Prof. Dr.

Asena Akdemir

Psikiyatri

İlgi Alanları

 • Aile terapileri (Sertifikalı)
 • Bilişsel davranışçı terapi ( Academy of Cognitive Therapy Sertifikalı, Eğitici eğitmeni sertifikalı, Türkiye Psikiyatri Derneği BDT Eğitmeni )
 • EMDR
 • Hastalık grupları
 • Genel psikiyatri
 • Yeme bozuklukları
 • Psikotik bozukluklar
 • Depresyon
 • Mani
 • Anksiyete bozuklukları
 • Cinsel terapiler
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Eğitim
 • Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Lisans Eğitimi
 • SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
 • University of Illinois
 • Beck Institute
Deneyim
 • Liv Hospital Ulus/Psikiyatri Bölümü
 • Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi/Psikiyatri AD
 • Mustafa Kemal Üniversitesi, TAS Tıp Fakültesi/Psikiyatri AD
 • SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Amasya Milli Eğitim Dispanseri (Mecburi Hizmet)
Yayınlar
Kitap ve Dergi Editörlükleri
 • Yücel B, Akdemir A, Küey AG, Maner F, Vardar E. Yeme Bozuklukları ve Obezite. Türkiye Psikiyatri Deneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 15. Ankara, 2013.
Makaleler
 • Dönbak S, Türkçapar H, Kılıç E, Demirergi N, Akdemir A, Şirin A, Özbay H. Moclobemide and Sertraline in the treatment of depressive disorders: A Comparative study. Acta Psychiatrica Belgica 1995;3:139-151. PubMed PMID: 8525856.
 • Türkçapar H, Örsel S, İşcan EN, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H. Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic and nonmelancholic major depression: A comparative study. Human Psychopharmacology 1998:13; 21-27.
 • Türkçapar H, Akdemir A, Örsel S, Demirergi N, Şirin A, Kılıç E, Özbay H. The validity of diagnosis of melancholic depression according to different diagnostic systems. Journal of Affective Disorders 1999; 54: 101-107. PubMed PMID: 10403153.
 • Akdemir A. Türkçapar H. Örsel S. Dağ İ. Demirergi N, Özbay H. The reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression Rating Scale. Comprehensive Psychiatry. 2001: 42 (2):161-165. PubMed PMID: 11244153.
 • Örsel S, Akdemir A, Dağ İ. The Sensitivity of Quality of Life Scale WHOQOL 100 to Psychopathological Measures in Schizophrenia. Comprehensive Psychiatry. January 2004;45(1):57-61. PubMed PMID: 14671738.
 • Akdemir A, Türkçapar H, Örsel S. Mania and hypomania with olanzapine use. European Psychiatry 2004: 19(3):175-176. PubMed PMID: 15158927.
 • Isik Canpolat B, Orsel S, Akdemir A, Ozbay H. The Relationship between Dieting and Body-Image, Body Ideal, Self-Perception and Body Mass Index in Turkish Adolescents.  International Journal of Eating Disorders 2005;37(2):150-155. PubMed PMID: 15732069.
 • Akdemir A. Cangöz BT, Örsel S, Selekler K  Hafif Kognitif Bozukluğu Olan Hastalarla Alzheimer Tipi Demans Hastalarının Örtük Bellek Performansı Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 2007;18 (2): 118-128. PubMed PMID: 17566877.
 • İnandı T, Özer C, Akdemir A, Akoğlu S, Babayiğit C, Turhan E, Sangün Ö. Hatay’da Lise Öğrencilerinin Madde Kullanımı, Bazı Psikolojik Özellikler ve Şiddet: Kesitsel Bir Çalışma. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2009;26 (3): 189-196.
 • Kahilogulları AK, Örsel S, Karadağ H, Akdemir A, Hatiloğlu U. The effectiveness of thyroid tesrs screening in psychiatric inpatients/ Psikiyatri kliniğinde yatan hastalarda troid işlev testleri kullanım etkinliği. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni/ Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2010: 20 (3):234-239.
 • Akdemir A, İnandı T, Akbas D, Kahiloğulları AK, Eren M, Canpolat BI. Validity and reliability of a Turkish version of Body Shape Questionnaire among female high school students: preliminary examination. Eur Eat Disorders Rev 2011. DOI: 10.1002/erv.1106.
 • Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik. The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2014: doi: 10.5455/apd.39829
 • 1. Özbay MH, Göka E, Soygür H, Aybaş M, Sönmez M, Akdemir A, Öztürk E, Aybaş P, Elverici ŞK, Kaptan K. Hekimlerde Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1993;1(3): 221-231
 • 2. Soygür H, Türkçapar MH, Göka E, Akdemir A, Dönbak S, Demirergi N, Bozkurt S, Palaoğlu Ö, Ayhan İH. Antikolinerjik İlaçlar Antipsikotik Tedaviyi Etkiliyor mu?: Çift Kör-Plasebo Kontrollü Bir Çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2(1): 17-23
 • 3. Akdemir A, Akdemir G. Sağ Hemisferin İşlevleri. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2(2): 151- 155.
 • 4. Akdemir G, Akdemir A. Dostoyevski Epilepsisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1994;2(2):183-185.
 • 5. Akdemir A, Türkçapar H, Öztürk Kılıç E, Altınoğlu İ, Alpdündar B, Özbay H.Bir Psikiyatri Kliniğine Başvuran Uçucu Madde Kullanan Ergenlerin Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi 1994;5(3):213-216.
 • 6. Göka E, Dönbak S, Demirergi N, Akdemir A. Biyolojik Psikiyatri ve Sosyal Psikiyatri İkilemini Aşmak İçin Bir Fırsat: Hermenötik Psikiyatri. Kriz Dergisi 1994: 2(1): 209-213.
 • 7. Türkçapar MH, Sungur MZ, Akdemir A. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Terapiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1995; 2 (2): 93-100.
 • 8. Akdemir A, Örsel SD, Kılıç E, Kayımtu H, Özbay MH. Parkinson Hastalığında Depresyon ve Bilişsel Yeti Yıkımının Araştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 1995;6(4):277-284.
 • 9. Akdemir A, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H. Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde uçucu madde kullanımının psikososyal boyutları. Kriz Dergisi 1995;3 (1-2): 215-218.
 • 10. Örsel SD, Türkçapar H, Kılıç EÖ, İşcan ND, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H. Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: Karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995: 3(4): 237-242.
 • 11. Akdemir A, Türkçapar MH. Yeme Bozukluklarında Aile Terapisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1995: 3 (Ek sayı 4);53-57.
 • 12. Akdemir A, Cinemre B. Sosyal fobi: Epidemiyoloji, eşlik eden hastalıklar, klinik gidiş, prognoz. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996: 4 (Ek sayı 1):11-17.
 • Akdemir A, Gaviria M. Disosiyatif kimlik bozukluğunun nöropsikiyatrik görünümü. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4(2):206-214.
 • Akdemir A, Örsel S, Dağ İ, Türkçapar H, İşcan N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeğinin geçerliği, güvenirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4 (4): 254-259. (Bu yayın dergide yılın araştırması olarak seçilmiştir.)     Çalışmaya daha sonra kontrol grubu eklenerek yurtdışında yayınlatılmıştır.                                                                                                     
 • Türkçapar MH, Akdemir A, Elverici ŞK, İşcan N, Göka E, Özbay H. Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve kaygı düzeyleri. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1997; 5(1): 29-33.
 • Örsel S, Akdemir A, Demirergi N, Türkçapar H, Şirin A, Özbay H. Major depresif ataktan iyileşen bir grup hastada yineleme oranı ve ortaya çıkaran etkenlerin saptanması. İki yıllık ileriye dönük bir izlem çalışması. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1997; 5(3): 173-187. (Bu yazı dergide yılın araştırması seçilmiştir.)
 • Türkçapar MH, Demirergi N, Örsel S, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H: Melankolik ve melankolik olmayan depresyonun karşılaştırılması I: Biyolojik değişkenler. Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8: 249-254.
 • Örsel S, Demirergi N, Türkçapar MH, Akdemir A, Kılıç E, Özbay H: Melankolik ve melankolik olmayan depresyonun karşılaştırılması II: Psikososyal değişkenler. Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8: 249-254.
 • Akdemir A. Mirtazapinin etkinliği. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6(Özel sayı): 14-19.
 • Akdemir A. Disosiyatif bozukluklar: Tanım, tanı ölçütleri. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6(Ek sayı): 5-9.
 • Akdemir A, Karadağ H, Özbay H. Yapay bozukluk:Bir olgu sunumu. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2000; 1(8):55-58.
 • Türkçapar H, Akdemir A, Sayar K, Bahçekapılı H.. Antisosyal kişilik bozukluğu olan erkeklerde çocukluk çağı özellikleri ve klinik belirtiler: Depresyon ve kontrol grubuyla karşılaştırmalı bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2000; 1(8):11-16.
 • Akdemir A, Önder E. Travmanın Biyolojisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2000; 1(8 ek sayı): 5-8.
 • Karadağ H, Akdemir A. Demansın epidemiyolojisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2001;9 (2): 229-234.
 • Akdemir A, Atasoy N, Sağnak S. Yaşlılıkta depresyon. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9(2): 263-270.
 • Türkçapar MH, Akdemir A, Örsel S, Özbay MH. Major depresyonda depresyon şiddeti ile belirtilerin ilişkisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9(3): 387-391.
 • Akdemir A, Türkçapar H. Olanzapin kullanımı ile birlikte görülen mani.  Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2001; 11 (4): 257-261.
 • Özbay MH, Örsel S, Akdemir A, Cinemre B, Mavili-Aktaş A. Bir psikiyatri kliniğine başvuran ve başvurmayan ergenlerde kendilik algısı. Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2002; 10(1):23-32.
 • Özbay MH, Örsel S, Akdemir A, Cinemre B. Ergenlerde kendilik algısı ile psikopatoloji arasında bağıntı var mı? Türk Psikiyatri Dergisi 2002: 13 (3): 179-186. PubMed PMID: 12794652.
 • Akdemir A, Örsel S, Karaoğlan A. Depresyon etyolojisinde nöropeptidler. Klinik Psikiyatri Dergisi 2002: Ek 4: 24- 30.
 • Camgöz B, Akdemir A, Örsel S. Alzheimer Tipi demansta algısal ve kavramsal örtük bellek işlevlerinin incelenmesi. Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2002: 10(4):331-340.
 • Özel A, Akdemir A, Örsel S. Hipertiroidinin neden olduğu psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi 2002: 39 (2-3-4): 64-66.
 • Işık B, Örsel S, Akdemir A, Özbay MH. Ergenlerin kendilik algısında beden-kitle indeksinin rolü. Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003: 11(2):137-142.
 • Akdemir A, Güriz O, Karaoğlan A. Bipolar bozuklukta ketiapin kullanımı. Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003: 11(Ek sayı 3): 39-44.
 • Örsel S, Akdemir A, Özel S. Şizofrenide yaşam kalitesi: Depresyon, anksiyete ve negatif belirtilerin etkileri. Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2003:11 (1):25-34.
 • Örsel S, Güriz O, Akdemir A, Türkçapar H. Panik Bozukluğu Alt Tiplerinin Belirtiler açısından araştırılması. Klinik Psikiyatri Dergisi 2003: 6:204-212.
 • Örsel S, Işık B, Akdemir A. Diyet yapan ve yapmayan ergenlerin kendilik algısı, beden imajı ve beden kitle indeksi açısından karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 2004:15 (1):5-15. PubMed PMID: 150095111.
 • Örsel S, Akdemir A, Güriz O, Camgöz B. Alzheimer hastalığı  değerlendirme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 2004:12 (1):31-37.
 • Şaylan M, Alptekin K, Akdemir A, Tetik E, Korb FA. The Intercontinental Schzophrenia Outpatient Health Outcomes (IC-SOHO) Study: Baseline Clinical and Functional Characteristics and Antipsychotic Use Patterns in Turkey. Klinik Farmakoloji Bulteni 2004: 14 (3): 132-142.
 • Akdemir A, Güriz O, Örsel S, Karaoğlan A.  Erkek Pseudohermafroditizmi: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2006;9(1):49-52.
 • Akdemir A, Karaoğlan A, Karakaş G. Çift Terapisi. Türkiye’de Psikiyatri. 2006;8(2): 122-128.
 • Karaoglan A, Akdemir A. Şizofrenide yürütücü işlevler.RHPC (The Journal of Reviews, Cases and Hypothesis in Psychiatry). 2007: 2: 39-46.
 • Akdemir A, Karaoğlan A, Karakaş G. Gebede fluvaksamin aşırı dozu ve sonuçları. RHPC (The Journal of Reviews, Cases and Hypothesis in Psychiatry). 2007: 2: 29-32.
 • Kahiloğulları AK, Örsel S, Hatıloglu U,  Sargın AE, Türkçapar MH, Akdemir A. Duygudurum Bozukluğunda Beş Yıl içinde İlaç Reçeteleme Eğilimlerinde Değişme. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2008(11); 2:72-76.
 • Dede HÖ, Melek İM, Akdemir A, Duman T, Okuyucu E. A case of epileptic psycosis culminating in attepted suicide related to use of antiepileptic. Smyrna Tıp Dergisi 2012; 2; 32-35.
 • Akdemir A.Sistemler Kuramı ve Sistemik Aile Terapisi. Türkiye Klinikleri J Psychiatry- Special Topics. 2013: 6(1): 21-31.
 • Akdemir A, İlgün E. Başlıca Aile Terapisi Okulları. Türkiye Klinikleri J Psychiatry- Special Topics. 2013: 6(1): 10-20.
 • Akdemir A, Sarınargis B. Yeme Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği Klinik Psikiyatri Dergisi. 2014:16: 175-185.
 • Akdemir A. Psikiyatrik Hastalıkların aile üzerine etkileri: Ailenin yükü ve gereksinimleri. Psikiyatride Güncel. 2018;8: 3.
Kitap ve Kitap Bölümleri
 • Aile Terapileri. Yayın sorumlusu Kerimoğlu E. Örneklerle Aile terapisinin Temel Kavramları. Öztürk E, Türkçapar H, Akdemir A. Ankara AÜ Yayınları.1996.
 • Akdemir A. Yeme Bozukluklarında Aile Tedavisi. Yeme Bozuklukları ve Obezite. Yücel B, Akdemir A,  ve ark (eds). Türkiye Psikiyatri Deneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 15. Ankara, 2013.
 • Akdemir A. Obezitede Psikososyal Yaklaşımlar. Yeme Bozuklukları ve Obezite. Yücel B, Akdemir A ve ark (eds). Türkiye Psikiyatri Deneği Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi 15. Ankara, 2013.
Konferanslar
 • A Comparison of Moclobemid and Sertraline in the treatment of depressive disorder. (Poster olarak yer almıştır.) 7th European Congress Association of European Psychiatrists. Danimarka 1994. Bu bildiri ayrıca aşağıdaki derginin ekinde yayın haline getirildi. Dönbak S, Türkçapar H, Öztürk E, Şirin A, Akdemir A, Demirergi N, Özbay H. A Comparison of Moclobemid and Sertraline in the treatment of depressive disorder. European Psychiatry 1994;9 (Suppl. 1): 165s.
 • Türkçapar H, Akdemir A, Kılıç E. Patient’s attitudes towards the dominance of biological approaches in Turkish psychiatry. (Sözel bildiri) World Congress of Social Psychiatry. Hamburg, Almanya 1994.
 • Comparison of moclobemide and sertraline in the treatment of atypical depression: A preliminary study. (Poster bildiri). European Neuropsychopharmacology ECNP Regional meeting 1996. Bu bildiri aşağıdaki derginin ek sayısında yayınlanmıştır.   Türkçapar H, Örsel S, İşcan E, Kılıç E, Şirin A, Akdemir A, Özbay H. Comparison of moclobemide and sertraline in the treatment of atypical depression: A preliminary study. European Neuropsychopharmacology 1996; 6 (Suppl 1):19.
 • Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic depression: a comparative study. (Poster bildiri) European Neuropsychopharmacology ECNP Regional meeting 1996.  Bu bildiri aşağıdaki derginin ek sayısında yayınlanmıştır. Örsel S, Türkçapar H, İşcan E, Akdemir A, Şirin A, Göka E, Özbay H. Moclobemide and sertraline in the treatment of melancholic depression: a comparative study. European Neuropsychopharmacology 1996; 6 (Suppl1):19.
 • Türkçapar H, Kılıç E, Demirergi N, Dönbak S, Akdemir A, Şirin A. The validity of diagnosis of melancholic depression according to different diagnostic systems. (Poster bildiri) Dünya Psikiyatri Kongresi Madrid 1996.
 • Thyroid hormon levels in melancholic and non melancholic depressive patients. Dünya Biyolojik Psikiyatri Kongresi Nice 1997. Bu bildiri aşağıdaki derginin ek sayısında yayınlanmıştır. Türkçapar H, Şirin A, Örsel S, İşcan N, Akdemir A, Göka E, Özbay H. Biological Psychiatry 1997:42 1s: 111s.
 • İşcan N, Örsel S, Akdemir A, Türkçapar H, Şirin A, Kılıç E, Özbay H. Comorbidity and effects of personality disorders on depressive mood disorders in a Turkish population. (Poster bildiri). APA Annual Meeting Washington 1999.
 • Türkçapar H, Akdemir A, İşcan N, Elverici Ş, Özbay H Subtype of alcoholism in hospitalized alcoholics. (Poster bildiri). Dünya Psikiyatri Kongresi Hamburg1999
 • Türkçapar H, Akdemir A, Bahçekapılı H, Sayar K. Sociodemographic features of antisocial personality disorder. (Sözel bildiri). Dünya Psikiyatri Kongresi Hamburg1999.
 • Türkçapar H, Boz M, Akdemir A, Yüregir U, Karataş E. Cognitive features of antisocial personality disorder ( Sözel bildiri olarak sunulmuştur.) Kognitif Terapiler Kongresi Dresden 1999.
 • Oral ET, Taneli B, Tunca Z, Akdemir A, Vahip S, Doğan O, Sofuoğlu S, Dilbaz N, Kırkpınar İ, Ulug B, Levent A, Ünal S, Özkutlu U. Efficacy and acceptability of tianeptine versus sertraline: A multicentre, double blind controlled study. (Poster bildiri olarak sunulmuştur.) European Neuropsychopharmacology (ECNP). 2001. Aşağıdaki dergide yayınlanmıştır. European Neuropsychopharmacology. 2001: 11(supp 3); S 206.
 • Akdemir A, Cangöz BT, Örsel S, Selekler K. Comparison of mild cognitive impairement and Alzheimer-Type dementia in implicit memory performance: A controlled Study. ECNP, Stockholm 2004.
 • Hızlı G, Karagöl A, Örsel S, Akdemir A, Uğuru G, Berber S, Özbay H. A study of Thyroid Disease in Psychiatric Inpatients. EACLPP The 8th Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics and The 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry 2005.
 • Karaoglan A, Hatıloglu U, Sargın AE, Örsel S, Akdemir A, Turkçapar H.  A study of drug prescription pattern change in psychiatry inpatients with diagnosis of mood disorder in five years. International Conference on Mood Disorders İstanbul 2006.
 • Akdemir A, Karaoğlan A, Cangöz BT, Örsel S, Türkçapar H.  The relation of executive function and disease severity in schizophrenic and bipolar patients: A preliminary report. CINP 2006
 • Cangöz B, Karakoç E, Selekler K, Akdemir A, Ergun U. Standardization  study of Clock Drawing Test on Turkish adults and elderly (Ages 50 and over). 10th International Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders (ICAD),  Madrid, İspanya 2006.
 • Karaaoğlan A, Örsel S, Akdemir A, Tavat B, Türkçapar MH. Clock Drawing Test In Screening Cognitive Dysfunctions In Schizophrenia. ECNP  Viyana, Avusturya 2007.
 • Karaoğlan A, Uğurlu G, Akdemir A, Örsel S, Uğurlu M. Risperidone: Fascial and periorbital oedema, 3 case reports. XIV World Congress of Psychiatry, Prag 2008. Reaction Weekly’de Volum 1230 November 29, P32 de fultext olarak yer aldı.
 • Akbaba N, Selvi Y, Sayın AA, Akdemir A. Periferal edema associated with sertraline and olanzapine combination: a Case report. 5. International Congress on Psychopharmacology&International Symposium on Child anad Adolescent Psychopharmacology Antalya 2013.
 • Kandeğer A, Akdemir A, Annagür BB. Kleinfelter’s syndrome concurrent to psychosis: a case report. 5 International Congress on Psychopharmacology&International Symposium on Child anad Adolescent Psychopharmacology Antalya 2013.
 • Şafak Y, Kahiloğulları A, özdemir İBuzluk S, Akdemir A  Örsel S, Karadağ H.  Comormid nicotine, alcohoş and drug use among patients with schizophrenia. Bulletin of Clinical Psychopfarmacology 2015;25 (suppl. 1) ;S182
 • Soygür H, Türkçapar MH, Göka E, Akdemir A, Dönbak S, Demirergi N, Bozkurt S, Palaoğlu Ö, Ayhan İH.  Antikolinerjik ilaçlar antipsikotik tedaviyi etkiliyor mu?: Çift kör plasebo kontrollü bir çalışma. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara, 1992.
 • Soygür H, Aybaş M, Akdemir A, Sönmez M, Alpdündar B. Şizofrenisi olan bir üyeye sahip ailelerin hastalığı değerlendirmeleri ve duygusal yanıtları. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara, 1992.
 • Özbay MH, Göka E, Soygür H, Aybaş M, Kaptan AK, Akdemir A, Aybaş P,Sönmez M, Elverici ŞK, Öztürk EZ. Hekimlerde anksiyete ve depresyon düzeyi üzerine bir çalışma.  Bu çalışma tabipler birliği tarafından desteklenmiş ve II. Pratisyen Hekimler Kongresinde de sunulması istenmiştir. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara, 1992
 • Akdemir A, Dönbak S, Öztürk E, Sönmez M, Kayımtu H, Göka E, Berber S, Özbay H. Parkinsonda depresyon. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bursa, 1993.
 • Dönbak S, Öztürk E, Şirin A, Türkçapar H, Demirergi N, Akdemir A, Özbay H.  DST’ nin depresyon tedavisinde ön belirleyici olarak rolü. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kayseri.
 • Özbay H, Öztürk E, Akdemir A, Altınoğlu İ, Alpdündar B, Türkçapar A. Ergenlerde uçucu madde kullanımı. Ulusal Ergen ve Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, Bursa 1994.
 • Göka E, Dönbak S, Demirergi N, Akdemir A, Özbay H. Biyolojik psikiyatri ve sosyal psikiyatri ikilemini aşmak için bir fırsat hermenötik (yorumsamacı) psikiyatri. Birinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu 1994.
 • Dönbak S, Demirergi N, Öztürk E, Türkçapar H, Şirin A, Akdemir A, Özbay H, Berber S Depresif bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: karşılaştırmalı bir çalışma. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 1995.
 • Türkçapar H, Elverici ŞK, Akdemir A, Göka E, Demirergi N, Özbay H, Sağnak S. Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve anksiyete düzeyleri. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 1995.
 • Türkçapar H, Şirin A, Öztürk E, Dönbak S, Demirergi N, Akdemir A, Özbay H.  Depresyon alt grupları şiddet ve biyolojik değişkenler. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 1995.
 • Dönbak S, Türkçapar H, Kılıç EÖ, Demirergi N, Şirin A, Akdemir A, Özbay H. Depresif bozukluğu olan hastaların psikososyal özellikleri. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 1995.
 • Akdemir A,Öztürk E, Sağnak S, Türkçapar, Bozkurt S, Özbay H. Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde biperiden kullanımı. Ulusal Ergen ve Çocuk Psikiyatrisi Kongresi 1995.
 • Türkçapar H, Şirin A, Dönbak S, Akdemir A, Sağnak S, İşcan EN, İnce A, Atasoy N. Major depresif hastalarda Hamilton depresyon ölçeği maddeleriyle bazal kortizol ve TSH düzeyi arasındaki ilişki. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa, 1995.
 • Türkçapar H, Şirin A, Dönbak S, Akdemir A, Sağnak S, İşcan EN, Kılıç EÖ. Major depresyonda depresif belirtilerle bazal kortizol düzeyi ve TSH arasındaki ilişki. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Bursa, 1995.
 • Akdemir A, Türkçapar H, Öztürk E, Dikmeer İ, Özbay H. Bir psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde uçucu madde kullanımının psikososyal boyutları. İkinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, İzmir 1995.
 • Dönbak ÖS, Göka E, Cinemre B, Türkçapar H, Demirergi N, Akdemir A. Parkinson Hastalığının tedavisi sırasında ilacın ortaya çıkardığı psikotik durumlar ve klozapin tedavisi. V. Anadolu Psikiyatri Günleri İzmir, 1996.
 • Türkçapar A, Akdemir A, Demirergi N, Dönbak S, Cinemre B, Özbay H. Depresyonda şiddetle belirti dağılımının ilişkisi. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ankara, 1996.
 • Dönbak S, Akdemir A, Demirergi N, Türkçapar H, Şirin H, Özbay H Depresif bozukluklarda alevlenme yinelenme oranları ve ortaya çıkaran etkenler. Bahar Sempozyumları Antalya, 1997.
 • Cinemre B, Göka E, Akdemir A, Sağnak S, Berber S, Özel S. Bir vaka dolayısıyla komorbid primer ve sekonder erotomani. Ulusal Psikiyatri Kongresi İzmir, 1998.
 • Soho çalışma grubu içinde Ak İsmail, Akdemir A ….Türkiye’de 3 yıllık sağlık sonuçları gözlem çalışmasına (SOHO) alınan şizofreni hastalarının başlangıç özellikleri. Ulusal Psikiyatri Kongresi Marmaris, 2002.
 • Soho çalışma grubu içinde Ak İsmail, Akdemir A ….Türkiye’de olanzapin ve risperidon başlanan şizofreni hastalarında psikiyatrik hizmetlerin kullanımı . Ulusal Psikiyatri Kongresi Marmaris, 2002.
 • Soho çalışma grubu içinde Ak İsmail, Akdemir A ….Türkiye’de 3 yıllık sağlık sonuçları gözlem çalışmasına (SOHO) alınan şizofreni hastalarının başlangıç özellikleri; Olanzapin ve diğer antipsikotikler. Ulusal Psikiyatri Kongresi Marmaris, 2002.
 • Akdemir A, Cangöz BT. Örsel S. Hafif Kognitif Bozukluk ve Alzheimer tipi demansta örtük bellek işlevlerinin karşılaştırılması: Kontrollü bir Çalışma. Biyolojik Psikiyatri Kongresi  Ankara, 2003.
 • Şaylan M, Akdemir A, Tetik E, Üçok A, Ulun N. Soho çalışması: Hayat kalitesi ve sosyal işlevselliğin 6. ay verileri. Ulusal Psikiyatri Kongresi  Antalya, 2003.
 • Örsel S, Güriz O, Akdemir A, Türkçapar H. Panik bozukluk alttiplerinin belirtiler açısından araştırılması. Ulusal Psikiyatri Kongresi  Antalya, 2003.
 • Örsel S, Canpolat BI, Akdemir A, Özbay H. Diyet yapan ve yapmayan ergenlerin kendilik algısı, beden imajı ve beden kitle indeksi açısından karşılaştırılması. Ulusal Psikiyatri Kongresi  Antalya, 2003.
 • Güriz O, Türkçapar H, Örsel S, Akdemir A. Disosiyatif belirtileri olan panik bozukluğu hastaları ayrı bir altgrup olarak değerlendirilebilir mi? Gazi Günleri, Kıbrıs 2004.
 • Kahiloğulları A, Akdemir A, Özbay H, Karakaş G. Gebede fluvaksamin aşırı dozu        ve sonuçları: vaka bildirimi. Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul 2006.
 • Kahiloğulları A, Örsel S, Akdemir A, Tavat Cangöz B, Türkçapar H. Şizofreni    hastalarında yürütücü işlevler ve bellek ilişkisi: bir ön çalışma. Ulusal Psikiyatri Kongresi,  İstanbul 2006.
 • İnandı T, Akdemir A, Özer C, Akoğlu S, Babayiğit C, Turhan E, Sangün Ö. Hatay İli lise öğrencilerinde madde kullanım eğilimleri. 11. Gazi Günleri, Kıbrıs 2007.
 • Akdemir A, İnandı T, Akbaş  D, Canpolat B, Kahiloğulları A, Eren M.  Vücut Şekli anketinin liseli kız öğrencilerde geçerlik ve güvenirliği. TPD 12. Yıllık Toplantısı / Bahar Sempozyumu 23-27 Nisan Fethiye, Muğla, 2008.
 • Akdemir A, Cangöz B, Örsel S, Selekler K Hafif Bilişsel Bozukluk ve Alzheimer Hastalığında Korunan Bir İşlev: Örtük Bellek. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi 3-5 Eylül 2008, İstanbul. Sözel bildiri.          
 • Akdemir A, İnandı T, Akbaş D, Canpolat BI, Kahiloğulları AK, Eren M, Nargis BS, Doğru A. Vücut Şekli Anketinin liseli erkek öğrencilerde geçerlik güvenirliği, cinsiyet farkının etkileri. Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-18 Ekim 2008 Antalya. Poster Bildiri.
 • Akdemir A, İnandı T, Akbaş D, Akbaş D, Kahiloğulları AK, Eren M, Nargis BS, Doğru A.  Lise öğrencilerinde kilo algısını etkileyen faktörler. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 14-17 Nisan 2009 Antakya. Poster Bildiri.
 • Akdemir A, Cangöz B, Nargis BS, Eren M, Dede Ş. Hafif bilişsel bozukluk ve demans hastalığında bellek ve dikkat süreçleri: kontrollü bir çalışma. 20. Anadolu Psikiyatri Günleri 14-17 Haziran Hatay. Yarışma adayı poster bildiri.
 • Akdemir A, İnandı T, Akbaş D, Kahiloğulları AK, Eren M, Nargis BS, Doğru A. Liseli öğrencilerde beden imajı ve yeme davranışı arasındaki ilişkiler. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi 20-24 Ekim 2009 Ankara. Poster Bildiri.           
 • Akdemir A, Akbaş D, Kahiloğulları AK. Tolteridon kullanımı ile birlikte görülen bipolar bozukluk psikotik belirtili mani atağı: olgu sunumu. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi 20-24 Ekim 2009 Ankara. Poster Bildiri.
 • 3.Akdemir A. Alzheimer hastalığının tanısını nasıl koyalım, tedavisini nasıl yapalım. 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi İzmir 1-4 Nisan 2010. (Sözel Bildiri)
 • Dede HO, Melek İ, Akdemir A, Duman T, Okuyucu E. İntihar girişimiyle sonuçlananantiepileptik kullanımına bağlı epileptic psikoz olgu sunumu.        Ulusal Nöroloji Kongresi Epilepsi 2010: 16 (1): 69-93.
 • Akdemir A, Cangöz BT, Sarınargis B, Eren M, Dede Ş. Hafif bilişsel bozukluk ve demans hastalığında bellek ve dikkat süreçleri: kontrollü bir çalışma. 20. Anadolu Psikiyatri Günleri. 14-17 Haziran 2011 Hatay. Poster bildiri.
 • Narğis BS, Akdemir A, Özer C, Dede Ş. Şizofreni hastalarında B-Wise Ölçeği’nin geçerlik, güvenirlik çalışması ve metabolik sendrom ve kendilik algısıyla ilişkisi. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi 26-30 Ekim 2011 Antalya.
 • Eren HM, Akdemir A. MKÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikiliniğine başvuran konversiyon bozukluğu tanısı konmuş hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi 26-30 Ekim 2011 Antalya.
 • Öncel DA, Akdemir A. Üniversite öğrencilerinde diyet, beden algısı, kendilik algısı arasındaki ilişkiler. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi 26-30 Ekim 2011 Antalya.
 • Akdemir A, Melek İ, Cangöz B, Yılmazer S, Sarınargis B. Nörolojik olarak sağlam Orak Hücreli erişkinlerde nörokognitif bozulma. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi  9-13 Ekim 2012 Bursa.
 • Sarınargis B, Akdemir G, Akdemir A, Çavuşoğlu G.  Carbamazepine induced speech disorder: A Case report. 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 23-27 Kasım Antalya, 2012 (Bu bildiri SSCI de kayıtlı Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012: 22 (ek sayı 1): sayfa 55. de yayınlanmıştır).
 • Akdemir A, Atalay NB, Akbaba N, Annagür BB, Uygur ÖF, Kıcalı GD, İlgün E. Dikkatsizliğe Bağlı Körlük Performansının OKB, Şizofreni ve Duygudurum Bozukluğu Hastalarında İncelenmesi. Ön Bulgular. Ulusal Psikiyatri Kongresi İzmir, 2013
 • Atalay NB, Akdemir A, Uygur ÖF, Kıcalı GD, ilgün E. OKB Hastalarında Dikkatsizliğe Bağlı Körlük  Ve Çalışan Bellek performansının OKB Türü Arasındaki İlişkisi. Ön Bulgular. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal  Kongresi Kasım, Istanbul 2013.
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği (Kurucu Üye)
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (Kurucu Üye)
 • ACT diplomate
 • Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996 Yılı En İyi Araştırma Ödülü
 • Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1997 Yılı En İyi Araştırma Ödülü
 • 20.Anadolu Psikiyatri Günleri En İyi Poster Ödülü ikinciliği 2011.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde