Op. Dr.

İbrahim Ekici

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Nöro-Onkolojik Cerrahi ( Kafa İçi Yer Kaplayan Kitleler, Hipofiz Tümörleri, Omurilik Tümörleri vb.)
 • Spinal Cerrahi ( Bel Fıtığı, Boyun Fıtığı, Sırt Fıtığı, Bel Kayması, Bel ve Boyun Omurilik Daralması, Omurga Kırıklarının Açık ve Kapalı Tedavisi, Omurga Tümörleri vb.)
 • Sinir Sıkışma Sendromları Cerrahisi ( Karpal Tünel Sendromu,Ulnar Tuzak Sendromları vb.)
 • Girişimsel Ağrı Tedavileri (Algoloji) (Transforaminal Sinir Blokajı, Faset Eklem Blokajı,Sakroiliak Eklem Enjeksiyonu)
 • Hidrosefali Cerrahisi
 • Kafa İçi Kanama Cerrahisi (Subdural Kanama, Epidural Kanama, İntraparankimal Kanama)
 • Pediatrik Nöroşirurji 
 • Vasküler Nöroşirurji ( Anevrizma Cerrahisi , Arteriovenöz Malformasyon, Kavernom vb.) 

Eğitim
 • Uludağ Üniversitesi Tip Fakültesi (2002-2009)
Deneyim
 • Pratisyen Hekim: Ağri Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi Çocuk Acil Servisi (2009-2010)
 • Uzmanlık: Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği (2010-2015)
 • Uzmanlık Sonrası: Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği (2015-2017)
 • Uzmanlık Sonrası: Ağrı Devlet Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği (2017)
 • Uzmanlık Sonrası: Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği (2017-2021)
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Non-functioning Pituitary Adenomas Are Really Clinically Non-functioning? Clinical and Endocrinological Symptoms and Outcomes with Endoscopic Endonasal Treatment World Neurosurgery 2016 DOI:10.1016/j.wneu.2015.08.073
2. Vena Cava Filters are not Superior to Low Molecular Weight Heparin in Venous Thromboembolism Prophylaxis: A Study on Long-Term Immobilized Neurosurgical Patients Turkısh Neurosurgery 2015 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.10737-14.1
3. Pure endoscopic endonasal removal of unusual anterior skull base aneursymal bone cyst extending to the frontal lobe Journal of Cranıofacial Surgery,2015 May;26(3):e232-4 DOI:10.1097/SCS.0000000000001497
4. Endoscopic Endonasal Management of an Ethmoidal Osteoma With Orbital Extension Neurosurgery Quarterly. 25(2):205-207, May 2015. DOI:10.1097/WNQ.0000000000000025
5. Endoscopic endonasal removal of a sphenoidal sinus foreign body extending into the intracranial space  Ulus Travma Acil Cerr Derg 2014;20(2):139-142 DOI:10.5505/tjtes.2014.93902

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Travmatik Omurilik Yaralanmaları Epidemiyolojisi,Değerlendirmesi ve Yönetimi Türk Nöroşirurji Derg 30(3):458-465, 2020
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Cervical Spinal Epidural Hematoma Mimicking Stroke.
2nd Middle East Spine Meeting 16-19 May 2013 Çeşme İzmir Turkey
2. Endoscopic Endonasal Repair of Spontaneous Sphenoid Sinus Lateral Wall Meningocele Presenting with Cerebrospinal Fluid Leak.  15th WFNS World Congress of Neurosurgery, Seoul – Korea, 8-13 September 2013
3. Fibromuscular dysplasia associated with carotid artery agenesis. Neurotrauma and Vascular Neurosurgery Joint EANS Annual Meeting-4th International ICH Conference  May 2-5, 2011, Newcastle, Gateshead, UK
4. Endoscopic Endonasal Treatment of Acromegaly 16th WFNS World Congress of Neurosurgery, İstanbul, 20-25 August 2017

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Akromegalinin Pür Endoskopik Endonazal Tedavisi; Sınıflama, Remisyon Oranları, Remisyona Etkili Faktörler ve Komplikasyonlar Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi,SS-052
2.  Klival Kordomanın Endoskopik Endonazal Tedavisi Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,SS-053
3. Psödotümör Serebri Hastalarında Uygulanan Endoskopik Endonazal Optik Sinir Dekompresyonu  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,SS-141
4.  Sekestre Ve Migre Lomber Disk Hernilerinde Tubuler Sistem İnterlaminar Endoskopik Diskektomi Tekniğinin Yeri  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,SS-176
5. Adult Kraniofaringiomaların Pür Endoskopik Endonazal Tedavisi: Sınıflama, Rezeksiyon, Endokrinolojik Ve Oftalmolojik Sonuçlar  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,SS-189
6.  Aksis/Odontoid Çıkıntı Patolojilerinde Posterıor Stabilizasyon Deneyimi  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi,SS-102
7. Tek Taraflı Faset Eklemi Çıkarımı Sonrasında Tek Taraflı Dinamik Stabilizasyon Uygulaması: Dört Olgu Sunumu  Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi,SS-035
8.  Epıleptık Nöbet Sonucu Gelışen Multıpl Vertebra Kompresyon Kırıkları, Olgu Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi,EPS-422
9.  Kaybolmuş Intervertebral Dıskler, Olgu Sunumu  Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi,EPS-425
10. Frontal Bölgeden Penetre Olan Delici-Kesici Alet Yaralanması: Olgu Sunumu Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,EPS-422
11. İntrakraniyal Ve İntraorbital Uzanımı Olan Sfenoid Sinüs İçi Yabancı Cisimlerin Endoskopik Endonazal Tedavisi: 2 Olgu Sunumu  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,EPS-584
12.  Atipik Hipofiz Adenomu Olgularının İnsidansı Ve Hormonal Dağılımı  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,EPS-594
13. Nadir Görülen Anterior Kafa Kaidesi Tümörlerinin Endoskopik Endonazal Yolla Tedavisi  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,EPS-631
14. İnsidental Saptanan Anterior Kominikan Arter Anevrizmasının Pür Endoskopik Endonazal Klipajı  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,TPS-009
15. Excellent Treatment Of A Huge Skull Base Ameloblastıc Carcınoma Wıth Intracranıal Extensıon  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi,TPS-035
16. L5-S1 Psödoartrozunu Önlemek Üzere Sakrum İkili Vida Sistemi: On Olgunun Değerlendirilmesi  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi,EPS-016
17. L1 Vertebral Hemanjiomda Vertebroplasti Ve Posterior Torako-Lomber Stabilizasyon: Olgu Sunumu  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi,EPS-142
18.  Kauda Equina Sendromu Olup Motor- Duyu Defisit Olmadan İdrar İnkontinansı Olan 3 Olgu Sunumu  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi,EPS-171
19.  Araknoid Kist İçine Kanamış Pediatrik Subdural Hematom Olgusu  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi,EPS-342
20.  Psödotümör Serebri Hastasında Endoskopik Endonazal Optik Sinir Dekompresyonu Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi,EPS-393
21. Nadir Görülen Sfenoid Sinüs Ve Kafa Tabanı Tümörlerinin Endoskopik Endonazal Tedavisi  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi,EPS-398
22.  Atrial Miksoma İle Prezente Olan Rekkürren Kavernom Olgusu  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi,EPS-428
23. Torakolomber Omurganın İnstabil Kırıklarında Transpediküler Dekompresyon Ve Stabilizasyon Uygulaması  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi,TPS-016
24.  İntrakranial Ve Orbital Uzanımı Olan Frontal Sinüs Psammomatoid Ossifiye Fibromu Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi,EPS-373
25. Osteoporotik Çökme Kırıklarında Kifoplasti Uygulaması İle Vertebra Yüksekliğinin Korunması: 2009-2011 Klinik Deneyimi  Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi,EPS-164
26. Maksillofasiyal Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Geç Dönem Rinorenin Endoskopik Endonasal Tamiri  Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi,EPS-520
27.  Pediatrik Dev Boyutta Kist Hidatik Olgusu  Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi,EPS-202
28.  Kalsifiye Meningiomu Taklit Eden Kalvaryal Hemangiom Olgusu  Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi,EPS-375
 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Ankara Tabip Odası
Sertifikalar 
 •  Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu “Lomber Disk Hernilerine Endoskopik Yaklaşım” Çalıştayı, 16 Ekim 2014, Ankara
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu “Disk Hernilerine Endoskopik Yaklaşım” Çalıştayı, 23-24 Ekim 2013, Ankara
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu “Omurga Ve Omurilik Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitörizasyon” Çalıştayı, 21 Mart 2015, Ankara
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu Temel Eğitim Programı, 28-31 Mayıs 2015, Trabzon
 • Türk Nöroşirurji Derneği Kadavra Kursu, 21 Kasım 2015, Bahçeşehir Üniversitesi,  İstanbul
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu İleri Spinal Cerrahi Kursu,4-6 Aralık 2015, İzmir
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu “Spinal Enstrümantasyon Teknikleri” Kursu, 7 Nisan 2018, İstanbul
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu “Spinal Cerrahide Girişimsel Ağrı Uygulamaları” Eğitimi, 14 Mayıs 2018, Ankara 
 • Türk Nöroşirurji Akademisi Araştırmadan Yayına-Deneysel Araştırma Modelleri Kursu, 6-7 Kasım 2019, Samsun
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu Spinal Temel Eğitim Programı, 1 Şubat-1 Haziran 2021

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde