Dr. Öğr. Üyesi

Nilüfer Köylüoğlu Ünal

Göz Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Diyabetik Retinopati
 • Makula Dejenerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı)
 • Retina Yırtıkları, Periferik Retina Dejenerasyonları
 • Retinal Damar Tıkanıklıkları
 • Retinanın Kalıtsal Hastalıkları
 • Biyonik Göz – Argus II Retinal İmplant
 • Santral Seröz Retinopati (SSR)
 • Vitreus Hastalıkları
 • Glokom
 • Sporcu Göz Sağlığı
 • Genel Oftalmoloji

7
h-index
13
uluslararası makale
Eğitim
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1997
 • İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 2002
Deneyim
 • Liv Hospital Ulus 2016 – Halen
 • İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 2018 – Halen
 • İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 2018 – Halen
 • İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zeka Araştırma Uygulama Merkezi Kurucu Üyesi 2018 - Halen
 • Dünyagöz Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2016
 • Dünyagöz Hastanesi Etiler, Başhekim Yardımcısı 2007 - 2016
 • Dünyagöz Hastanesi Levent, Retina Hastalıkları Uzmanı 2005 - 2007
 • İstanbul Göz Hastanesi, Retina Hastalıkları Uzmanı 2004 - 2005
 • Türk Diyabet Cemiyeti, Özel Diyabet Hastanesi, Retina Konsultan Hekimi 2003 - 2004
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1998 - 2002
Araştırma

•    1. Koyluoglu N, Turgut G, Bulat M, Şahin A, Marangoz D, Doğramacı M, Stanga P, Arslan YZ. Management of The Retinal Break Treatment In A Coach Who Is Former Goalkeeper. XXVII. Isokinetic Medical Group Conference. Football Medicine Outcomes. Are We Wining? 2-4 June 2018, Camp Nou, Barcelona-Spain. p 56.
•    2. Koyluoglu N, Yasa D, Arslantaş R, Altan T, Salman S, Akdemir A, Koç Ç. Insulin Treatment In The Dark. 24th Edition of International Conference on ophthalmology Case Reports. 30 July-1 August 2018. Barcelona, Spain. p 40.
•    3. Koyluoglu N, Akkan F, Altıdağ E, Arslantaş R, Arslan YZ. Argus II Retinal Implant Application in a Patient With History of Epilepsy. Artificial Vision 2017, the International Symposium on Visual Prosthetics, 1-2 December 2017, Aachen-Germany. 15. 
•    4. Koyluoglu N. The Fluorescence Ratio, As a New Parameter for Long-Term Metabolic Control. What And When Would You Know? 15th International Congress on Vision Science and Eye. 10-11 August 2017, London. UK. 36. 
•    5. Koyluoglu N. Artificial Vision for Late Stages of the Retinitis Pigmentosa. 15th International Congress on Vision Science and Eye. 10-11 August 2017, London. UK. 51. 
•    6. Koyluoglu N, Şahin O, Arslan YZ, Arslantaş R, Pallikaris. To Importance of Fundus Fluorescence Imaging To Establish Patient Eligibility for The Argus II Retinal Prosthesis System. Floretina 2017, Florence Retina Meeting. 27-30 April 2017.Florence, Italy: 25. 
•    7. Koyluoglu N. Future of Pharmacogenomics and Personalized Medicine in Diabetic Retinopathy. 1st Pharmacogenomic Summit. 27-28 November 2015, Istanbul, Turkey. 16. 
•    8. Koyluoglu N: Permanent Anti-VEGF Effect Provided by Nonagressive-Complete Laser Photocoagulation in Cases with Retinal Vascular Pathologies. Aegean Retina XIV in Mykonos, Grece. 4-6 July 2015.18. 
•    9. Basar E, Köylüoğlu N, Mirzatas Ç: Antegrade Baloon CatheterTreatment of Lacrimal Drainage System Obstruction. 19th European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 14-16 June 2001. Santiago de Compostela, Spain: 13. 
•    10. Köylüoğlu N, Ocakoğlu Ö, Tamçelik N, Özkan Ş: Ocular Blood Flow In Eyes With Pseudoexfoliation. 3rd International Glaucoma Symposium. 21-25 March 2001. Prague, Czech Republic: 42. 
•    11. Aras C, Ocakoğlu O, Akar S, Yolar M, Köylüoğlu N, Özkan Ş: Foveolar Choroidal Blood Flow In Idiopathic Stage 4 Macular Hole. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001. İstanbul, Turkey: 163. 
•    12. Arslan O, İskeleli G, Kızılkaya M, Ünal M, Cicik E, Çetinkale O, Köylüoğlu N, Özkan Ş: Soft Keratoprosthesis. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001. İstanbul, Turkey: 415. 
•    13. İskeleli G, Ünal M, Köylüoğlu N, Özkan Ş: Evalution of the Corneal Topographic Indices in Astigmatic Eyes after Rigid Gas Permeable Contact Lenses. 30th Congress of the European Contact Lens Society of Ophthalmologists. 27-30 September 2000. Antalya, Turkey. 5. 
•    14. İskeleli G, Bahar H, Ünal M, Artunay O, Köylüoğlu N, Torun Mamal M: Microbiological Evaluation Of Frequent Replacement Soft Contact Lenses. 30th Congress of the European Contact Lens Society of Ophthalmologists. 27-30 September 2000. Antalya, Turkey. 11. 
•    15. İskeleli G, Pazarlı H, Köylüoğlu N, Arslan Ş.O: Corneal Topography after Irradiation in Thyroid Ophthalmopathy. 3rd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases. 13- 16 July 2000. İstanbul, Turkey. 36. 
•    16. Iskeleli G, Camcioğlu Y, Arslan O, Köylüoğlu N, Akçakaya N, Deniz G, Kiran B, Araslı, M: Recurrent Stromal Herpetic Keratitis; An Immunological Approach. 3rd International Conference on Cornea, Eye Banking and External Diseases. 13-16 July 2000. İstanbul, Turkey. 36. 
•    17. Ocakoğlu Ö, Ustundag C, Devranoğlu K, Köylüoğlu N, Tamçelik N, Suyugul N, Özkan Ş: Scanning Laser Doppler Flowmetry of Optic Nerve Head And Peripapillary Retinal Blood Flow In Early Glaucoma. 6th Congress of the European Glaucoma Society, Millennium Meeting. 26-29 June 2000. London, U.K. 4-12. 
•    18. Köylüoğlu N, Ocakoğlu O, Devranoğlu K, Ustundag C, Tamçelik N, Özkan Ş: Is There Any Correlation Between Optic Disc Morphologic Parameters And Optic Nerve Head Blood Flow? 6th Congress of the European Glaucoma Society, Millennium Meeting. 26-29 June 2000. London, U.K. 4-13.
•    19. Köylüoğlu Unal N,Çalışkan E, Keklik V, Arslantaş R, Şahin o, Pallikaris I: Argus II Retinal İmplant Cerrahisi Rehabilitasyon sonuçları. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 8-13 Kasım 2016, Antalya. 
•    20. Köylüoğlu Unal N, Acar Göçgil N, Akkan F, Pallikaris I: Argus II Retinal Protez Sistemi Hasta Seçimi ve Hazırlanması. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 4-8 Kasım 2015, Istanbul. 
•    21. Tamçelik N, Koyluoglu N, Özdamar A, Ocakoğlu Ö: Brimonidin’in Oküler Hipertansiyon Hastalarında Uzun Süre Kullanımının Optik Disk Kan Akımı Üzerine Etkisi. 4 
•    22. Koyluoglu N, Devranoğlu K, Müftüoğlu G: Diabetik Makülopatide Wavefront Aberasyonlar. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 4-8 Ekim 2003. İstanbul: 117. 
•    23. Koyluoglu N, Devranoğlu K, Müftüoğlu G: DiabetikMakülopatideWavefront Aberasyonlar. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 4-8 Ekim 2003. İstanbul: 163. 
•    24. Koyluoglu N, Özdamar A, Devranoğlu K: İntraoperatif Pseudofakik Kapsüler Blok Sendromu. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 4-8 Ekim 2003. İstanbul: 294. 
•    25. Koyluoglu N, Özdamar A, Devranoğlu K: Line Sendromu. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 4-8 Ekim 2003. İstanbul: 294. 
•    26. Özdamar A, Koyluoglu N, Devranoğlu K: LASEK. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 4-8 Ekim 2003. İstanbul: 294. 
•    27. Özdamar A, Küçüksümer Y, Koyluoglu N, Devranoğlu K, Özkan Ş: Laser Epitelyal Keratomileusis’de Farklı Alkol Konsantrasyonu Ve Uygulama Sürelerinin Kornea Epitel Hücreleri Üzerine Etkisinin Transmisyon Elektron Mikroskobu İle Araştırılması. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 5-9 Ekim 2002. Ankara: 76. 
•    28. Devranoğlu K, Özdamar A, Koyluoglu N, Özkan Ş: Maksimum Derin Anterior Lameller Keratoplasti. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 5-9 Ekim 2002. Ankara: 80. 
•    29. Koyluoglu N, Ocakoğlu Ö, Tamçelik N, Özdamar A, Özkan Ş: Normal Basınçlı Glokom Olgularında Ve Normal Gözlerde Optik Disk Mikrovasküler Kan Akımının İncelenmesi. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 5-9 Ekim 2002. Ankara: 84. 
•    30. Arda D, Türkmenler M, Koyluoglu N, Çiçekdağı M: Ksanthelesma Palpebrarum’da Argon Laser Fotokoagülasyon. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 5-9 Ekim 2002. Ankara: 214. 
•    31. Kayıran A, Ocakoğlu Ö, Köylüoğlu N, Özkan Ş: Sağlıklı Kişilerde Optik Disk Ve Retina Mikrovasküler Kan Akımı Parametrelerinin İntraoküler Ve İnteroküler Farkları. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Kongresi Bülteni. 23-26 Eylül 2001. İzmir: 57. 
•    32. Arvas S, Akar S, Köylüoğlu N, Yolar M, Güzel H, Müftüoğlu G, Aras C, Yetik H, Özkan Ş: Pseudofakik-Afakik Retina Dekolmanı Olgularında Primer Pars Plana Vitrektomi Ve Skleral Çökeltme Cerrahisi Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 23-26 Eylül 2001. İzmir: 68. 
•    33. Aras C, Köylüoğlu N, Yolar M, Özkan Ş: Tüberküloz Osteomyetli Bir Olguda Retinal Arter Trombozu. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 23-26 Eylül 2001. İzmir: 150. 
•    34. Uslu H, Arslan Şevki O, İskeleli G, Ünal M, Cicik E, Koyluoglu N, İslam E: Perfore Periferik Korneal Ülserlerde Korneal Yama Grefti Uygulanması. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 23- 26 Eylül 2001. İzmir: 124. 
•    35. Arslan O Ş, Cicik E, Özdemir H, Köylüoğlu N, İskeleli G, Özkan Ş : Penetran Keratoplasti Sonrasında Gelişen Yüksek AstigmatizmanınWedge Rezeksiyon Yöntemi ile Düzeltilmesi. T. Oft. Gaz. 2001;31:580-584.38 
•    36. Cicik E, Ş.Arslan O, Köylüoğlu N, Özkırış A, İskeleli G, Ünal M, Özkan Ş: Silikon Yağı Keratopatisinde Penetran Keratoplasti Sonuçları. T. Oft. Gaz. 2001; 31:738-741. 
•    37. İskeleli G, Bahar H, Ünal M, Köylüoğlu N, Artunay Ö, Mamal Torun M:Sık Değişim Yumuşak Kontakt Lenslerin Mikrobiyolik Olarak Değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2001; 8:376-379. 
•    38. Ocakoğlu Ö, Üstündag C, Devranoğlu K, Köylüoğlu N, Oğuz V, Kendiroğlu G, Özkan Ş: Optik Sinir Başı Druseninde Optik Diskin ve Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Tarayıcı Laser Oftalmoskopi ve Optik Koherens Tomografi Yöntemleri ile İncelenmesi. T. Oft. Gaz. 2001; 31:86-93. 
•    39. Ocakoğlu Ö, Köylüoğlu N, Tamçelik N, Devranoğlu K, Üstündağ C, Özkan Ş: Optik Disk Morfolojik Parametreleri ile Optik Sinir Başı Kan Akımı Arasında İlişki Var Mı? T. Oft. Gaz. 2001; 31:132-138. 
•    40. İskeleli G, Camcıoğlu Y, Deniz G, Köylüoğlu N, Kıran B, Araslı M, Çokuğraş H, Akçakaya N: Tekrarlayan Herpetik Stromal Keratit’de NK-Hücrelerinin Sitotoksik Aktivitesi. XVI. Ulusal İmmünoloji Kongresi Bülteni. 9-13 Mayıs 2001. Belek-Antalya: 123. 
•    41. Yolar M, Akar S, Arvas S, Müftüoğlu G, Köylüoğlu N, Güzel H, Özkan: DoublePerforasyonlu Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonrası Prognoz. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 30 Eylül- 4 Ekim 2000. Antalya: 58. 
•    42. Köylüoğlu N, Ocakoğlu Ö, Tamçelik N, Üstündağ C, Devranoğlu K, Özkan Ş: Optik Disk Morfolojik Parametreleri İle Oküler Kan Akımı Arasında Bir İlişki Var Mı? TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 30 Eylül- 4 Ekim 2000. Antalya: 76.
•    43. Ocakoğlu Ö, Üstündağ C, Devranoğlu K, Köylüoğlu N, Tamçelik N, Oğuz V, Kendiroğlu G, Özkan Ş: Optik Disk Druseninde Optik Disk Topografisi Ve Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının İncelenmesi. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 30 Eylül- 4 Ekim 2000. Antalya: 97. 
•    44. Köylüoğlu N, Arslan Ş.O, Cicik E, Özkırış A, Artunay Ö, Uzun A, Özkan Ş: Glokom Tüp İmplantlarının Değişik Kadranlara Yerleştirilmesinin Postoperatif Göziçi Basıncını Düşürmedeki 5 Etkilerinin Karşılaştırılması. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 30 Eylül- 4 Ekim 2000. Antalya: 129. 
•    45. Yolar M, Akar S, Arvas S, Yetik H, Köylüoğlu N, Özkan Ş: Von-Hippel-Lindau Sendromunda Retina Anjiomuna Bağlı Komplikasyonların Cerrahi Tedavisi. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 30 Eylül- 4 Ekim 2000. Antalya: 149. 
•    46. Akar S, Arvas S, Yolar M, Müftüoğlu E, Yetik H, Köylüoğlu N, Özkan Ş: Makula Önü Membranlarında Cerrahi Tedavi Sonuçları. TOD XXXIV. Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 30 Eylül- 4 Ekim 2000. Antalya: 149. 
•    47. Köylüoğlu N, Aras C, Akar S, Özkan Ş: Tekrarlayan Santral Retina Arteri Tıkanıklığı. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 30 Eylül- 4 Ekim 2000. Antalya: 173. 
•    48. Köylüoğlu N, İskeleli G, Camcıoğlu Y, Arslan Ş.O, Akçakaya N, Deniz G, Kıran B, Aralsı M: Tekrarlayıcı Stroma Herpetik Keratiti; İmmunolojik Bir Yaklaşım. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 30 Eylül- 4 Ekim 2000. Antalya: 181. 
•    49. Özkırış A, Arslan Ş.Ö, Cicik E, Tanıdır R, Köylüoğlu N, İskeleli G, Özkan Ş: Keratoplasti-Katarakt Kombine Cerrahisinde Fundus Kırmızı Refle Yokluğunda Ön Kapsülün Tripan Mavisiyle Boyanması. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni. 30 Eylül- 4 Ekim 2000. Antalya: 188. 
•    50. Köylüoğlu N, Ocakoğlu Ö, Tamçelik N, Özkan Ş: Psödoeksfoliyasyonlu Gözlerde Oküler Kan Akımı. TOD İstanbul Şubesi XXIII. Bahar Sempozyumu. 26-28 Mayıs 2000. İstanbul. 
•    51. Üstündag C, Kızılkaya M, Ocakoğlu Ö, Devranoğlu K, Köylüoğlu N, Tamçelik N, Özkan Ş: Normal, Oküler Hipertansiyonlu ve Glokomlu Olgularda Optik Disk Topografik Parametrelerinin Karşılaştırılması ve Parametrelerin Görme Alanı İndisleri ile Korelasyonu. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, 2-6 Ekim 1999. İzmir: 108. 
•    52. Ocakoğlu Ö, Üstündağ C, Devranoğlu K, Tamçelik N, Köylüoğlu N, Dirican A, Özkan Ş: Erken Glokomlu Gözlerde Optik Disk Topografik Ölçütlerinin Konfokal Tarayıcı Laser Oftalmoskopi Yöntemi Kullanılarak Tespiti Ve Görme Alanı İndisleri İle İlişkisinin İncelenmesi. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, 2-6 Ekim 1999. İzmir: 108. 
•    53. Arslan O, İskeleli G, Cicik E, Özkırış A, Köylüoğlu N, Aydın Ö: Silikon Yağı Keratopatisinde Penetran Keratoplasti Sonuçları. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, 2-6 Ekim 1999. İzmir: 132. 
•    54. Ocakoğlu Ö, Köylüoğlu N, Devranoğlu K, Üstündağ C, Tamçelik N, Dirican A, Özkan Ş: Normal Gözlerde Yaşın ve Disk Alanı Büyüklüğünün Konfokal Tarayıcı Laser Oftalmoskop ile Tespit Edilen Optik Disk Topografik Ölçümlerine Etkisi. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni, 2-6 Ekim 1999. İzmir: 192.

Yayınlar

•    1.  Köylüoğlu N. Futbol Hekimliği. Bölüm 3.9, Futbolda Göz Yaralanmaları ve Tedavisi. Ed: Ömer Taşer, Bülent Bayraktar, 2018, s:57-62.
•    2. Koyluoglu N, Şahin O, Arslan YZ, Arslantaş R, Pallikaris. To Importance of Fundus Fluorescence Imaging To Establish Patient Eligibility for The Argus II Retinal Prosthesis System. European Journal of Ophthalmology 2017; (e) 69-70. (SCI-EXPANDED) 
•    3. Aras C, Koyluoglu N, Hasheminia A, Akaydin O: Inadvertentlaser-induced retinal injury following a recreational laser show. Clin Experiment Ophthalmol. 2009 Jul; 37(5):529-30. (SCI) 
•    4. Aras C, Arici C, Akar S, Müftüoglu G, Yolar M, Arvas S, Baserer T, Koyluoglu N: Peeling of internal limiting membrane during vitrectomy for complicated retinal detachment prevents epimacular membrane formation. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2009 May; 247(5):619-23. Epub 2008 Dec 24. (SCI)
•    5. Aras C, Arici C, Koyluoglu N: Peripapillary serous retinal detachment preceding complete posterior vitreous detachment. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2008 Jun; 246(6):927-9. Epub 2008 Feb 13. (SCI) 
•    6. Iskeleli G, Camcioglu Y, Koyluoglu N, Kiran B, Bahar H, Deniz G: Lymphocyte subgroups and natural killer cell activity in recurrent herpetic stromal keratitis. Eye Contact Lens. 2008 May; 34(3):169-73. (SCI-EXPANDED) 
•    7. Iskeleli G, Koyluoglu N, Pazarl H, Ober A. Corneal topography in thyroid orbitopathy after orbital irradiation. Eye Contact Lens. 2005 Sep; 31(5):238-40. (SCI-EXPANDED) 2 
•    8. Aras C, Ocakoglu O, Koyluoglu N. Foveolar choroidal blood flow in idiopathic macular hole. Int Ophthalmol. 2004 Jul; 25(4):225-31. Epub 2005 Sep 29. (SCI-EXPANDED) 
•    9. Ozdamar A, Küçüksümer Y, Aras C, Koyluoglu N, Ustundag C. Visual field changes after laser in situ keratomileusis in myopic eyes. J Cataract Refract Surg. 2004 May; 30(5):1020-3. (SCI) 
•    10. Ocakoglu O, Koyluoglu N, Kayiran A, Tamcelik N, Ozkan S. Microvascular blood flow of the optic nevre head and peripapillary retina in unilateral exfoliation syndrome. Acta Ophthalmol Scand. 2004 Feb; 82(1):49-53. (SCI) 
•    11. Köylüoğlu N. Fakoemülsifikasyon prensipleri ve teknikleri. İkinci baskı. Bölüm 46.1, Kapsüloreksis ile ilişkili intraoperatif fako cerrahisi komplikasyonları. Ed: Akif Özdamar, Kazım Devranoğlu, 2004, s: 686-689. 
•    12. Köylüoğlu N. Fakoemülsifikasyon prensipleri ve teknikleri. İkinci baskı. Bölüm 46.2, Hidrodiseksiyon komplikasyonları. Ed: Akif Özdamar, Kazım Devranoğlu, 2004, s: 689-690. 
•    13. Köylüoğlu N. Fakoemülsifikasyon prensipleri ve teknikleri. İkinci baskı. Bölüm 46.3, Ön vitreus dekolmanı ve kapsüler kese genişlemesinde yetersizlik. Ed: Akif Özdamar, Kazım Devranoğlu, 2004, s: 691-692.
•    14. Ozkiriş A, Arslan O, Cicik E, Köylüoglu N, Evereklioglu C. Open-sky capsulorrhexis in tripleprocedure: with or without trypanblue? Eur J Ophthalmol. 2003 Nov-Dec; 13(9-10):764-9. (SCI-EXPANDED) 
•    15. Ocakoglu O, Ustundag C, Koyluoglu N, Oguz V, Kendiroglu G, Ozkan S. Longterm follow-up of retinal nerve fiber layer thickness in eyes with optic nevre head drusen. Curr Eye Res. 2003 May; 26(5):277-80. (SCI-EXPANDED) 
•    16. Iskeleli G, Bahar H, Unal M, Artunay O, Koyluoglu N, Torun MM: Microbiologic evaluation of frequent-replacements of soft contact lenses. CLAO J. 2002 Oct; 28(4):192-5. 
•    17. Buyukbeşe M, Koyluoglu N. Complications of Diabetes: How to Address and How to Manage? J Diabetes Metab Disord Control 2014; 1(2):00004. 
•    18. Cicik E, Ş.Arslan O, Köylüoğlu N, Özdemir H, Uslu H, İskeleli G, Özkan Ş:Glokom Drenaj Tüp İmplantlarının Değişik Kadranlara Yerleştirilmesinin Postoperatif Göziçi Basıncına Etkisi. T. Oft. Gaz. 2002; 32:20-24. 
•    19. Cicik E, Dikici K, Özdemir H, Ş.Arslan O, Uslu H, İskeleli G; Köylüoğlu N; Tolun H: Aynı Seansta Ektraoküler Adele Cerrahisi ve Penetran Keratoplasti Uygulanan Hastalarda Ektraoküler Adele Cerrahisinin Greft Saydamlığına Etkisi. T. Oft. Gaz. 2002; 32:62-66. 
•    20. Ocakoğlu Ö, Köylüoğlu N, Tamçelik N, Özkan Ş: Psödoeksfoliyasyonlu Gözlerde Oküler Kan Akımı T. Oft. Gaz. 2002;32:168-172 
•    21. İskeleli G, Ünal M, Koyluoglu N, Özkan Ş: Astigmatizmalı Gözlerde Sert Gaz Geçirgen kontakt Lens Kullanımın Sonrası Kornea Topografisi İndekslerinin Değerlendirilmesi T.Oft.Gaz.2002; 32:796-800. 
•    22. Başar E, Koyluoglu N, Mirzataş Ç: Nazolakrimal Drenaj Sistem Tıkanıklıklarında Antegrad Teknik İle Balon Kateter Dilatasyon Tedavisi. Cerrahpaşa Journal of Medicine2002; 33:214-217. 
•    23. Yolar M, Akar S, Arvas S, Müftüoğlu G, Köylüoğlu N, Güzel H, Özkan Ş: DoublePerforasyonlu Göz Yaralanmalarında Pars Plana Vitrektomi Sonrası Prognoz. T. Oft. Gaz. 2001; 31:253-256. 
•    24. Yıldırım R, Köylüoğlu N, Devranoğlu K, Özkan Ş: Erodible Mask ve Axicon Sistemi ile Hipermetropik Laser in Situ Keratomileusis.TKlin. Oftalmol 2001; 10:88-92. 
•    25. Ocakoğlu Ö, Köylüoğlu N, Devranoğlu K, Üstündağ C, Tamçelik N, Dirican A, Özkan Ş: Konfokal Tarayıcı Laser Oftalmoskop ile Normal Gözlerde Tespit Edilen Optik Disk Topografik Ölçümlerine Yaşın ve Disk Alanı Büyüklüğünün Etkisi. T. Oft. Gaz. 2000; 30:530-537. 
•    26. Ocakoğlu Ö, Tamçelik N, Üstündağ C, Devranoğlu K, Köylüoğlu N, Suyugül N, Özkan Ş: Erken Glokomda Optik Sinir Başı ve Peripapiller Retina Kan Akımının Tarayıcı Laser Doppler Flowmetri ile İncelenmesi. T. Oft. Gaz. 2000; 30:409-416. 
•    27. Ocakoğlu Ö, Üstündağ Ö.C, Devranoğlu K, Tamçelik N, Köylüoğlu N, Dirican A, Özkan Ş: Erken Glokomlu Gözlerde Optik Disk Topografik Ölçümlerinin Konfokal Tarayıcı Laser Oftalmoskopi Yöntemi Kullanılarak Tespiti ve Görme Alanı İndisleri ile İlişkisinin İncelenmesi. T. Oft. Gaz. 2000; 30:475-482.
 
 • Türkiye Tıp Akademisi
 • Türkiye Farmakogenetik ve Kişiselleştirilmiş Tedavi Derneği
 • The Association for Research in Vision and Ophthalmology
 • American Academy of Ophthalmology
 • Euroretina
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Diyabet Cemiyeti
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi
 • Mim Sanat Akademisi Derneği
 • Milliyet Gazetesi Bilgi Yarışması İl Birinciliği 1989.
 • Türk Petrol Vakfı Başarıyı Teşvik Bursu 1991-1997
 • İstanbul Üniversitesi ‘Dr Faik Süer’ anısına İstanbul Tıp Fakültesi Dönem Üçüncülüğü Ödülü 1997.
 • 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı - 1998 Nisan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Türkiye Birinciliği Özel Başarı Ödülü.
 • Business Women ‘İyi Fikir Ödülü’ Dünyadiyabet Projesi 2013.
 • TSYD Sporcu Göz Sağlığı Çalışmalarını Teşvik Ödülü 2014.
 • Orbis’e olan katkılarından dolayı London Royal Air Force Club Honour Invitation for ‘Launcing of New Flying Eye Hospital Celebration’ Los Angeles / London 2016.

Liv Uzmanına Sorun