Dt.

Canan Hatipoğlu

Ağız ve Diş Sağlığı

İlgi Alanları

Eğitim Durumu :    
  • Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Doktora Eğitimi
  • Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitimi
  • Adile Mermerci Anadolu Lisesi (İstanbul)
  • Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu (İstanbul)          

Deneyim     
  • Anadolu Sağlık Merkezi : Diş eti Hastalıkları ve Tedavi Uzmanı(Periodontolog) 
  • Quintessence Publishing : Diş Hekimi 
  • Prodenta Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği : Diş Hekimi -
  • Medistate Hastanesi  : Diş eti Hastalıkları ve Tedavi Uzmanı(Periodontolog) 
  • Dentway Diş Kliniği : Diş eti Hastalıkları ve Tedavi Uzmanı(Periodontolog) 

 
  • Journal of Periodontology dergisinde 12-11-2010 kabul tarihi ile Treatment of Intrabony Periodontal Defects with Platelet Rich Plasma versus Platelet Poor Plasma Combined with a Bovine Derived Xenograft: A Controlled Clinical Trial (JOP-10-0503.R3)  başlıklı araştırma klinik bir çalışma olarak kabul edilmiştir. 
Yurtiçi:
15-17 eylül 2006      ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİ AKADEMİSİ DERNEĞİ (EDAD) 10.ULUSLARARASI   
                                  ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul
21-23 eylül 2006     TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 36.BİLİMSEL KONGRESİ ve 16.SEMPOZYUMU,
                                  Çeşme
22-23 kasım 2007    DİŞHEKİMLİĞİ LAZER AKADEMİSİ DERNEĞİ (DİLAD) 2. ULUSLARARASI  
                                  KONGRESİ, İstanbul
22-24 mayıs 2008    TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 38.BİLİMSEL KONGRESİ, İstanbul
17-19 ekim 2008     TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 18.BİLİMSEL SEMPOZYUMU, Isparta
11-12 aralık 2009    3.DİŞHEKİMLİĞİ LAZER AKADEMİSİ DERNEĞİ (DİLAD) ve 7.ULUSLARARASI 
                                  QUINTESSENCE ve 1.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
                                  ORTAK KONGRESİ, İstanbul
29-31 ekim 2009      TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 39. BİLİMSEL KONGRE VE 19.BİLİMSEL  
                                  SEMPOZYUMU, Ankara
6-10 haziran 2009   THE EUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY POSTGRADUATE STUDENT
                                  SEMPOZIUM, Şile Türkiye
14-16 Mayıs 2010    TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 40. BİLİMSEL KONGRESİ, İzmir
2-4 Ekim 2010          THE BASIC LEVEL in ITOP EDUCATİON ( a professionally tutored training and 
                                   motivation programme by dental professionals ),İstanbul  

Yurtdışı:
2006                        THE EUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY 5TH CONGRESS, MADRID,
                                 İspanya
2008                        INTERNATIONAL ASSOCIAION FOR DENTAL RESEARCH CONTINENTAL  
                                EUROPEAN DIVISION, LONDON, İngiltere
2009                        THE EUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY 6TH CONGRESS, 
                                 STOCKHOLM, İsveç

Sözlü Sunum ve Poster Çalışmaları:
22-24 Mayıs 2008    TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 38.BİLİMSEL KONGRESİ, İstanbul:
                                  SÖZLÜ SUNUM-       Kemikiçi periodontal defektlerin tedavisinde sığır kaynaklı 
                                                                    kemik grefti ile kombine olan trombositten zengin ve 
                                                                    trombositten fakir plazmanın klinik ve radyografik  
                                                                    karşılaştırılması konulu klinik çalışma                               
                                  POSTER SUNUMU-  Dişeti pigmentasyonlarının tedavisinde ER-YAĞ Lazer 
                                                                    kullanımı (VAKA SUNUMU)
10-12 Eylül 2008     INTERNATIONAL ASSOCIAION FOR DENTAL RESEARCH CONTINENTAL  
                                  EUROPEAN DIVISION (IADR) , LONDON, İngiltere:                                
                                 SÖZLÜ SUNUM-       Effect of platelet-rich versus poor plasma in the treatment of  
                                                                  intrabony periodontal defects 
                                                                 (CLİNİCAL RESEARCH)
                                                                 (CED TRAVEL STİPEND ödülü kazanmıştır)
4-6 Haziran 2009     THE EUROPEAN FEDERATION OF PERIODONTOLOGY 5TH CONGRESS, 
                                  STOCKHOLM, İsviçre
                                 SÖZLÜ SUNUM-      Effect of platelet-rich versus poor plasma in the treatment of  
                                                                 intrabony periodontal defects 
                                                                (CLİNİCAL RESEARCH)
                                                                Journal of periodontology referans no: EUABS065873
 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde