Op. Dr.

Alim Huseynov

Göz Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Tıbbi retina (Diyabetik retinopati, Yaşa Bağlı Makuler Dejenerasyon, Hipertansif retinopati, Retina Vasküler Hastalıkları)
 • Pediatrik oftalmoloji
 • Katarakt cerrahisi
 • Nörooftalmoloji ve üveit
 • Genel göz muayenesi
 • Excimer Lazer Cerrahisi
 • Şaşılık Cerrahisi
 • Göz Kapağı ve Göz Yaşı Yolları Cerrahisi

Eğitim
 • Azerbaycan Tıp Üniversitesi (2004-2010)
 • Azerbaycan Milli Oftalmoloji Merkezi (2010-2011)
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.D. (2014-2018)
Deneyim
 • Liv Hospital Ulus
 • Azerbaycan Milli Oftalmoloji Merkezi
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.D.
Araştırma
 • Sigara Kullanımın Kornea Sinir Lifi Üzerine Etkisinin Konfokal Mikroskopi ile Değerlendirilmesi
 • Hidroksikolorokin Kullanımının Retinal Sinir Lifi ve Makula Üzerine Etkisi
Yayınlar
 • Peroperatif gelişen koroid dekolmanı ve yönetimi. TOD 49. ULUSAL KONGRE, sözel sunum
 • Arka Polar Kataraktta Cerrahi Yaklaşım. TOD 50. ULUSAL KONGRE, sözel sunum
 • Iatrogenic retinal artery occlusion caused by cosmetic facial autologous fat filler injections. Shaban GONUL, Alim HUSEYNOV, Shansal GEDİK, Banu TURGUT OZTURK, Berker BAKBAK. EURORETİNA 2018, poster
 • Sigara Kullanımının Oküler Yüzey ve Kornea Sinirleri Üzerine Etkisi. Alim Hüseynov, Banu Bozkurt, Süleyman Okudan. TOD 52. ULUSAL KONGRE, poster
 • Diskoid lupus eritematozus’lu hastada lupus koroidopatisi, Alim Hüseynov, Sona Gorçuyeva, Şansal Gedik, Banu Turgut Öztürk. TOD 52. ULUSAL KONGRE, poster
 • İntravitreal triamsinolon enjeksiyonuna bağlı endoftalmi ve erken parsplanavitrektomi ile tedavisi. Şaban Gönül, Alim Hüseynov, Berker Bakbak, Süleyman Okudan. TOD 39. KIŞ SEMPOZYUMU, poster
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği
 • Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Eğitim Bursu

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde