Dr. Öğr. Üyesi

Şirin Yurtlu Temel

Göğüs Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Bronkoskopi ve bronkoskopik girişimler ( forceps biyopsi, fırçalama, transbronşiyal iğne aspirasyonu, transbronşiyal akciğer biyopsisi, bronkoalveolar lavaj )
 • Endobronşiyel ultrasonografik bronkoskopi (EBUS)
 • Torasentez ve plevra biyopsisi
 • Polisomnografi değerlendirmesi (Uyku Testi)
 • Bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik akciğer biyopsisi
 • Sigara Bıraktırma Polikliniği

Eğitimi
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Uğur Derman İngilizce Tıp Bölümü 1997-2004, İstanbul
Uzmanlık Eğitimi
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2005-2011
Çalıştığı Kurumlar
 • Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı 2011-2015
 • Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başasistan 2015-2018
 • İstinye Üniversitesi ,LIV Hastanesi 2018--
 • Tonsillar Metastasis of Small Cell Lung Carcinoma.
 • Unsal M1, Kutlar G, Sullu Y, Yurtlu S.
 • Clin Respir J. 2016 November,vol 10 ;681-683.
 • Evaluation of clinical and functional parameters in female subjects with biomass smoke exposure.
 • Köksal H1, Saygı A, Sarıman N, Alıcı E, Yurtlu Ş, Yılmaz H, Düzgün Y.
 • Respir Care. 2013 Mar;58(3):424-30.
 • Short-term positive airway pressure therapy response in obstructive sleep apnea patients: impact of treatment on the quality of life.
 • Yurtlu Ş1, Sarıman N, Levent E, Soylu AC, Alparslan S, Saygı A.Tuberk Toraks. 2012;60(4):327-35.
 • Obstructive sleep apnea syndrome and anthropometric obesity indexes.
 • Soylu AC1, Levent E, Sarıman N, Yurtlu S, Alparslan S, Saygı A.
 • Sleep Breath. 2012 Dec;16(4):1151-8.
 • Bronchial hyperreactivity and airway wall thickening in obstructive sleep apnea patients.
 • Sarıman N1, Levent E, Cubuk R, Yurtlu S, Benli Aksungar F.
 • Sleep Breath. 2011 Sep;15(3):341-50.
 • “Evaluation of Patients with Globus Hystericus with Polisomnography”
 • Levent E, Sarıman N, Soylu AC, Yurtlu Ş, Tezcan AE.
 • Maltepe Tıp Dergisi, 2009, 1, 1, 011-020.
 • “Objective and Subjective Responses to PAP (Positive Airway Titration) in Moderate and Severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome”
 • Sarıman N, Levent E, Soylu AC, Yurtlu Ş.
 • Maltepe Medical Journal, 2009, 1, 2, 013-022.
 • Gastroduodenal Erosion and Peptic Ulcer Incidence in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
 • Gökçen G1, Levent E, Dalay R, Sarıman N, Yurtlu Ş, Günal EK, Tülbek Y.
 • Maltepe Medical Journal, 2009, 1, 2, 028-035.
 • Endobronchial Tuberculosis Simulating Lung Cancer
 • Levent E, Sarıman N, Soylu AC, Yurtlu Ş.
 • Maltepe Medical Journal, 2009, 1, 2, 043-048.
 • Submucosal Hematoma of Oropharynx Due to Positive Airway Pressure Therapy During Anticoagulant Use
 • Levent E, Sarıman N, Soylu AC, Yurtlu Ş.
 • Maltepe Medical Journal, 2009, 1, 1, 060-062.
 • Intracardiac Air-Fluid Level As Superposition: A Hiatal Hernia
 • Levent E, Sarıman N, Soylu AC, Yurtlu Ş.
 • Maltepe Medical Journal, 2009, 1, 1, 063-064.
Bildiri ve Posterler
 • 2011 Yılından İtibaren Hedef Tedavi Reseptör Analizi Yapılmış Hastalar İle Yapılmamış Olanların Demografik Özellikleri . Barış Anıl, Şirin Yurtlu Temel, Ayşin Durmaz, Serap Hastürk, Murat Kıyık Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH . Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017
 • Obtrüktif sleep apne sendromu ve obezite arasındaki ilişkinin standart antropometrik obezite indeksleri ile incelenmesi. Ender Levent, Nesrin Sarıman,Şirin Yurtlu, Sümeyye Alparslan, Attila Saygı. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul . Türk Toraks Derneği 14.Yıllık Kongresi 2011
 • CPAP/BPAP tedavisi başlanan OSAS olgularında tedavi uyumu ve yaşam kalitesi. Şirin Yurtlu, Nesrin Sarıman, Ender Levent, Akın Cem Soylu, Sümeyye Alparslan, Attila Saygı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul Türkiye solunum araştırmaları derneği 33. Ulusal kongresi 2011
 • Evaluation of the relations between the obstructive sleep apnea syndrome and obesity by standard antropometric obesity indexes Ender Levent, Akin Soylu, Nesrin Sariman, Sirin Yurtlu, Sümeyye Alparslan, Attila Saygi. The Department of Chest Diseases, Maltepe University School of Medicine, Istanbul, Turkey ERS 2011
 • Biyomas maruziyeti olan kadın hastalarda klinik, fonksiyonel ve radyolojik bulguların değerlendirilmesi Attila Saygı, Hülya Köksal, Nesrin Sarıman, Emel Alıcı, Şirin Yurtlu, Huri Yılmaz, Yeliz Düzgün. Türkiye solunum araştırmaları derneği 32. Ulusal kongresi 2010.
Bilimsel Görevler
 • Türk toraks Derneği 18. Yıllık kongresi-2015-Konuşmacı ( Kim korkar intersitisyelden ? )
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • 2013-2015 Toraks Derneği Sinop İl Temsilcisi
 • 2012-2015 GARD (Global Alliance Against Respiratory Diseases) Temsilcisi
Ödüller
 • 2014 Yılı Sinop İli Yılın Doktoru

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde