Op. Dr.

Ömer Burak Eriçek

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Nöro-Onkolojik Cerrahi (Beyin tümörleri ve omurilik tümörleri)
 • Spinal Cerrahi (Bel fıtığı, boyun fıtığı, dejeneratif omurga hastalıkları)
 • NöroModulatif Cerrahi ( Epilepsi, hareket bozukluğu, ağrı cerrahisi)

Eğitim
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu Maslak Hastanesi , Nöro-Onkoloji , Klinik fellow
 • 2019 Worchester Polytechnic Institute Robotics Lab, Gözlemci
 • 2018 Houston University Neural-Engineering  Lab, Texas Medical Center, MdAnderson Cancer Center, Araştırmacı
 • 2017 Harvard Medical School Beth Israel Medical Center, Klinik gözlemci
 • 2016 Ohio State University , Wexner Medical Center, Klinik gözlemci
 • 2013-2019 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, İhtisas
 • 2004-2010 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisans
Deneyim
 • Liv Hospital Ulus , Nöroşirurji Uzman Hekim
 • Acıbadem Sağlık Grubu, Nöro-Onkoloji Fellow
 • Niğde Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Uzman Hekim
 • Çukurova Üniversitesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Araştırma Görevlisi
 • Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Acil Servis, Pratisyen hekim
Araştırma , Yayın ve Bildiriler:
 • Oktay K, Eriçek OB, Özsoy KM, Çetinalp NE, Erman T ; Cervical Myelopathy caused by invaginated laminae of the axis into the spinal canal in a pediatric patient, Pediatric Neurosurgery 2018;53:171-174
 • Hacıyakupoğlu E, Yılmaz DM, Kınalı B, Eriçek OB, Hacıyakupoğlu S ; Intracerebral arachnoid cysts, Archieves Medical Review Journal 2016;25(3):259-268
 • Çetinalp NE, Özsoy KM, Oktay K, Aslanbaş Ö, Eriçek OB, Erman T; Spontan otojenik pnömosefali olgusu, EPS-157, Türk Nöroşirurji Derneği Ulusal Kongresi,2016
 • Semptomatik sellar araknoid kist, endoskopik endonazal kist sisternostomi, EPS-025, Türk Nöroşirurji Derneği Ulusal Kongresi,2018
 • Uzun dönem survey görülen motor saha glioblastome multiforme olgusunda IDH-1 mutasyon analizi, EPS-046, Türk Nöroşirurji Derneği Ulusal Kongresi,2018
 • Spontan tromboze kanamış serebral arteriyovenöz malformasyon, Türk Nöroşirurji Derneği Ulusal Kongresi, 2018
 • C2 Vertebroplasti, EPS-347, Türk Nöroşirurji Derneği Ulusal Kongresi,2018
 • Nisan 2019 Spetzler Martin evre III-IV Arteriovenöz Malformasyonlarda Cerrahi Tecrübe, Türk Nöroşirurji Derneği Ulusal Toplantısı
 • Nisan 2019 Posterior Fossa Kraniotomi vaka serisi klinik sonuçları, Türk Nöroşirurji Derneği Ulusal Toplantısı
 • Ericek OB, Yilmaz DM, Cevik I, Şaker D, Dönmez Kutluk M, Kara S, Akıllıoğlu K; Expression of Aquaporin-4  channels in the mouse frefrontal cortex and hippocampus in MK-801 induced Schizophrenia model, IBRO(International Brain Research Organisation) 2019 World Congress poster session
 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Türk Kafatabanı Derneği
 • Beyin Araştırmaları Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Tarsus Amerikan Koleji 1.’lik bursu

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde