Dr. Öğr. Üyesi

İsmail Gönen

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Yenidoğan ve Sorunları; Sarılık, Pişik, Kolik ağrıları
 • Süt Çocuğu İzlemi, Sağlıklı Bebek Beslenmesi,
 • Aşılar ve Çocuklarda Koruyucu Jekimlik
 • Enfeksiyon Hastalıkları; Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları,(Anjin, Nezle, Farenjit, Bademcik, Zatüre, Zatürce, Krup, Kulak Enfeksiyonları, Sinüzit)
 • Büyüme ve Gelişme Geriliği, Kilo Alımında Yetersizlik,
 • Karın Ağrıları, İştahsızlık, Kabızlık, İshal, Kusma,
 • Allerjik Hastalıklar; Kronik Öksürük, Hırıltılı Solunum, Astım, Saman Nezlesi, Göz Nezlesi
 • Sık Enfeksiyon Geçirme ve Bağışıklık Yetmezliği
 • Egzema, Kurdeşen, Döküntülü Cilt Hastalıkları,
 • Kalpte Üfürümler, Göğüs Ağrısı, Çarpıntı
 • Üriner Sistem Enfeksiyonları, İdrar Kaçırma, Sık İdrara Çıkma
 • Kan Hastalıkları; Kansızlık(Demir Eksikliği Anemisi, Megaloblastik Anemi), Kan Yapımı Fazlalığı, Pıhtılaşma Bozukluğu, Lenf Bezi Hastalıkları
 • Adölasan Sağlığı; Obezite, Boy Kısalığı, Akne, Kıllanma Artışı, Meme Problemleri, Genital Bölgede Kaşıntı

3
h-index
7
uluslararası makale
 • Liv Hospital, Ulus, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi, Özel
 • Avcılar Anadolu Hastanesi, İstanbul, (Eylül 2012- Şubat 2013)
 • Çocuk Polikliniği, Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Bölümü. Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. / İstanbul, (2010-2012)
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. da Uzmanlık Eğitimi (2005-2010)
 • İstanbul Üniversitesi, İTF, Histoloji ve Embriyoloji A.D. Uzmanlık Eğitimi, (2002 -2004)
 • İstanbul Üniversitesi, İTF (Çapa), Tıp Doktoru, (1995 -2001)
 • Çocukluk çağında görülen tekrarlayan pnömonilerde etyolojik faktörlerin ve prognozun araştırılması, Özden Türel, Selin Tahmiscioğlu, Rengin Şiraneci, İsmail Gönen, Çiğdem Aydoğmuş, Hüsem Hatipoğlu, 2012;4(1): 24-30
 • Clinical knowledge and attitudes of Turkish physicians toward rabies caused by animal bites. Gönen I, Soysal A, Topuzoğlu A, Bakir M. Jpn J Infect Dis. 2011;64(5):382-90.
 • The response to hepatitis B vaccine: does it differ in celiac disease? Ertem D, Gonen I, Tanidir C, Ugras M, Yildiz A, Pehlivanoğlu E, Eksioglu-Demiralp E. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2010 Jul;22(7):787-93.
 • Türkiyedeki Hekimlerin Kuduz Hastalığı Hakkında Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Gönen İ, Soysal A., Topuzoğlu A., Bakır M., Marmara Medical Journal 2010; 23(1) Ek 1: 2.
 • Clinical charecteristics and cost burden of patients with influenza A(H1N1) 2009 Hospitalised in a Turkish Children’s Hospital. O. Turel, I Gonen, N. Hatipoglu, C Aydogmus, R. Siraneci, H. Hatipoglu, A. Ersen. European Society for Paediatric Infectious Disease. June 7-11, The Hague, Netherland, 2011
 • Paediatric Tuberculosis at a Research Hospital in Istanbul, Turkey: a Retrospectif Study. O Turel, R. Siraneci, I. Gonen, C. Aydogmus, N. Hatipoglu, E. Karaoglan, P. Gokmirza, H. Hatipoglu. European Society for Paediatric Infectious Disease. June 7-11, The Hague, Netherland, 2011
 • Hepatitits B vaccine nonresponse; is it higher among children with celiac disease?, International Celiac Disease Meeting Uğraş M., Ertem D., Çetinkaya A., Gönen İ., Öztürk S., Pehlivanoğlu E., September 14, Maribor, Slovenia, 2007
 • Henoch Scönlein Purpuralı Çocuk Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. İsmail Gönen, N. Aykut Bayrak, Kıvanç Yalug, Çağatay Nuhoğlu, Cevdet Özdemir. 7. Uludağ Pediatri Kış Kongresi. 6-9 Mart, Bursa, 2011
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi “ 6. Araştırma Günü” Sunum Ödülü. 2010
 • İstanbul Sağlık Müdürlüğü Başarı Belgesi, 2012
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Milli Pediatri Derneği
 • European Paediatric Association (EPA-UNEPSA)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde