Dr.

Şohre Gasemi

Radyoloji

İlgi Alanları

 • Batın radyolojisi
 • Meme USG, mamografi, meme MRG
 • Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsi ve tru cut biyopsiler
 • Sanal anjiografiler
 • Non-vasküler girişimsel radyoloji
 • Toraks radyolojisi
 • Doppler incelemeleri(ekstremite ,karotis,…)

Eğitim
 • Tebriz Üniversitesi Tebriz Tıp Fakültesi 2002
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2011
Deneyim
 • Alavi Hastanesi 2004 İran Ardebil Mecburi Hizmet
 • 2005-2011 Arası İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dali Araştırma Görevlisi
 • 2012-2013 Fatsa Devlet Hastanesi Mecburi Hizmet
 • 2013-2015 Özel Rumeli Hastanesi
 • 2015-2018 Özel Meltem Hastanesi
 • 2019 -2021 Özel Avcılar Hospital
Araştırma
 • Malign ve benign yumuşak doku kitlerlerinin patolojik özellikleri 2002
 • Meme kanseri tedavisinin planlamada meme MRG ın yeri 2011
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Radyoloji Derneği
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ,İSTANBUL İNTERNATİONAL NEURORADİOLOGY COURSE 25-27 Eylül 2010
 • Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya Ekim 2010
 • Harbiye istanbul Maternal fetal Tıp ve Perinatoloji derneği tarafından düzenlenen Ultrasonografi kursu 2-4 Kasım 2017
 • Merkezi Sinir Sistemi Ultrasonografisi; Prenatal Tarama,Tanı ve Postnatal Sonuçlar Toplantısı,1 Ekim 2017
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı ,28 Nisan 2006

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde