Op. Dr.

Mehmet Kerem Oral

Kalp ve Damar Cerrahisi

İlgi Alanları

•    Erişkin kalp cerrahisi (Koroner Baypas, Mitral ve Aort Kapak Cerrahisi, Aort Cerrahisi)
•    Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi
•    Damar Cerrahisi 
•    Endovasküler Cerrahi (EVAR-TEVAR, Perkütan vasküler girişimler)
•    Hibrid Damar Cerrahisi (Açık ve anjiyografik tekniklerin aynı anda kullanıldığı girişimler)
•    Varis Tedavisi (Açık, Lazer, RF, Skleroterapi)
 

Eğitim:
•    İçel Anadolu Lisesi (1987-1994)
•    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1994-2000)
•    İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi (2001-2007)

Deneyim:
•    Şişli Florence Nightingale Hastanesi (2001-2007) (uzmanlık eğitimi)
•    Şırnak Devlet Hastanesi (2007-2009) (mecburi hizmet)
•    Ankara Mevki Asker Hastanesi (2009-2010) (askerlik hizmeti)
•    Şişli Florence Nightingale Hastanesi (2011-2013)
•    İstanbul Florence Nightingale Hastanesi (2013-2021)
•    Liv Hospital Vadi İstanbul (2021- )
 
Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.    Positive Heparin/PF4 Antibodies and High Mortality Rate: a Retrospective Case-Series Analysis. Mehmet Ezelsoy, Kemal Tolga Saracoglu, Kerem Oral, Ayten Saracoglu, Belhan Akpinar. Braz J Cardiovasc Surg 2020 - Ahead of print: 1-8 
2.    Long-term results of monopolar versus bipolar radiofrequency ablation procedure for atrial fibrillation. Mehmet Ezelsoy, Kerem Oral, Barış Çaynak, Kemal Tolga Saraçoğlu, Ayten Saraçoğlu, Zehra Bayramoğlu, Belhhan Akpınar. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2019;27(2):152-158 
3.    Long Term Outcomes of Freestyle Stentless Aortic Bioprosthesis: A Single Center Experience. Mehmet Ezelsoy, Kerem Oral, Kemal Tolga Saracoglu, Ayten Saracoglu, Zehra Bayramoglu, Belhhan Akpinar. The Heart Surgery Forum #2019-2661 
4.    Comparison of Renoprotective Effect of Dabigatran With Low-Molecular-Weight Heparin. Suleyman Yazici, Oguz Karahan, Mehmet Kerem Oral, Zehra Bayramog ̆lu, Mehmet Unal, Baris Caynak, and Ertan Sagbas. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2016, Vol. 22(4) 361-365
5.    Mehmet Ezelsoy, Kerem Oral, Belhhan Akpınar. Intracardiac Papillary Endothelial Hyperplasia: A Rare Case Report. Sch J Med Case rep, Dec 2016;4(12):959-960
6.    Mehmet Ezelsoy, Kerem Oral, Barış Çaynak, Zehra Bayramoğlu, Belhhan Akpınar.  Pain and Quality of Life Following Robotic Assisted Minimally Invasive Surgery. The Heart Surgery Forum.  2016 Aug 19;19(4):E165-8
7.    Mehmet Ezelsoy, Barış Çaynak, Muhammed Bayram, Kerem Oral, Zehra Bayramoğlu, Ertan Sağbaş, Vedat Aytekin, Belhhan Akpınar. The Comparison Between Minimally Invasive Coronary Bypass Grafting Surgery and Conventional Bypass Grafting Surgery in Proximal LAD Lesion. The Heart Surgery Forum 2015 Apr 28;18(2):E042-6
8.    Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy, Kemal Ayalp, Murat Kayabalı. Hybrid Vascular Surgery Approaches for Multilevel Arterial Occlusive Disease. The Heart Surgery Forum 2015 Feb 27;18(1):E28-30
9.    Bayramoglu Z, Caynak B, Ezelsoy M, Oral K, Sagbas E, Akpınar B.Angiographic evalution of graft patency in robotic-assisted coronary artery bypass surgery: 8 year follow-up. Int J Med Robot. 2014 Mar;10(1):121-7.
10.    Bayramoglu Z, Caynak B, Oral K, Erdim R, Tayyareci Y, Akpinar B. Left atrial myxoma with neovascularization presenting as a sick sinus syndrome. The Heart Surg Forum. 2012;15(4): 201-4
11.    Sagbas E, Akpinar B, Sanisoglu I, Tamtekin B, Oral K, Onan B. Video-assisted bilateral epicardial pulmonary vein isolation for the treatment of lone atrial fibrilation. Ann Thorac Surg. 2007 May;83(5): 1724-30.
12.    Korkmaz AA, Onan B, Tamtekin B, Oral K, Aytekin V, Bakay C. Right Coronary Revascularization by Coronary-Coronary Bypass with a Segmant of Internal Thoracic Artery. Tex Heart Inst J 2007;34:170-4

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.    Kalp Cerrahisinde Postoperatif Perikardiyal Efüzyonun Önlenmesi İçin Posterior Perikardiyal Pencere Tekniği. Mehmet Ezelsoy, Kerem Oral, Kemal Tolga Saracoglu, Ayten Saracoglu, Belhan Akpınar. Kocaeli Med J 2019; 8; 2:78-83 
2.    Mehmet Kerem Oral, Bülent Polat, Mehmet Ezelsoy. Ten-year follow-up of coronary revascularization in a pediatric case with homozygous familial hypercholesterolemia. Cardiovasc Surg Int 2016;3(3):73-76
3.    Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy, Süleyman Yazıcı, Oğuz Konukoğlu, Belhhan Akpınar. Video destekli minimal invaziv yöntemle dev sol atriyal miksoma rezeksiyonu. FNG & Bilim Tıp Derg 2016;2(2):142-144
4.    Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy. İleri Yaş Hastada İzole Dev İliyak Arter Anevrizması. Damar Cerr Derg 2015;24(3):196-198
5.    Bayram M, Ezelsoy M, Usta E, Oral K, Saraçoğlu A, Bayramoğlu Z, Yıldırım Ö. Rapid Detection of Acute Kidney Injury by Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014 Oct;42(5):239-44
6.    Mehmet Kerem Oral, Zehra Bayramoğlu, İlhan Sanisoğlu, Murat Dayangaç, Yaman Tokat, Levent Öklü, Füsun Yener. Kombibe Aort Kapak Replasmanı ve Canlı Vericili Karaciğer Nakli. Türk Göğüs Kalp Damar Cerr Derg 2014;22(1):152-156
7.    Oral K, Bayramoglu Z, Sagbas E, Akpınar B, Caynak Z. Santral venöz girişim sırasında oluşan iyatrojenik subklaviyan arter yaralanmasına hibrid yaklaşım. Damar Cerr Derg 2013;22(1): 80-82
8.    Korkmaz AA, Aydın Ü, Onan B, Tamtekin B, Oral K, Bakay C, Aytekin V. Sağ koroner arter ve sağ ventrikül ilişkili fistülün cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(3):214-216
9.    Kerem Oral, Aşkın Ali Korkmaz, Burak Onan, Burak Tamtekin, Mustafa Güden. Aort Kapak Replasmanı Sonrası Sol Ventrikül Kütle Gerilemesi. Anadolu Kardiyoloji Derg. 2010; 10: 452-7
10.    Korkmaz AA, Onan B, Aydın Ü, Tamtekin B, Oral K, Bakay C, Kayabalı M. Tip-2 Takayasu Hastalığında Torakoabdominal Baypas ile Re-operasyon: Olgu Sunumu. Turkish J Vasc Surg 2006;15 (3): 45-48
11.    Korkmaz AA, Karacı AR, Çaynak B, Oral K, Tamtekin B. İskemik Mitral Yetmezliğinde Mitral Kapak Cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2004;12:90-93
12.    Güden M, Sağbaş E, Sanisoğlu İ, Kazımoğlu K, Özbek U, Bayramoğlu Z, Oral K, Akpınar B. Video Yardımı İle Minimal İnvazif ‘Port Akses’ Kalp Cerrahisi Erken Dönem Sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003;31(3):125-130
•    Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
•    Türk Kardiyoloji Derneği
•    Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
•    Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 
2017 - TKDC Odak Toplantıları, Antalya. Minimal İnvaziv Kapak Cerrahisi Kurs Direktörlüğü. 1-3 Aralık.
2017 - 31th Europian Association of Cardiothoracic Surgery (EACTS) Annual Meeting, Vienna, Austria. October 8-11.
2016 -  Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDC) 14. Kongresi, Antalya. 3-6 Kasım
2016 -  30th Europian Association of Cardiothoracic Surgery (EACTS) Annual Meeting, Barcelona, Spain. October 2-5.
2016 – The 12th International Meeting on Cardiac Surgery of the Euro-Asian Bridge Society, Beirut, Lebanon. April 15-17.
2015 – 2. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu – ISMICS 2015 Winter Workshop, İstanbul. December 11-13.
2015 – 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya. 29 Ekim-1 Kasım
2015 – 4. Kazakistan Ulusal Kalp Cerrahisi Kongresi, Tapaz, Kazakistan. Kurs Direktörü.
2015 – Charing Cross International Symposium – Vascular & Endovascular Controversies, London, UK. 28.04-01.05
2015 – 64th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Istanbul, Turkey. March 26-29.
2014 – TKDC 13. Kongresi, Antalya. 30 Ekim-2 Kasım.
2014 – TKDC 13.  Kongresi, AF’de Ablasyon İleri Teknik Kursu II
2014 – American association for Thoracic Surgery (AATS) Cardiovascular Valve Symposium, İstanbul. September 4-6.
2014 – Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu, İstanbul. 10-11 Mayıs.
2014 - Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu Robotik Mitral Kapak Tamir Kursu
2014 – 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, Istanbul. April 3-6.
2014 - The 10th International Meeting on Cardiac Surgery of the Euro-Asian Bridge Society, Istanbul. March 7-9.
2014 – TKDCD Minimal İnvaziv-Robotik Girişimler ve Renal Yetmazlikte Damar Erişimi Çalışma Grupları Ortak Toplantısı, İzmir. Endoskopik Ven Çıkartılması Kursu Kurs Eğitmeni. 21 Şubat.
2013 – 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery, İstanbul. 26-29 Ekim.
2013 - 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery & 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery Venöz Yetersizlik Kursu
2008 – TKDCD 10. Ulusal Kongresi, Çeşme, İzmir. 17-21 Ekim.
2006 – TKDCD 9. Ulusal Kongresi, Antalya. 01-05 Kasım.
2003 – The European Society for Cardiovascular Surgery 52nd International Congress, Istanbul. November 7-10.
2002 – TKDCD 7. Ulusal Kongresi, Antalya. 23-27 Ekim.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde