Op. Dr.

Halil Hüzmeli

Kalp ve Damar Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Robotik Kalp Cerrahisi
 • Kalp Kapak Tamirleri ve Replasmanları
 • Arteriyel Koroner By-pass ameliyatları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Ameliyatları
 • Venöz Cerrahi

Eğitim
 • Samandağ Lisesi 1988-1991
 • Çukurova Üniversitesi Çukurova Tıp Fakültesi 1991-1998
 • İstanbul Bilim Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi 2006-20012
Deneyim
 • Liv Hospital Ulus Hastanesi 2016-
 • Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi 2012-2015
 • İstanbul Bilim Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Florence Nightingale Hastanesi 2006-2012
 • SGK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1998-2006
Araştırma
 • Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Aletli Periton Diyalizinin Renal Replasman Tedavisi Olarak Kullanımı 2012
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • European Society of Vasculer Surgery
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 • Minimal İnvasiv Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde