Op. Dr.

Özge Kaymaz Yılmaz

Kadın Hastalıkları ve Doğum

İlgi Alanları

 • Obstetrik ve jinekoloji
 • İnfertilite ve jinekolojik endokrinoloji
 • Menapoz

Eğitim
 • Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
 • İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi

Deneyim
 • Liv Hospital Ulus
 • Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi
 • FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Zonguldak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
 • Ümraniye Eğitim ve araştırma Hastanesi
1) Uterine Rupture in A Pregnancy Complicated By A Giant Placental Chorioangioma: Case Report Oluş APİ, MD, Aybala AKIL, MD, Mine GÜRAY UZUN, MD, Esra CAN, MD, Özge KAYMAZ, MD, Melin GEÇER, MD, Cem TURAN, MD, Orhan ÜNAL, MD Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(6)

2) 8. Turkish – German Gynecology Congress ,2009, P -094 The Randomised Comparison of Five Dıfferent Analgesic Procedures During Endometrial Sampling ,Bülent Kars, Esra Esim Büyükbayrak , Cenk Demir, Önder Sakin, Özge Kaymaz, Sadullah Özkan, Mehmet Cem Turan, Orhan Ünal.

3) Caesarean delivery or vaginal birth: Preference of Turkish pregnant women and influencing factors Esra ESİM BÜYÜKBAYRAK, Özge KAYMAZ, A. Yasemin KARAGEYIM KARŞIDAĞ, Bülent KARS Erdoğan BEKTAS, Orhan ÜNAL,Cem TURAN. Journal of Obstetrics and Gynaecology, February 2010;30(2):155-158

4) 28. Zeynep Kamil Jineko – Patoloji Kongresi 2010 ,Jinekoloji ve Obstetrikte Söz Gençlerde , Preeklampsi Komplikasyonları

5) Arch Gynecol Obstet. 2012 Mar;285(3):579-84. doi: 10.1007/s00404-011-2025-4. Epub 2011 Jul 27. Serum concentrations of CA 125, CA 15-3, CA 19-9 and CEA in normal pregnancy: a longitudinal study. Ercan Ş1, Kaymaz Ö, Yücel N, Orçun A.

6) Dequalinium Chloride is it an Effective Alternative for Local Treatment of Vaginal Infections? Esra ESİM BÜYÜKBAYRAK, Özge KAYMAZ, A. Yasemin KARAGEYIM KARŞIDAĞ, Bülent KARS, Meltem PİRİMOĞLU, Serap GENCER, Orhan ÜNAL, Cem TURAN Gynecol Obstet Reprod Med 2012;18:16-20

7) J Interv Card Electrophysiol. 2014 Nov;41(2):137-43. doi: 10.1007/s10840-014-9925-8. Epub 2014 Jul 9. Assessment of atrial conduction time in patients with polycystic ovary syndrome. Zehir R1, Karabay CY, Kocabay G, Kalayci A, Kaymaz O, Aykan AC, Karabay E, Kirma C.

8)Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,2018 , P-095 Bilateral Adneksiyal Kitle ve Aksesuar Over Dokusu Niyazi Tuğ, Mehmet Akif Sargın, Özge Kaymaz Yılmaz, Murat Yassa , Ayhan Çelik

9) 16. Ulusal Jinekoloji – Obstetrik Kongresi ,2018 , P-098 The Risk Of Occult Obstetric Anal Sphincter Injuries In A Sample Of Primigravid Women With Uncomplicated Term Pregnancy Murat Yassa, Cihangir Yirmibeş, Mehmet Akif Sargın , Özge Kaymaz Yılmaz, Mehmet Turunç, Ayhan Çelik , Niyazi Tuğ.

10) Adneksiyal Kitlelerin Malignite Tanısında Over Kanseri Semptom İndeksi, Ca 125 ve Transvajinal Ultrasonografinin Değerliliği The Worthiness of Ovary Symptom Index, Ca125 and Transvaginal Ultrasonography In Screening Malignancies of Adnexial Masses Özge Kaymaz YILMAZ , Ali Doğukan ANĞIN , Zehra Meltem PİRİMOĞLU Zeynep Kamil Tıp Bülteni; 2018;49(1):54-58

11) Özge Kaymaz Yılmaz (2019) Obstetrik ve Jinekolojik Aciller , Umblikal Kord Prolapsusu . Edt. Önder Sakin, Ali Doğukan Angın, Muzaffer Seyhan Çıkman, İstanbul Tıp Kitabevi ISBN: 978-605- 7607-14-0 p:206-2011
 • Tjod
 • 2 Tabip odası

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde