Prof. Dr.

Aslı Çurgunlu

İç Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Erişkinlerin ve 65 yaş üstü kişilerin dahili hastalıkları (hipertansiyon, beslenme, vitamin eksiklikleri, enfeksiyonlar, vb)
 • 65 yaş üstü kişilerin koruyucu hekimliği (aşılama, spor ve beslenme)
 • Geriatrik sendromların (beslenme bozukluğu, demans, depresyon, osteoporoz, sarkopeni, bası yarası, düşme, immobilizasyon, kırılgan yaşlı)tanı, tedavi ve takibi

13
h-index
28
uluslararası makale
Eğitim
 • Dobruca İlkokulu, İstanbul (1975-1980)
 • Saint-Benoit Fransız Lisesi (1980-1988)
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (1988-1994)
 • İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1994-2000)
Deneyim
 • İstanbul Üniversitesi, Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1994-2000 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (Asistan)
 • 2001-2006 Araştırma Görevlisi (Başasistan)
 • 2006-2011 Öğretim Üyesi (Doçent Dr.)
 • İstanbul Bilim Üniversitesi 2011-2017, Profesör (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Geriatri Bilim Dalı Başkanı, Dekan Yardımcılığı, Dekan, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato üyeliği), Florence Nightingale Hastanesi
 • Liv Hospital Ulus 2017- Halen, Profesör, İç Hastalıkları ve Geriatri
Araştırmalar ve Makaleler
1. Vural P, Çevik A,   Çurgunlu A, Canbaz M. Effects of diabetes mellitus and  acute hypertension on plasma nitric oxide and endothelin concentrations in rats. Clin Chim  Acta. 2002; 320: 43-47.
2. Karahasanoğlu T, Memişoğlu K, Korman U, Tunckale A,  Çurgunlu A , Karter Y. Adult intusseption due to inverted Meckel’s diverticulum: laparoscopic approach. Surg  Laparosc Endosc Percutan Tech 2003; 13:39-41.
3. Çurgunlu A,  Karter Y, Bavunoğlu Tüfekçi I, Tunçkale A, Karahasanoğlu T.  Benign cystic mesothelioma: A rare cause of ascites in a case with familial Mediterranean fever. Clin Exp Rheumatol 2003; 21: 41-43.
4. Karter Y, Turfaner Ertürk N, Aydın S,  Çurgunlu A,  Uzun H, Vehid S, Öztürk Kutlu A, Yaldıran A, Öztürk E, Erdine S, Sipahioğlu F. Endothelial dysfunction in sustained and white coat hypertension (letter to the editor). Am J Hypertens 2003; 16:892.
5. Çurgunlu A,  Karter Y, Öztürk A. Erdheim-Chester disease: a rare cause of paraplegia. Eur J Intern Med 2003; 14:53-55.
6. Bavunoğlu Tüfekçi I,   Çurgunlu A,  Şirin F. Characteristics of acute adult  poisoning cases admitted to a university hospital in İstanbul. Hum Exp Toxicol 2004; 23: 347-351.
7.  Çurgunlu  A,   Vural  P,  Canbaz  M,  Erten  N,  Karan  MA,  Taşçıoğlu  C.   Plasma nitrate/nitrite and endothelin-1 in patients with liver cirrhosis. J Clin Lab Analysis 2005; 19:177-181.
8. Caner M, Karter Y, Uzun H,  Çurgunlu A, Vehid S, Balcı H, Yücel R, Guner I, Kutlu A, Yaldıran A, Ozturk E. Oxidative stress in human in sustained and white coat hypertension. Int J Clin Pract 2006; 12:1565-1571.
9. Karter Y,  Çurgunlu A,  Ertürk N, Vehid S, Mihmanlı İ, Ayan F. Effects of low and highdoses of atorvastatin on arterial compliance. Jpn Heart J 2003; 44:953-961.
10. Çurgunlu  A , Karter Y, Uyanık Ö, Tunçkale A, Çurgunlu S. Leukocytoclastic vasculitis and renal cell carcinoma. Intern Med 2004; 43:256-257.
11. Uzun H, Karter Y, Aydın S,  Çurgunlu A,  Şimşek G, Yücel R, Vehid S, Ertürk N, Kutlu A, Benian A, Yaldıran A, Öztürk E, Erdine S. Oxidative stress in white coat hypertension; role of paraoxonase. JHumHypertens2004;18:523-52.
12.  Karter Y, Aydın S,  Çurgunlu A,  Uzun H, Ertürk N, Vehid S, Kutlu A, Şimşek G, Yücel R, Arat A, Öztürk E, Erdine S. Endothelium and angiogenesis in white coat hypertension. J Hum Hypertens 2004; 18:809-814.
13. Çurgunlu A, Uzun H, Bavunoğlu I, Karter Y, Genç H, Vehid S. Increased circulating concentrations of asymmetric dimethylarginine (ADMA) in white coat hypertension.  J Hum Hypertens 2005; 19:629-633.
14. Çurgunlu A,  Karter Y, Uzun H, Aydın S, Ertürk N, Vehid S, Şimşek G, Kutlu  A, Öztürk  E,  Erdine  S.  Hyperhomocysteinemia.  An  additional  risk  factor  in  white coat hypertension. Int Heart J 2005; 46: 245-254.
15.  Uzun, H, Şimşek G, Aydın S, Unal E, Karter Y, Karaturan Yelmen N, Vehid, S, Çurgunlu A,  Kaya S. Potential effects of L- NAME on alcohol-induced oxidative stres. WorldJ Gastroenterol 2005; 11:600-604.
16. Kanigür-Sultuybek G, Ozdas SB,   Çurgunlu A, Tezcan V, Onaran I. Does metformin prevent short-term oxidant-induced dna damage? In vitro study on lymphocytes  from aged subjects. J Basic Clin Physiol Pharmacol 2007; 18: 129-140.
17. Turanli ET, Beger T, Erdincler D,   Çurgunlu A,  Karaman S, Karaca E,  Dasdemir  S, Bolayirli M, Yazici H. Common MEFV mutations and polymorphism and rheumatoid factor levels. Clin Exp Rheumatol. 2009;27:340-343.
18. Turfaner  N,  Karter  Y,   Çurgunlu A,   Ayan  F,  Mihmanli  I,  Sipahioglu  F.  Blunted nocturnal fall of blood pressure in isolated clinical hypertension. Swiss Med Wkly 2009; 139:251-255.
19. Tabak O, Gelisgen R, Uzun H, Kalender B, Balci, H,  Çurgunlu A, Simsek G, Karter Y. Hypertension and hemostatic/fibrinolytic balance disorders. Clin Invest Med 2009; 32: E285.
20. Doventas A, Karadag B,  Çurgunlu A,  Bilici A, Sut N, Erdincler DS, Beger T, Tezcan. Replicability and reliability of pain assessment forms in geriatrics. Arch Gerontol Geriatr2010 Nov 12 (Epud ahead of print).
21. Zamorano J, Erdine S, Pavia A, Kim JH, Al-Khadra A, Westergaard M, Sutradhar S, Yunis C; CRUCIAL Investigators. Proactive multiple cardiovascular risk factor management compared with usual care in patients with hypertension and additional risk factors: the CRUCIAL trial. Curr Med Res Opin 2011; 27(4): 821-833
22. Çurgunlu A, Döventaş A, Karadeniz D, Erdinçler DS, Oztürk AK, Karter Y, Yaldıran A, Sipahioğlu F, Beğer T. Prevalence and characteristics of restless legs syndrome (RLS) in the elderly and the relatin of serum ferritin levels with disease severity: Hospital-based study from Istanbul, Turkey. Arch Gerontol Geriatr. 2011 Jun 29.
23. Vilches-Moraga A, Ariño-Blasco S, Verdejo-Bravo C, Mateos-Nozal J; en representación del Servicio de Traducciones del Instituto de Investigación Biomédica de Vigo/Traducciones Sprint. University studies plan in geriatric medicine developed using a modified Delphi technique. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2015 Mar-Apr;50(2):82-8. doi: 10.1016/j.regg.2014.10.003. Epub 2014 Dec 23. Spanish.
24. M Halil, Z. Ulger, M Varlı, A Doventas, GB Ozturk, ME Kuyumcu, BB Yavuz, Y Yeşil, F Tufan, M Cankurtaran, B Saka, S Şahin, A Curgunlu, N Tekin, F Akçiçek, MA Karan, T Atlı, T Beğer, DS Erdinçler, S Arıoğul. Sarcopenia assessment Project in the nursing homes in Turkey. Eur J Clin Nutr. 2014 Jun;68(6):690-4. doi: 10.1038/ejcn.2014.1
25. A. Cherubini a,*, L. Demougeot b, A. Cruz Jentoft c, A. Curgunlu d, J.-P. Michel e, H. Roberts f, A. Aihie Sayer f, T. Strandberg g, E. Topinkova h, F.M. Trotta a, D.Z.B. van Asselt i, B. Vellas b, D. Zekry e, M. Cesar. Relationship between the Gerontopole Frailty Screening Tool and the frailty phenotype in primary care. Europeasn Geriatric Meicine. 2015 (6): 518-522.
26. Dobrucalı A,  Çurgunlu A,  Çelik AF, İlkova F, Tuncer M, Bal K, Uzunismail H, Yurdakul İ,  Oktay E.  Akalazyalı  hastalarda  klinik,  radyolojik  ve  manometrik  bulgular  arasındaki ilişkiler. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 1998; 29:65-69.
27. Karter Y,  Çurgunlu A.  Kronik otoimmün hepatit. Sendrom 1998; 10: 45-47.
28. Bağatur N,  Çurgunlu A,  Ceylan B, Çelik A, Dobrucalı A, Bal K, Tuncer M, Yurdakul İ, Oktay     E. Sigara içiminin ülseratif kolit oluşumu ve seyri üzerine etkisi.   Endoskopi 2002; 13:91-95.
29. Çurgunlu  A,   Bavunoğlu  Tüfekçi  I,  Çurgunlu  AS,  Balcı  H,  Karter  Y.  Hipertansif hastalarda tiroid fonksiyon bozuklukları. Endokrinolojide Yönelişler 2003; 12:122-124.
30. Mazlum A, Ceylan B,  Çurgunlu A.  Kokaine bağlı toksik hepatit gelişen kronik C hepatitli bir olgu. Endoskopi 2003; 14:133-135.
31. Çurgunlu A,  Karadağ B, Döventaş A, Bilici A, Suna Erdinçler D, Karter Y, Bolayırlı IM, Beğer T, Tezcan V,  Öztürk E. Yaşlılarda subklinik hipotiroidinin koroner arter hastalığı ile ilişkisi. Diabet Bilimi 2003; 1:151-153.
32. Soyyiğit Ş,   Çurgunlu A,  Bavunoğlu Tüfekçi I, Tutluoğlu B. KOAH akut atakta  hasta ötiroid sendromu sıklığı. Solunum 2004; 6:14-17.
33. Bavunoğlu Tüfekçi I,  Çurgunlu A,  Erzin YZ, Ertan G, Ömeroğlu A,  Şirin F. Kasabach- Merritt Sendromu:Olgu sunumu. Endoskopi 2004; 15: 19-22.
34. Çurgunlu  A,   Mazlum  A,  Ceylan  B.  Tiroid  hormonu  ve  kardiyovasküler   sistem. Endokrinoloji Forumu 2004; 1: 17-19.
35. Bavunoğlu Tüfekçi I,  Çurgunlu A.  Hasta ötiroid sendromu. Endokrinolojide Yönelişler. 2004; 13:71-74.
36. Çurgunlu A,  Bavunoğlu Tüfekçi I. Obezite ve kardiyovasküler sistem. Diabet  Bilimi. 2004; 2:123-125.
37. Çurgunlu A,   Tezcan V. Tip 2 diabetes mellitus ve koroner arter hastalığı. Diabet Bilimi, 2004; 2:136-139.
38. Çurgunlu A, Kanbur F, Bavunoğlu I, Döventaş A, Alpay N, Karadağ B, Karter Y, Suna Erdinçler D. Altmış yaş üstü kanserli hastalarda hasta ötiroid sendrom sıklığı. Endokrinolojide Yönelişler 2004; 13:125-127.
39. Çurgunlu A,    Tezcan V. Tip 2 ‘‘diabetes mellitus’’ta koroner arter hastalığı.  Göğüs- Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2004; 10: 88-93.
40. Çurgunlu A,  Bavunoğlu Tüfekçi I, Terzi E, Mazlum A, Çurgunlu S, Alpay N, Karter Y. Hipertansiyon polikliniğinde takip edilen hastalarımıza metabolik sendrom taraması.  Diabet Bilimi 2004; 2:217-220.
41. Karadağ B,  Bilici  A,  Döventaş  A,   Çurgunlu A,   Bolayırlı  İM,  Süt  N,    Beğer  T. Postmenopozal    kadınlarda    DHEA-S    seviyeleri    ile    ateroskleroz    arasındaki    ilişki. Endokrinolojide Yönelişler 2004; 13:150-154.
42. Çurgunlu A,  Bavunoğlu I, Alpay N, Çurgunlu S, Tanınmış H, Karter Y, Suna Erdiçler D,  Yaldıran A,     Öztürk  E.  Altmış  yaş  üstü  hipertansif  hastalarda  tiroid   fonksiyon bozuklukları. Endokrinolojide Yönelişler 2004;13: 174-176.
43. Ceylan B, Mazlum A,  Çurgunlu A.  İlaca bağlı karaciğer hasarı. Sendrom 2004; 16: 56-60.
44. Karadağ B, Bilici A, Döventaş A,  Çurgunlu A,  Bolayırlı İM, Süt N,  Beğer T. DHEA ve kognitif fonksiyonlar arasındaki ilişki. Endokrinolojide Yönelişler 2005; 14:39-42.
45. Çurgunlu A,  Kutlu A, Döventaş A, Özkeskin G, Baygören S, Suna Erdinçler D, Karter Y, Tezcan V. Yaşlı hipertansif hastalarda kognitif fonksiyon değerlendirmesi. Geriatri 2005; 8:69-71.
46. Çurgunlu A.  Asimetrik dimetilarginin (ADMA), endotel disfonksiyonu ve ateroskleroz. Diabet Bilimi 2005; 3:222-225.
47. Çurgunlu A. Adinopektin. Diabet Bilimi 2005; 3:245-252.
48. Beğer T, Erdinçler DS,  Çurgunlu A. Yaşlıda diabetes mellitus. Akad Geriatri  2009; 1:20-30.
49. Bavunoğlu I, Tunçkale A, Benbir G, Akgöl C,   Çurgunlu  A.  Klaritromisine bağlı  birdeliryum olgusu. Akad Geriatri 2009; 1: 113-115.
50. Çurgunlu A,  Erdinçler DS, Beğer T, Tezcan V. Geriatrik yaş grubunda  ‘‘Check-up’’. Akad Geriatri 2009; 1: 119-124.
51. Aslı  Çurgunlu, Sevim Purisa, Alper Döventaş, Deniz Suna Erdinçler, Yesari  Karter, Tanju Beğer, Adnan Yaldıran, Fikret Sipahioğlu, Vecdet Tezcan. Yaşlı Hipertansif Hastalarda Kan Basıncının Değerlendirilmesinde 24 Saatlik Ambulatuar Kan Basıncı Takibi, Klinikte Ölçüm ve Evde Kan Basıncı Takibinin Karşılaştırılması. Akad Geriatri2011;3:103-108.
52. Çurgunlu A.   Metabolik  Sendromla  İlişkili  Diğer  Hastalıklar.  Türkiye   Klinikleri. Metabolik Sendrom Özel Sayısı 2011; 3: 48-54.
53. Çurgunlu A, Özulu Türkmen B: Diabetes Mellitus. Türkiye Klinikleri Geriatr Special Topics 2015;1(1): 8-12.
54. Özulu Türkmen B, Çurgunlu A, Kocaş O, Akyıldız M, Ekmen N: Sık kan transfüzyonunun nadir nedeni, gastrik antral vasküler ektazi: Olgu sunumu. FNG & Bilim Tıp Dergisi. 2015;1(1):36-39.
55. Çurgunlu A, Özulu Türkmen B:  Yaşlının duygudurum değerlendirmesi. Türkiye Klinikleri 2018 Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme: 38-40.
56.Özulu Türkmen B, Çurgunlu A: Yaşlıda beslenme bozukluğunda tedavi. Türkiye Klinikleri 2017; 3(2):81-89.

Kitap veya Kitapta Bölüm Yazarlığı
1.  Çurgunlu A.  Koroner kalp hastalığı. Mas MR, Işık AT, Karan MA, Beğer T, Akman Ş, Ünal MT(eds). Geriatri 2008, Fersa Matbaacılık Ltd Şirleti, Ankara 2008, sayfa:471-488. (kitapta bölüm yazarlığı)
2. Çurgunlu A. Yaşlı popülasyonda infeksiyon. Mas MR, Işık AT, Karan MA, Beğer T, Akman Ş, Ünal MT(eds). Geriatri 2008, Fersa Matbaacılık Ltd Şirleti, Ankara  2008,sayfa: 942-949. (kitapta bölüm yazarlığı
3.Olgu dosyaları: İç Hastalıkları, 2009, Nobel Tıp Kitabevleri (bölüm çevrimenliği)
4.Beslenme, Kumar, Clark, Clinical Medicine, 2010, İstanbul Medikal Yayıncılık Limited şirketi, İstanbul. (bölüm çevirmenliği)

Uluslararası ve Ulusal Kongrelerde Bildiriler
1. Çurgunlu A,  Kadıoğlu  P,  Çelik  AF,  Açbay  Ö,  Ergun  E.  Does  prolactin  have  any importance  in  the  diagnosis  of  colon  cancer  (CC)?.  19th  Joint  Meeting  of  the  British Societies, with the European Federation of Endocrine Societies, UK, 2000, J Endocrinol 2000; 164, p74.
2. Tekgündüz E,  Çurgunlu A,  Tunçkale A, Yaldıran A, Öztürk E. Myelofibrosis caused by vitamin D deficiency in a patient with Basedow-Graves and hypomagnesaemia. 3rd Congress of the European Federation of Internal Medicine, Edinburgh, UK, 2001, Eur J  Intern Med 2001;12, p389.
3. Belentepe Altınışık S,  Çurgunlu  A,  Aran SN, Bavunoğlu Tüfekçi I, Karter Y, Ertürk N, Tunçkale A, Yaldıran A, Öztürk E. How common is white coat hypertension in  internal medical practice?, Turkish-Italian-Spanish Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis, Antalya, Turkey, 2002, p2.
4. Soyyiğit Ş,   Çurgunlu A,  Bavunoğlu I, Tutluoğlu B. Sick euthyroid syndrome  with respiratory failure. 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, Turkey, 2003, Abstract Book, p126.
5. Karter Y,  Çurgunlu A,  Ertürk N, Vehid S, Mihmanlı İ, Ayan F. Effects of low and high doses of atorvastatin on arterial compliance. 14th Asian Pacific Congress of  Cardiology, Singapore, 2004, Abstract Book, p258.
6. Tunçkale A, Paksoy M,  Çurgunlu  A,  Karatat A, Kara E, Uzun H, Aydın S, Erdamar S. Beneficial  effects  of  tacrolimus  and  5-ASA  combination  in  rat  experimental   colitis. Inflammatory Bowel Disease: Translation from Basic Research to Clinical  Practice,  Falk Symposium, no140, Dubrovnik, Croatia, 2004, Abstract Book, p6.
7. Curgunlu A, Uzun H, Bavunoglu I, Karter Y, Genc H, Vehid S. Increased circulating concentrations of asymmetric  dimethyl  arginine  (ADMA)  in  white  coat  hypertension. Fifteenth European Meeting on Hypertension, Italy, 2005, Abstract book, Journal of Hypertension, 2005; Vol 23 (Suppl 2): S176.
8. Karter Y,  Çurgunlu A,  Bavunoğlu I, Vehid S, Kutlu A, Yaldıran A, Öztürk E. Effects of diurnal blood pressure variations on end organs in white coat hypertension.  Fifteenth European Meeting on Hypertension, Italy, 2005, Abstract book, Journal of  Hypertension, 2005; Vol 23 (Suppl 2): S283.
9. Turanlı ET, Beger T, Erdinçler DS,  Çurgunlu A,  Karaman S, Karaca E. Dasdemir S, Çelikyapı G, Bolayırlı M, Yazıcı H. MEFV mutations in an elderly  population. The fifth International Congress  on  Familial  Mediterranean  Fever and  Systemic  Autoinflammatory Diseases, Rome, Italy, 2008, Clinical and Experimental Rheumatology, Abstract book, 2008; Vol 26: S200.
10. Lerch M, Decker-Maruska M, Dettmar-Flügge A, Schmidt D,  Curgunlu A, Schafer E,  Claasen  JAHR,  Björkman  M,  Macijauskiene  J,  Modreker  MK.  The  EAMA  Project ‘‘Hearing impairment in geriatrics’’ –a European multicenter survey. 6th Congress of the EUGMS, Dublin, 2010, European Geriatric Medicine, 2010; Vol 1 (Suppl 1): S102.
11. Curgunlu A, Doventas A, Erdinçler DS, Karter Y, Yaldıran A, Sipahioğlu F, Beğer T. Comparison of 24-hour-ambulatory blood pressures; dipper, non-dipper status and pulse pressures in newly diagnosed elderly hypertensive patients with and without metabolic syndrome. 7th Congress of the EUGMS, Malaga, Spain, 2011: Abstract Book: s30.
12. Doventas  A,  Curgunlu  A,  Baygören  Aygüneş  S,  Erdinçler  DS,  Beğer  T.  The relationship of fall with hand grip strength and 3-meter walking test in geriatric outpatients. 7th Congress of the EUGMS, Malaga, Spain, 2011: Abstract Book: s:176.
13. Çurgunlu A, Başlar Z, Soysal T, Ferhanoğlu B, Aydın Y, Ülkü B, Aktuğlu G, Akman N. Hodgkin hastalığında tedaviye ilişkin malignite gelişimi. 24. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 1996, Özet Kitabı p88.
14. Dobrucalı A,  Çurgunlu A,  Çelik A, Hamşioğlu F, Bagatur N, Damcı T, Davutoğlu C, Tuncer M, Bal K, Uzunismail H, Yurdakul İ,   Oktay E. Gastroözofagial reflü hastalığında, endoskopik,  histolojik,  PH metrik  ve  manometrik  bulguların  yaş  ile  ilişkisi.  13.  Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 1996. The Turkish Journal of Gastroenterology 1996; cilt 7, p141.
15. Çurgunlu A,  Dobrucalı A, Davutoğlu C, Göksel S, Çelik A, Bagatur N, Tuncer  M, Uzunismail H, Yurdakul İ, Oktay E. Mide kanserinin lokalizasyonu değişiyor mu?. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,  Mersin, 1997. The Turkish Journal of Gastroenterology 1997; cilt8, p152.
16. Bagatur N,  Çurgunlu A,  Ceylan B, Çelik A, Dobrucalı A, Tuncer M, Bal K, Yurdakul İ,  Uzunismail  H,  Oktay  E.  Ülseratif  kolitin  sigara  içimi  ile  ilişkisi  var  mı?,  14.  Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Mersin, 1997. The Turkish Journal of Gastroenterology 1997; cilt8, p227.
17. Çurgunlu A,  Ceylan B, Bagatur N, Çelik A, Dobrucalı A, Tuncer M, Bal K, Yurdakul İ, Uzunismail H, Oktay E. Ülseratif kolit aktivasyonu mevsimsel ilişki gösterir  mi?,  14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Mersin 1997. The Turkish Journal of  Gastroenterology. 1997; cilt 8, p228.
18. Çurgunlu A,  Ceylan B, Çelik AF, İlkova F, Dobrucalı A, Bal K, Tuncer M, Yurdakul İ, Uzunismail H, Oktay E. Ülseratif kolit (ÜK) nüksünde toksin A pozitif Clostridium difficile (CD)’nin rolü. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya 1999.  The  Turkish Journal of Gastroenterology 1999; cilt 10; p365.
19. Uzel B,  Çurgunlu A,  Tunçkale A, Karter Y, Aran S, Yaldıran A,   Öztürk E. Restriktif kardiyomiyopati,  dekstrokardi,  patent  foramen  ovalesi  olan  genç  bir  hasta.  1.  Ulusal  İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 1999, Kongre Kitabı, 1999; p03.
20. Çurgunlu  A, Aran SN, Tunçkale A, Sipahioğlu M, Karter Y, Yaldıran A, Sipahioğlu F, Öztürk E. Gaucher hastalığı:vaka sunumu, 1. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 1999, Kongre Kitabı, 1999; p48.
21.Aran SN,  Çurgunlu A, Tunçkale A, Karter Y, Yaldıran A, Sipahioğlu F, Öztürk E. Alt gastrointestinal sistem kanamasının ender bir nedeni: jejunal stromal tümör,  1.  Ulusal  İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 1999, Kongre Kitabı, 1999; p102.
22. Aran SN, Parlar H,  Çurgunlu  A, Bavunoğlu Tüfekçi I, Tunçkale A, Karter Y. Hedef LDL düzeyi<130 mg/dl olan primer hiperkolesterolemili hastalarda pravastatinin etkin dozu, 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 2001, Kongre Kitabı, 2001; p187.
23. Kahveci A,   Çurgunlu  A, Demir G, Akman C, Kaynak K, Tunçkale A, Karter  Y. Perikardiyal efüzyon ile başvuran invazif timoma olgusu. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 2002, Kongre Kitabı, 2002; p114.
24. Döventaş A, Karadağ B, Bilici A,  Çurgunlu  A , Suna Erdinçler D, Bolayırlı İM, Süt N, Beğer T. Aterosklerozda önem kazanan risk faktörlerinden homosistein ve insülin seviyeleri arasındaki ilişki. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya 2003, Kongre  Kitabı, 2003; p20520.
25. Karadağ B, Bilici A, Döventaş A,  Çurgunlu A,  Suna Erdinçler D, Bolayırlı İM, Süt N, Beğer T. 60 yaş altı ve 60 yaş üstü nondiabetik kadınlarda abdominal yağlanma ve  insülin seviyeleri. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2003, Kongre Kitabı, 2003; p20706.
26. Karadağ B, Bilici A,  Çurgunlu  A,  Döventaş A, Suna Erdinçler D, Bolayırlı İM, Süt N, Beğer  T.  Homosistein,  hipertansiyon  ve  yaş  arasındaki  ilişki.  5.  Ulusal  İç  Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2003, Kongre Kitabı, p20708.
27. Karadağ B, Bilici A, Döventaş A,  Çurgunlu  A , Suna Erdinçler D, Bolayırlı İM, Süt N, Beğer  T.  Yaş  gruplarına  göre  DHEA-S  ve  insülin  düzeyleri  arasındaki  ilişki.  2.  Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 2003, Kongre Kitabı, S7.
28. Karadağ B, Döventaş A, Bilici A,  Çurgunlu  A,  Suna Erdinçler D, Bolayırlı İM, Süt N, Tezcan V. 60 yaş altı ve altmış yaş üstü nondiabetik popülasyonda ürik asid seviyeleri  ile insülin rezistansı arasındaki ilişki. 2. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 2003, Kongre Kitabı, 2003; S8.
29. Bilici A,  Çurgunlu A,  Karadağ B, Döventaş A, Suna Erdinçler D, Bolayırlı İM, Süt N, Beğer T. 60 yaş üstü ve 60 yaş altı popülasyonda insülin seviyeleri ve kan basıncı arasındaki ilişki. 2. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 2003, Kongre Kitabı, 2003; p4.
30. Döventaş A, Karadağ B, Bilici A, Çurgunlu A, Suna Erdinçler D, Bolayırlı İM, Süt N, Beğer  T.  Yaşlanma  ile  insülin  rezistansı  ve  glukoz  toleransı  arasındaki  ilişki.  2.  Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya 2003, Kongre Kitabı, 2003; p7.
31. Karadağ B, Döventaş A, Bilici A,  Çurgunlu A,  Suna Erdinçler D, Bolayırlı İM, Süt N, Tezcan V.   Nondiabetik olgularda yaş, vücut kitle indeksi ve insülin düzeyleri  arasındaki ilişki. 2. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 2003, Kongre Kitabı, 2003; p11.
32. Kanbur F,  Çurgunlu A,  Döventaş A, Karadağ B, Kaçar G, Suna Erdinçler D, Beğer T. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Geriatri Bilim Dalı’na yatan hastaların retrospetif analizi2. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 2003, Kongre Kitabı, 2003; p24.
33. Çurgunlu A,  Karadağ B, Döventaş A, Bilici A, Suna Erdinçler D, Karter Y, Beğer T, Tezcan V, Öztürk E. Yaşlılarda subklinik hipotiroidinin koroner arter hastalığı ile ilişkisi. 2. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, 2003, Kongre Kitabı, 2003; p36.
34. Döventaş A, Karadağ B, Yavuzer H, Çurgunlu A,  Süt N, Suna Erdinçler D, Beğer T, Tezcan V. Yaşlılarda ağrı değerlendirme formlarının tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği.  3. Ulusal Geriatri Kongresi, Marmaris, 2004, Kongre Kitabı, 2004; S7.
35. Karadağ B, Döventaş A, Bilici A, Çurgunlu  A,  Süt N, Bolayırlı İM, Suna Erdinçler D. BMI,vücut yağ dağılımı ile DHEA-S ve yaş arasındaki ilişki. 3. Ulusal Geriatri  Kongresi, Marmaris, 2004, Kongre Kitabı, 2004; S13.
36. Karadağ B, Bilici A, Döventaş A,  Çurgunlu A,  Süt N, Bolayırlı İM, Tezcan  V. DHEA-S ve kognitif değerlendirme. 3. Ulusal Geriatri Kongresi, Marmaris, 2004,  Kongre Kitabı, 2004; S14.
37. Karadağ B, Döventaş A, Bilici A,  Çurgunlu A,  Süt N, Bolayırlı İM, Beğer T. İskemik kalp  hastalığında  insülin  ve  IGF-I’in  rolü.  3.  Ulusal  Geriatri  Kongresi,  Marmaris,  2004, Kongre Kitabı, 2004; S19.
38. Çurgunlu A,   Kanbur F, Bavunoğlu I, Suna Erdinçler D, Döventaş A, Karadağ  B, Karter Y. Altmış yaş üstü kanserli yaşlılarda hasta ötiroid sendrom sıklığı. 3. Ulusal Geriatri Kongresi, Marmaris, 2004, Kongre Kitabı, 2004; p45.
39. Kanbur F, Özkeskin G, Çurgunlu A, Suna Erdinçler D, Kaçar G. Hipertansiyon tanılı yaşlı hastaların hastalıkları ile ilgili bilgi durumu. 3. Ulusal Geriatri Kongresi,  Marmaris. 2004, Kongre Kitabı, 2004; p47.
40. Parlar E, Karabağ N, Çurgunlu A . Hipertansif hemşirelerde depresyon sıklığı.  6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Kitabı, 2004; HP43.
41. Karadağ B, Çurgunlu A , Bilici A, Döventaş A, Süt N, Bolayırlı M, Beğer T. IGF-I ve NCEP  ATP-III’e  göre  metabolik  sendrom  arasındaki  ilişki.  41.  Ulusal  Diabet  Kongresi, Antalya, 2005, Özet Kitabı, 2005; p49.
42. Karadağ B, Bilici A, Döventaş A, Çurgunlu A , Süt N, Bolayırlı M, Tezcan V. NCEP ATP-III’e göre metabolik sendrom ve insülin rezistansı. 41. Ulusal Diabet Kongresi, Antalya, 2005, Özet Kitabı, 2005; p50.
43.  Çurgunlu A, Kanbur F, Suna Erdinçler D, Bavunoğlu I, Karter Y, Yaldıran A, Beğer T, Tezcan V. Geriatri polikliniğinde takip edilen hastalarda metabolik sendrom sıklığı. 6. Ulusal Geriatri Kongresi 2007, Kongre Kitabı P100, Antalya.
44. Bavunoğlu I, Tunçkale A, Benbir G, Akgöl C,  Çurgunlu A.  Klaritromisine bağlı bir deliryum olgusu. 6. Ulusal Geriatri Kongresi 2007, Kongre Kitabı P110-111, Antalya.
45. Bavunoğlu I, Çurgunlu A, Topbaş T, Suna Erdinçler D, Karter Y, Beğer T, Tezcan V. Acil  dahiliye polikliniğine başvuran  65  yaş  üstü  hastaların  özellikleri. 6.  Ulusal  Geriatri Kongresi 2007, Kongre Kitabı P111, Antalya.
46. Çurgunlu  A,  Purisa S, Erdinçler DS, Karter Y, Beğer T, Yaldıran A, Tezcan V. Yaşlı hipertensif hastalarda kan basıncının değerlendirilmesinde 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı takibi,  klinikde ölçüm ve evde kan  basıncı  takibinin  karşılaştırılması. Akademik  Geriatri Kongresi, 2009, Kongre kitabı P152-153, Antalya.
47.Turanlı ET, Katrinli Ş, Çelikyapı G, Erdinçler D,  Çurgunlu A , Bolayırlı M, Seyahi E, Beğer T, Yazıcı H. Kronik hastalığı olmayan yaşlı topluluğunda immün gen  belirteçlerinin analizleri: IL-6, IL-10 ve TNF-α sonuçları. Akademik Geriatri Kongresi, 2009, Kongre kitabı P158-159, Antalya.
48. Turanlı ET, Daşdemir S, Erdinçler DS,  Çurgunlu A,  Bolayırlı M, Çelikyapı G, Katrinli Ş, Seyahi E, Beğer T. Kronik iltihaplı hastalığı olmayan yaşlı popülasyonunda  kalp-damar genetik  belirteçlerinin  analizleri:  LDLR,  ApoE  ve  ApoJ/Clusterin  sonuçları.  Akademik Geriatri Kongresi, 2009, Kongre kitabı P160, Antalya.
49. Çurgunlu  A,   Demirkök  SS,  Griffin  SRY,  Erdinçler  DS,  Karter  Y,  Yaldıran  A, Siaphioğlu F, Beğer T, Tezcan V. Yaşlı hipertansiflerde retinopati ve kognitif  fonksiyonlar arasındaki  ilişki:  Bir  vaka kontrol  çalışması. Akademik  Geriatri  Kongresi,  2009,  Kongre kitabı P153, Antalya.
50.  Çurgunlu A,  Çelik AF, Bavunoğlu I, Karter Y, Karahasanoğlu T, Doğusoy G, Yaldıran A, Sipahioğlu F. Whipple hastalığı: Olgu sunumu. Akademik Geriatri Kongresi, 2009, Kongre kitabı P185-186, Antalya.
51  Çurgunlu A,  Erdinçler DS, Karadeniz D, Döventaş A, Kutlu AÖ, Karter Y, Beğer T. Geriatrik yaş grubunda huzursuz bacak sendromu (HBS) sıklığı ve kan ferritin  düzeyinin hastalık  şiddetiyle ilişkisi:  Hastane kaynaklı  çalışma. Akademik  Geriatri  Kongresi,  2010, Kongre kitabı P202-203, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
52. Döventaş A, Cengiz M, Güçlü N,   Çurgunlu A,  Erdinçler DS, Beğer T, Tezcan  V. Geriatri polikliniklerine başvuran hastalarda 3 kelime testi, standardize minimental test  ve geriatrik depresyon  skalası  ile  komorbidite  ilişkisi.  Akademik  Geriatri  Kongresi,  2010, Kongre kitabı P203-204, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
53. Kurşunoğlu SG,  Çurgunlu A, Döventaş A, Purisa S, Erdinçler DS, Yaldıran A, Tezcan V, Sipahioğlu S. Hipertansiyonun yaşlıların kognitif fonksiyonlarına etkisi. Akademik Geriatri Kongresi, 2010, Kongre kitabı P208-209, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
54. Döventaş A, Cengiz M, Güçlü N,   Çurgunlu A,  Erdinçler DS, Beğer T, Tezcan  V. Geriatri   polikliniklerine   başvuran   hastalarda   3   metre   yürüme   testi   ile   komorbidite, polifarmasi, düşme ve üriner inkontinans ilişkisi. Akademik Geriatri Kongresi, 2010, Kongre kitabı P209-210, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
55. Ataoğlu HE, Bavunoğlu I,  Çurgunlu A,  Döventaş A, Demir B, Temiz LÜ, Erdinçler DS, Yenigün M, Beğer T, Tezcan V. Geriatrik yaş grubunda akut zehirlenme  vakalarının etyolojik, demografik ve klinik özellikleri: İstanbul’da bir devlet ve üniversite  hastanesinin kıyaslanması. Akademik Geriatri Kongresi, 2010, Kongre kitabı P222, Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
56. Çurgunlu  A , Döventaş A, Bavunoğlu I, Karter Y, Yaldıran A, Sipahioğlu F. Adrenal yetmezlik ile prezante olan primer bilateral adrenal difüz tipde büyük B hücreli  lenfoma olgusu. Akademik  Geriatri  Kongresi,  2010,  Kongre kitabı  P232-233,  Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
57. Döventaş A,   Çurgunlu  A  , Şişman G, Cengiz M, Erdinçler DS. Masif proteinüri  ve lokalize gastrointestinal tutulumla prezante olan primer amiloidoz olgusu. Akademik Geriatri Kongresi, 2010, Kongre kitabı P237, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
58. Döventaş A, Bozcan S, Çurgunlu A, Erdinçler DS, Beğer T. Nadir görülen enflamatuar bir hastalık: Tekrarlayan polikondrit. Akademik Geriatri Kongresi, 2010, Kongre kitabı P237-238, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
59. Cengiz M, Döventaş A, Çurgunlu A, Yıldırım E, Erdinçler DS. Tek taraflı renal agenezi ve ülseratif kolitin eşlik ettiği polikistik böbrek hastalığı. Akademik Geriatri Kongresi, 2010, Kongre kitabı P238, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
60.  Özulu B, Oğuz B, Kayan Tapan T, Çurgunlu A. Vitamin ve besinsel takviye alan 65 yaş üstü ve altı hastaların irdelenmesi. 7. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 28-31 Mayıs, 2014.
61.  Kılıç MK, Ülger Z, Naharcı Mİ, Şahin S, Tosun P, Kızılarslanoğlu MC, Doğan Varan H, Kuyumcu ME, Öztürk A, Cintosun Ü, Çınar E, Varlı M, Aras S, Atmış V, Kara Ö, Arık G, Sümer F, Karadağ B, Yavuzer H, Yürüyen M, Döventaş A, Tufan A, Özulu B, Atlı T, Cankurtaran M, Doruk H, Aydın ZD, Çurgunlu A, Suna Erdinçler D, Akçiçek F, Karan MA. Orta-ileri evre demans hastalarında gastrostomi zamanlamasına dair hekim ve hasta yakını tutumları (Pegasus-Tr). 8. Akademik Geriatri Kongresi Bildiri Kitabı s: 18-19, 16-19 Nisan 2015, Xanadu Otel, Antalya.
62. Özulu Türkmen B, Yabalak A, Dalar L, Koçulu S, Çurgunlu A. Yutma güçlüğüyle başvuran hastada sebep enfeksiyon olabilir mi? Yutma güçlüğü atakları ile başvuran pnömoni vakası. 8. Akademik Geriatri Kongresi Bildiri Kitabı s: 39, 16-19 Nisan 2015, Xanadu Otel, Antalya.
63.  Özulu Türkmen B, Çurgunlu A, Akyıldız M, Kocaş O. Sık transfüzyon ihtiyacı olan bir gastrik antral vasküler ektazi olgusu. 8. Akademik Geriatri Kongresi Bildiri Kitabı s: 46, 16-19 Nisan 2015, Xanadu.
 
 • Türk İç Hastalıkları Derneği
 • Akademik Geriatri Derneği
 • European Academy for Medicine of Ageing
 • Ulusal Geriatri Kongresi 2004'te sözlü bidiri. 1.lik ödülü
 • Akademik Geriatri Kongresi 2009'da sözlü bildiri 1.lik ödülü
 • Akademik Geriatri Kongresi 2010'da sözlü bildiri 3.lük ödülü

Liv Uzmanına Sorun