Dr. Öğr. Üyesi

Burcu Göker

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Pediatrik Nöroşirürji
 • Nöroonkolojik Cerrahi
 • Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi

4
h-index
20
uluslararası makale
Eğitim
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (1997-2003)
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı (2004-2010)
Deneyim
 • Karaman Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet) (2011-2013)
 • Center for Spine Surgery and Pain Therapy, Center for Orthopaedics and Traumatology, St. Anna Hospital Herne, Germany (Klinik Gözlemci)(2013)
 • İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul (2013-2015)
 • Pediatric Neurosurgery, Institute of Neurosurgery, Catholic University Medical School, Roma, Italya (Fellowship) (2015-2017)
 • İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Liv Hospital-Ulus (2017, Halen)
Araştırma
 • Endoskopik Transforaminal Lomber Disk Cerrahisinde Anatomik Özelliklerin Belirlenmesi ve Klinik Uygulamaya Yönelik Özel Tasarım Cihaz Kullanımı: Taze Cesetlerde Çalışma, 2010, İstanbul
 • Catholic University Medical School and the International Society of Reconstructive Neurosurgery (ISRN), the special II degree Achademic Master Course on CVJ Surgical Approaches and Complex Spine Surgery Cadaver Lab are established for the achademic , 2016-2017, Roma, İtalya
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Türk Nöroşirürji Derneği, Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu
 • Türk Nöroşirürji Derneği Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu
 • International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN)
Ödüller
 • 14th ISMISS Congress in Turkey on Minimal İnvasive Spine Surgery and Interventional Treatments, Best Research Award, 2011
 • İstanbul Tabip Odası, ‘‘AS.DR. Cengiz ÇETİN Tez Yarışması’’ Birincilik Ödülü, 2011
 • Türk Nöroşirürji Derneği Yurtdışı Eğitim Bursu, 2015-2016
 • International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN) Fellowship Scholarship, 2016-2017
Sertifikalar
 • Brain Tumors and Pediatric Neurosurgery, Bratislava, 2006,
 • Head Injury, Epilepsy, Pain and Neuromodulation, Antalya, 2007
 • Spine and Peripheral Nerve, Trondheim, 2008
 • Vascular Neurosurgery, Croatia, 2009
 • Basic Neurosurgical Training Course by Turkish Neurological Society
 • Certificate of Animal Care and Use issued by IU Animal Experiments Local Ethics Committee
 • Microvascular Hands-On Workshop, Athens, Greece, November 17-22, 2014
Eğitmenlik
 • International Training Course for Full-endoscopic Operations of Lumbar, Thoracic and Cervical Spine, 2012-2015, İstanbul, Türkiye ( Kadavra Workshop’da Eğitmen)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde