Dr. Öğr. Üyesi

Görkem Türkkan

Radyasyon Onkolojisi

İlgi Alanları

 • Santral sinir sistemi tümörleri, prostat kanseri, mesane kanseri
 • Akciğer kanseri, gastrointestinal kanserler, cilt kanseri
 • Meme kanseri, baş boyun kanserleri, jinekolojik tümörler
 • Stereotaktik radyoterapi, yoğunluk ağırlıklı radyoterapi (IMRT)
 • Palyatif radyoterapi

4
h-index
17
uluslararası makale
Eğitim:
 • Zonguldak Fen Lisesi, 2003
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, 2003-2008
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Bülent Ecevit Üniversitesi) Tıp Fakültesi, 2009
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, 2012-2016
Deneyim:
 • Liv Hospital Ulus, Radyasyon Onkolojisi Bölümü (2021-)
 • Stereotaktik radyoterapi, Torasik radyoterapi ilişkili akciğer toksisitesi, Proton tedavisi, Maastricht University Medical Centre, Department of Radiation Oncology-MAASTRO Clinic, The Netherlands, Clinical Researcher (Mart-Haziran 2020)
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Doktor Öğretim Üyesi, Anabilim Dalı Başkanı (2019-2021)
 • Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Uzman Doktor (2019)
 • Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Uzman Doktor (2017-2019)
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi Doktor (2012-2016)
Yayınlar: 17
 • Türkkan G, Alkan A, Akarken İ, Tanrıverdi Ö, Şahin H. Active surveillance perspectives of radiation oncologists, medical oncologists and urologists in the treatment of prostate cancer. Turk J Oncol 2021;36(1):546–55.
 • Türkkan G, Willems Y, Hendriks LEL, Mostard R, Conemans L, Gietema HA, Mitea C, Peeters S, De Ruysscher D. Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Current Knowledge, Future Perspectives And Its Importance In Radiation Oncology. Radiother Oncol. 2020 Nov 24:S0167-8140(20)31190-7.
 • Turkkan G, Ozen A. The Thing we should not Forget in Brachytherapy: Inverse Square Law. Turk J Oncol 2020;1(3).
 • Türkkan G, Alkan A, Paydaş S, Tanrıverdi Ö, Karakaş Y, Karadurmuş N, Sakin A, Temiz S, Arpacı E, Akın M, Menekşe S, Şen CA, Barışta İ. Demographical and Clinical Features of Marginal Zone Lymphomas: A Retrospective Study of Turkish Oncology Group (TOG). Indian J Hematol Blood Transfus. 2020 Oct;36(4):640-645.
 • Alkan A, Kayış D, Çelik SY, Uylaş S, Demir Pektaş S, Oral Tapan Ö, Gökdoğan O, Türkkan G, Genç S, Tanrıverdi Ö. Management of a glottic squamous cell carcinoma with cutaneous metastasis. J Oncol Pharm Pract. 2020 Feb 6:1078155219900782.
 • Turkkan G, Dogan C, Tek B. Bicalutamide-associated hallucinations in a metastatic prostate cancer patient: A case report. J Oncol Pharm Pract. 2020;26(4):1029-1031.
 • Turkkan G, Caloglu M, Caloglu VY, Karasalihoglu AR, Dogan M, Uzal C. Evaluation of swallowing function with clinical and dosimetric parameters in head and neck cancer patients receiving radio(chemo)therapy. Int. J. Radiat. Res., October 2019; 17(4): 625-632.
 • Alkan A, Türkkan G, Tanrıverdi Ö. Vitamin D deficiency in oncology practice-more roads to cross. Support Care Cancer. 2019;27(12):4385.
 • Alkan A, Türkkan G, Tanrıverdi Ö. Folic Acid: A New Weapon for Mucositis? Clin Genitourin Cancer. 2019;17(5):e885.
 • Delen E, Akinci AT, Turkkan G, Yalta TD, Simsek O. Hemangiopericytoma at the Craniovertebral Junction: A Case Report. EJMO 2019;3(1):73-75.
 • Turkkan G, Agdogan O, Saynak M, Uygun AC, Ustun F. Recurrent Merkel cell carcinoma of the gluteal region: A case report. Dermatol Ther. 2019;32(1):e12749.
 • Saynak M, Nurlu D, Cukurcayir F, Turkkan G, Uzunoglu S. Systemic Consolidation Treatment after (Chemo) Radiotherapy in Rectal  Cancer Treatment. Biomed J Sci &Tech Res 3(5)- 2018.
 • Turkkan G, Caloğlu M, Usta U, Caloğlu VY, Saygı HM, Uzal C. Recurrent Intracranial Meningeal Hemangiopericytoma with an Isolated Bone Metastasis: A Case Report and Literature Review. Turk J Oncol 2017;32(1):25-30.
 • Tastekin E, Caloglu VY, Durankus NK, Sut N, Turkkan G, Can N, Puyan FO, Caloglu M. Survivin expression, HPV positivity and microvessel density in oropharyngeal carcinomas and relationship with survival time. Arch Med Sci. 2017 Oct;13(6):1467-1473.
 • Koçak Z, Turkkan G, Çaloğlu VY, Saynak M. Kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu. Turkiye Klinikleri J Radiat Oncol-Special Topics 2015;1(3):74-9.
 • Caloglu VY, Caloglu M, Yalta TD, Aktoz T, Nurlu D, Durankus NK, Arda E, Turkkan G, Inci O. Radiation-induced acute kidney toxicity: Protective effect of L-carnitine versus amifostine. Int. J. Radiat. Res., October 2015; 13(4): 317-324.
 • Akdere H, Caloglu VY, Tastekin E, Caloglu M, Turkkan G, Mericliler M, Mehmet Burgazli K. Acute histopathological responses of testicular tissues after different fractionated abdominal irradiation in rats. Postgrad Med. 2015 Jan;127(1):73-7.
 • TROD (Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği)
 • ESTRO (European SocieTy for Radiation Oncology)
 • Seçilmiş Sözel Bildiri 3.lük Ödülü:
  Alkan A, Türkkan G, Tanrıverdi Ö, Nazlı O. Neoadjuvan Kemoterapi Uygulanan Meme Kanserli Hastalarda Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Yanıt Üzerine Etkisi-Pilot Çalışma. 4. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2020, SSB-15, Sanal Kongre.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde