolevulinic Acid: a novel therapeutic Target in the Management of Gastrointestinal Malignancies’, Journal of Cancer Prevention & Current Research, 2017:8(3):00278.
 • Sormaz İ.C., Canbay B., Bayraktar A., Azamat İ.F., Karakuş Ş., Hüseynov E., Avtan L., ‘Karın Ön Duvarı Fıtıklarının Tamirinde Açık ve Laparoskopik Yöntemlerin Sonuçlarının Karşılaştırılması’, İst Tıp Fak Derg, 2017;80:2.
 • İlhan M., Üçüncü M., Gök A.F.K., Öner G., Agolli E., Canbay B., Bakır B., Güloğlu R., Ertekin C. ‘Comparison of contrast-enhanced CT with diffusion-weighted MRI in the Evaluation of patients with acute biliary pancreatitis’ Turk J Surg 2017;33:153-157.
 • Bayraktar A., Gök K., Yanar F., Canbay Torun B., Ertekin C., ‘A rare cause of hemoperitoneum: A case report of ruptured ileocolic artery aneurysm’ Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derg, 2017;23(4):351-353.
 • Dogan S., Sahbaz N.A., Aksakal N., Tutal F., Torun B.C., Yıldırım N.K., Özkan M., Özçınar B., Erbil Y., ‘Quality of life after thyroid surgery’ J Endocrinol Invest. 2017; 40(10):1085-1090.
 • ‘Body mass index and complications following major gastrointestinal surgery: a prospective, international cohort study and meta-analysis. EuroSurg Collaborative, Colorectal Dis. 2018:20(8):O215-225.
 • Canbay E., Canbay Torun B., Saglam S., Sezgin C., Altunal C., Koc S., Yonemura Y. ‘Early and Long-term Outcome Data of Patients with Peritoneal Surface Malignancies Treated by Surgery and Hyperthermic Intraoperative Intraperitoneal Chemotherapy From Single Center Experience from Turkey’,Pleura and Peritoneum, 2018;1:sA149-150. 
 • Canbay E., Canbay Torun B., Saglam S., Sezgin C., Yonemura Y. ‘Response to Laparoscopic HIPEC as an Induction Chemotherapy in Patients with Unresectable Peritoneal Surface Malignancies’,Pleura and Peritoneum, 2018;1:sA151-152.
 • Çıtlak G , Canbay Torun, B . (2020). Is Bethesda classification sufficient to predict thyroid cancer in endemic regions? . Journal of Surgery and Medicine , 4 (9) , 794-797 . DOI: 10.28982/josam.800175
 • Canbay Torun B., Gök A.F.K., İlhan M., Yeğen G., Başaran S., Ertekin C., Günay M.K., Yanar H.T., “A rare cause of acute abdominal pain: Actinomyces infection of colon mimicking a malignant neoplasm due to intrauterine device”, Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, doi:10.14744/tjtes.2020.45672(basımda)
 • Canbay E., Canbay Torun B., Coşarcan K., Altunal Ç., Gürbüz B., Bilgic Ç., Sezgin C., Kaban K.K., Yılmaz S., Yazıcı Z.‘Surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy after response to induction chemotherapy in patients with peritoneal metastasis of gastric cancer’ J Gastrointest Oncol 2021;12(Suppl 1):S47-S56 | http://dx.doi.org/10.21037/jgo-20-121
Bildiriler
 • Canbay B., Ağaçhan B., Canbay E., Balık E., Bulut T., Büyükuncu Y., Buğra D. "Mide Kanserlerinde CCL2 ve CCR2 Gen Varyantlarının Klinik Önemi. " 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (syf.541),  Ankara, 26-29 Mayıs 2010
 • Canbay Torun B., Toptaş B., Canbay E., Yurdum M., Yozgatlı N., Bulut T., Büyükuncu Y., Zeybek Ü. ‘miR-196a2 Polimorfizmi ile Kolorektal kanser riski arasındaki ilişkinin belirlenmesi’, XV.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 19-22 Mayıs 2015 
 • Gök A.F.K.,Cücük Ö.C., Canbay Torun B.,İlhan M.,Bademler S., Sormaz İ.C., Yanar H.T., Günay K.,Güloğlu R., Ertekin C.“Geçirilmiş Kanser Cerrahisi Anamnezi Olan Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyonlu Olguların Değerlendirilmesi”,SS-043, 10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2015 
 • BayraktarA., Gök A.F.K., Yanar F., Canbay Torun B., Ertekin C., “Nadir görülen bir hemoperitonium nedeni: İleokolik arter anevrizma rüptürü olgu sunumu”, 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım, 2015
 • Canbay Torun B., Gök A.F.K., Ilhan M., Yeğen G., Başaran S., Ertekin C., Günay M.K., Yanar H.T.,’ A rare cause of acute abdominal pain: Actinomyces infection of colon mimicking a malignant neoplasm due to intrauterine device’, 17th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Viyana, April 24 - 26, 2016
 • Canbay Torun B., Torun E.S., Kabaoglu Z., Ince İ., Birinci M., Canbay E. ‘Neoadjuvan laparoskopik HIPEC ve İntraperitoneal/sistemik kemoterapi ile Refrakter asitli Malign Peritoneal Mezotelyoma’nın kontrolü’, 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016
 • Canbay E., Canbay Torun B., Altunal C., Çelik Y., Yonemura Y. ‘Irrezektabl Periton Yüzey Malignitesi olan hastaların Laparoskopik Hipertermik İntraperioneal Kemoterapi ile İndüksiyon Kemoterapisi’ne yanıtları’, 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 11-15 Nisan 2018
 • Canbay E., Canbay Torun B., Altunal C., Koç S., Yonemura Y. ‘Periton Yüzey Maligniteli Hastalarda Uygulanan Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraoperatif İntraperitoneal Kemoterapi Uygulamalarının Erken ve Geç Dönem Sonuçları’, 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 11-15 Nisan 2018
 • Canbay Torun B., Gök A.F.K., Bozkurt M.A., Yiğitbaş H., Özpek A., Gökçek B., Altuntaş Y.E., Aren A., Erözgen F., Sarıcı İ.Ş., Ekinci Ö., ŞimşekO., Çolapkulu N., Alimoğlu O. ‘İstanbul’da Ameliyat Edilen Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Olgularının 7 Yıllık Değerlendirilmesi’, 12.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 9-13 Ekim 2019
 • Canbay Torun B., Altan N., Gür H.Ü., Akıncı M.,’Multinodüer Guatr’da İİAB Güvenilirliği Azalıyor mu?’, 18. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya,  7 – 10 Kasım 2019
Kitap bölüm yazarlığı
 • Bölüm 13, 148. Künt Toraks Travması,  Ali Fuat Kaan Gök, Bahar Canbay Torun, Mehmet Kurtoğlu, Futbol Hekimliği, 2020 Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Bölüm 13, 149. Künt Karın Travması,  Ali Fuat Kaan Gök, Bahar Canbay Torun, Mehmet Kurtoğlu, Futbol Hekimliği, 2020 Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Bölüm 13, 150. Ürogenital Yaralanmalar,  Ali Fuat Kaan Gök, Bahar Canbay Torun, Mehmet Kurtoğlu, Futbol Hekimliği, 2020 Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Bölüm 4, Anorektal Embriyoloji, Bahar Canbay Torun, Proktolojide Benign Hastalıklar, Haseki Klinikleri Serisi,2020, ISBN:978-605-7607-97-3
 • Bölüm 37, Proktolojide Nadir Görülen Yapısal ve Embriyolojik Sorunlar, Bahar Canbay Torun, Proktolojide Benign Hastalıklar, Haseki Klinikleri Serisi,2020, ISBN:978-605-7607-97-3
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Dr.Binnaz Ege- Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi – Ankara -2007- Okul Birinciliği
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü -2013- Yüksek Onur Öğrencisi olarak Mezuniyet 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde