Op. Dr.

Dilek Polat

Çocuk Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Kasık bölgesi cerrahi hastalıkları (fıtık, hidrosel, inmemiş testis vb.)
 • Yenidoğan dönemi cerrahi hastalıkları, doğumsal anomaliler
 • Gastrointestinal sistem cerrahi hastalıkları
 • Kolorektal bölge cerrahi hastalıkları
 • Göbek ve karın ön duvarının cerrahi hastalıkları (göbek fıtığı, karın duvarı fıtıkları vb.)
 • Yumuşak doku kitle ve tümörleri
 • Çocukluk çağı meme hastalıkları
 • Cerrahi sünnet
 • Enürezis nokturna (gece işemesi)
 • Hipaspadias(peygamber sünneti)

Eğitimi
 • 1987-1993 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1997-2002 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.B.D
Deneyim
 • 1993-1996 Erzurum merkez Dr.Filiz Dolunay Sağlık Merkez Ocağı
 • 1996-1997 Ürgüp Merkez Sağlık Ocağı
 • 1997-2003 OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.B.D ‘da
 • 2003-2010 Samsun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi
 • 2010 Yılından itibaren Samsun Özel Vm Medicalpark Hastanesi
 • Samsun Tabib Odası
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Sertifika ve Kurs Bilgileri:
 • XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 1 -4 Ekim 2000 Antalya
 • 1. Yoğun Bakım Empozyumları Simpozyumu 31 ocak-3 şubah 2002 Trabzon
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Hastalarda Beslenme “Kendi Deneyimimiz” Uygulamalı Eğitim Toplantısı 20 Nisan 2002
 • Klinik Nütrisyon Eğitim Kursu 21 Şubat 2003 Samsun XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri IV. Deneysel Ve Klinik Eraştırma Kongresi 16-18 Mayıs 2003 Kayseri
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Samsun Fıtık Günleri 2-4 nisan 2004
 • XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 5-8 Kasım 2006 Adana
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi 11-14 Aralık 2006 Samsun
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitici Kursu 2 Mayıs 2008 Samsun
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5.Temel Minimal İnvazif Cerrahi Kursu 22-23 Ekim 2011 Samsun
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Temel Eğitim Etkinlikleri Çocuk Ürolojisi Temel Kursu 29-30 Ekim 2011 İstanbul
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Recent Advances In Pediatric Minimaly Invasıve Surgery Web Symposium 15 Eylül 2012 Samsun
 • Çocuklarda Üriner Sistem Taşları Çalıştayı 7-8 Mart 2013 Ankara
 • Pediatrik Temel Enderolojı Kursu 7-8 Mart 2013 Ankara
 • 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 18.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 17-20 Eylül 2014 Trabzon
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi 3rd Recent Advances In Pediatric Minimaly Invasıve Surgery Wep Symposium15Eylül 2014 Samsun
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hırschsprung Hastalığı Ve Benzeri Sendromlar web sempozyum 5 Aralık 2014 Samsun

Liv Uzmanına Sorun