Dr. Öğr. Üyesi

Serdar Düzgün

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

İlgi Alanları

 • Plastik cerrahi,
 • Estetik cerrahi,
 • Postonkolojik meme onarımı,
 • El cerrahisi,
 • Yüz- çene cerrahisi,
 • Tümör cerrahisi

Eğitim ve Deneyim
 • Uzmanlık: GATA Plastik ve Rek. Cerrahi Ad
 • GATA Plastik Ve Rek. Cerr ad plastik cerr. uz.dr.
 • Ankara Numune EAH Plastik Cer. Kl. Uz. Dr.
 • İstanbul Haydarpaşa Eah Plastik Cer. Kl. Uz. Dr.

Araştırmalar ve Yayınlar

1.    Mehmet Orçun Akkurt, Serdar Düzgün, Ahmet Ateş, Yüksel Uğur Yaradılmış Comparison of two approaches for carpal tunnel release: Extended versus mini-open technique, Joint Diseases and Related Surgery Issue: 2020, Volume 31 - Issue 1, Page: 050-055, DOI: 10.5606/ehc.2020.71250, Category: Original Article
2.    Çiğdem Demiroğlu Yakut, Md; Serdar Düzgün, Md; Ramazan Erkin Ünlü, Md; Necip Cihan Hasçiçek, Md;, Comparison of Patient Post-Operative Outcomes Obtained with Biomaterials Used for Reconstruction of Orbital Blowout Fractures, 2019, Cilt 18, Sayı 2, Issn: 1303 - 3263
3.    Duzgun S, Duran A, Keskin E, Yigit AK, Buyukdogan H. Chronic Boutonniere Deformity: Cross-Lateral Band Technique Using Palmaris Longus Autograft. J Hand Surg Am. 2017 Aug;42(8): 661.e1-661.e5. doi: 10.1016/j.jhsa.2017.04.010. Epub 2017 May 11. PubMed PMID: 28501341.
4.    Igde M, Yilanci S, Bali YY, Unlu RE, Duzgun S, Pekdemir I. Reconstruction of Tissue Defects Developing After Excision of Non-Melanoma Malignant Skin Tumors in Scalp and Forehead Regions. Turk Neurosurg. 2015;25(6):888-94. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.11773-14.0. PubMed PMID: 26617138.
5.    Duzgun S, Nisanci M, Unlu E. The effect of recombinant hirudin on rabbit ear flaps with venous insufficiency. Indian J Plast Surg. 2014 Jan;47(1):102-8. doi: 10.4103/0970-0358.129633. PubMed PMID: 24987213; PubMed Central PMCID: PMC4075196.
6.    Düzgün S, Ozdemir A, Unlü E, Pekdemir I, Yılancı S, Alhan B. The intraneural hemangioma of the digital nerve: case report. J Hand Microsurg. 2013 Jun;5(1):27-9. doi: 10.1007/s12593-011-0059-2. Epub 2012 Apr 19. PubMed PMID: 24426668; PubMed Central PMCID: PMC3650168.
7.    Düzgün S, Pekdemir I, Yılancı S, Balı YY, Sıngın S, Tapan M. A cutaneous angiosarcoma arising from the rhinophyma. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2013 Nov-Dec;23(6):344-7. doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.35556. PubMed PMID: 24283810.
8.    Duzgun S, Unlu E, Bali Y. A new facial artery free-style perforator flap and conchal cartilage graft for one-step reconstruction of the alar defects. J Craniofac Surg. 2013 Nov;24(6):2053-5. doi: 10.1097/SCS.0b013e3182a1498b. PubMed PMID: 24220404.
9.    Ozturk S, Zor F, Coskun U, Gul D, Duzgun S, Sengezer M. Situs inversus totalis with accompanying craniodiaphysial dysplasia: a new syndrome? J Craniofac Surg. 2004 Sep;15(5):865-9. PubMed PMID: 15346034.
10.    Serdar Düzgün, Alpay Duran SEVERE HAND INJURIES CAUSED BY A MOLE GUN Turkish journal of plastic surg.2017; 25(3)
11.    Gafuroğlu, Tuba Ümit; Taşdelen, Özlem Yılmaz; Eser, Filiz; Düzgün, Serdar; Kadan, Elçin; Duran, Semra; Özkurt, Bülent Palmar-Plantar Fibromatosis and Knuckle Pads Associated with Alcohol Consumption. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences 2016, Vol. 19 Issue 1, p50-54. 5p.
12.    Serdar DÜZGÜN, Erkin ÜNLÜ, Mustafa DEVECİ, Cihan HASÇİÇEK, Yağmur BALİ Skalp Rekonstrüksiyonunda Klinik Tecrübelerimiz, Türk Nöroşirürji Dergisi, 2012, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-102
13.    Dr. Serdar DÜZGÜN, Dr. İlhan PEKDEMİR, Dr. Sedat YILANCI, Dr. Ramazan Erkin ÜNLÜ, Dr. Mustafa DEVECİ, Dr. Sinem SINGIN, Dr. Yağmur BALİ MANDİBULA KIRIKLARINDA KLİNİK DENEYİMLERİMİZ: 412 OLGUNUN SUNUMU, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2012; 11(3), 37-39
14.    Serdar DÜZGÜN, MD; Erkin ÜNLÜ, MD; İlhan PEKDEMIR, MD; Sedat YILANCI, MD; ALT DUDAK SCC Lİ HASTALARDA TANI VE TEDAVİ 5 YILLIK DENEYİM (78 HASTA) VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2013; 12(2), 26-31
15.    Serdar DÜZGÜN, Bülent ÖZKURT, Deniz ÇANKAYA, Erkin ÜNLÜ, Sinem SINGIN, A. Yalçın TABAK, Management of Metacarpal and Phalangeal Fractures in Hand Injuries, Eurupean Journal of Surgical Sciences, 2013;4(2):55-61
16.    Muhitdin Eski, Serdar Öztürk, Yalçın Külahçı, Serdar Düzgün, Mustafa Şengezer, Boutonniere deformitesi onarımında Ekstansör tenotomi Sonuçlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2005; 13 (2), 108-113
17.    Serdar Düzgün, İlhan Pekdemir, Erkin Ünlü, Yağmur Y. Bali, Mustafa Deveci Posttravmatik Mandibula Osteomyelitlerinde Tedavi Yaklaşımlarımız, KBB ve BBC Dergisi, 2012; 20 (2)
18.    Çiğdem DEMİROĞLU, Serdar DÜZGÜN, Abbas AHMEDLİ, Murat İĞDE, Ramazan Erkin ÜNLÜ, Dürdane KESKİN, Necip Cihan HASÇİÇEK; Mandibular Osteosarcoma with a Preliminary Diagnosis of Ossifying Fibroma: Case Report; Eur J Surg Sci 2014;5 (1):31-35

 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği
 • Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
Sertifikalar
 • Temel Mikrocerrahi
 • Deney Hayvanları
 • İleri Mikrocerrahi (Almanya/Frankfurt)
 • XX. Temel Mikrocerrahi Kursu 2014 (Eğitmen)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde